امر بین الامرین

دانلود پایان نامه

. Sutra
. الحکم القضاء و اصله المنع.
. عادلانه الحکم، العلم و الفقه و القضاء بالعدل.
. ادله اجتهادی در طریقت فقهای هر یک از مذاهب اسلامی به تفکیک عبارتنداز:
الف- امامیه(شیعیان) : 1.درادله نقلی: کتاب، سنت،(قول و فعل و تقریر معصوم)، اجماع کاشف از قول معصوم. 2. در ادله عقلی: عقل.
ب- اهل تسنن : بطور کلی ایشان ادله اجتهادی را در: 1.درادله نقلی: کتاب، سنت صحابه، اجماع. 2. در ادله عقلی: قیاس.(المظفر،1385 :24)
با این وجود، اعتقاد ایشان در هریک از شعب در این خصوص به شرح ذیل متفاوت است:
مالکی(پیروان مالک بن انس): کتاب، سنت، اجماع، قیاس منصوص العله، قیاس تشبیه و تمثیل (در صورت ضرورت) و فتاواى صحابه (در صورتى که مخالف با کتاب و سنت و حتى، مخالف حدیث مرسل و ضعیف نباشد) ، استحسان، قاعدۀ استصلاح، مذهب صحابى، سد ذرایع، فتح ذرایع، قانون سلف، استصحاب، استقراء، برائت اصلیه، عادت و عرف، استدلال.
شافعی(پیروان محمد بن ادریس شافعى): کتاب، سنت، اجماع، قیاس مستنبط العله، قیاس تشبیه و تمثیل
حنبلی(پیروان احمد بن حنبل شیبانى): کتاب، سنّت، قیاس منصوص العله، قیاس تشبیه و تمثیل (در صورت ضرورت) و فتاواى صحابه (در صورتى که مخالف با کتاب و سنت و حتى، مخالف حدیث مرسل و ضعیف نباشد)
حنفی(پیروان ابوحنیفه، نعمان بن ثابت):، منابع اجتهاد را عبارت از کتاب (قرآن)، سنت متواتره، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قیاس، استحسان و نظر عرف دانسته‌اند. (جناتى، 1370: 3- 5)
ظاهری: 1.کتاب 2.سنت 3.اجماع . داوود بن علی بن خَلف اصفهانی در سده سوم هجری (۲۰۲ه.ق در کوفه-۲۷۰ه.ق در بغداد) با ابو سلیمان معروف به داوود ظاهری(بنیان‌گذار ه) فقیه و مُحَّدث مسلمان کاشانی الاصل که به سبب اقامت خاندانش در اصفهان به اصفهانی مشهور و نخست از شاگردان و پیروان سرسخت بود. به همین دلیل شاید در بین مذاهب دیگر اسلامی بیشترین شباهت را با مذهب ظاهری دارد. درعقاید ایشان در قرآن، احادیث پیامبر و خلاصه می‌شود و با و و و سخت مخالفند و از هرگونه و و اخذ و و یا نقل به مضمون آیات و روایات می‌پرهیزند و داشتن دانش مناسب از را برای دریافت احکام شرعی کافی می‌دانند، بنابراین با مخالفند و باب را مفتوح می‌دانند. وجه تسمیه این مذهب عطف توجه ایشان به “” آیات و است. اوج شکوفایی این مذهب در دو قرن بعد(قرن پنجم) توسط بود تا جایی که حتی بنحوی که گفته اند: ” لولا ابن حزم لاندشرت فروع هذا المذهب و اصوله “.اگر ابن حزم نبود، فروع و اصول این مذهب (ظاهری) از بین می رفت. بیشتر پیروان آن در و بودند. این مذهب اکنون ظاهراً همچون برخی مذاهب دیگر اهل سنت، همچون مذهب حسن بن ابى الحسن یسار معروف به حسن بصرى، مذهب محمّد بن عبد الرحمن بن ابى لیلى مذهب عبد الرحمن اوزاعى ‌مذهب أبو عبد ا… سفیان بن سعید ثورى ‌مذهب لیث بن سعد فهمى، منقرض شده است.
بنابراین قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح مرسله)، سدّ و فتح ذرائع، عرف، شریعت سلف و مذهب صحابی، منابع اختصاصی فقه اهل سنت و موسوم به ” اجتهاد الرأی یا اجتهاد بر مبنای رأی شخصی ” محسوب میشوند.
. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. [حدود اختیار عمل انسان در انجام امور] نه بصورت جبر کامل درکار است ونه بصورت تفویض کامل، بلکه امر بین این دو است. این اعتقاد راسخ امامیه به پیروی از پیشوای خود حضرت صادق(علیه السلام)، در مسأله اساسی قضاء وقدر (جبر یا تفویض) برخلاف انشقاق عقیده ومکتب ایجاد شده در پیروان اسلام در زمان خلفاء عباسی(قرن دوم هجری قمری)، بین اشاعره(معتقدان به جبری بودن افعال انسان به اقتضای صفت توحید افعالی و عملی حضرت حق به استدلال علم خداوند به آنچه که انسان در آینده عمل خواهد نمود) و معتزله(معتقدان به اختیاری بودن افعال انسان به اقتضای صفت عدل الهی با منطق جزای عمل) است. که به ترتیب این مکاتب هریک با استناد آیات 22-23 سوره حدید و دیگری با استناد با آیه 30 سوره شوری و آیه 39 سوره عجم بدان گرویدند.

. از این بحث با عنوان ” تنجیز و تعلیق احکام مولوی و ارشادی ” یاد میشود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.