اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۳

آگاهی اجتماعی

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۷۲/۰

 

 

۶۹/۷

 

 

۰۰۰۱/۰

 

 

 

مدیریت رابطه

 

 

۰۱/۰

 

 

۳۳/۱

 

 

۹۱/۰

 

 

 

خودآگاهی

 

 

رفتار شهروندی

 

 

سابقه ۲۰ سال به بالا

 

 

۷۴/۹۷
۰۰۰۱/۰>p

 

 

۹۳/۰

 

 

۸۶/۰

 

 

۳۷/۰

 

 

۸۹/۵

 

 

۰۰۰۱/۰

 

 

 

خودمدیریتی

 

 

۱۲/۰

 

 

۰۲/۲

 

 

۰۴/۰

 

 

 

آگاهی اجتماعی

 

 

۹۲/۰

 

 

۷۵/۱۰

 

 

۰۰۰۱/۰

 

 

 

مدیریت رابطه

 

 

۳۲/۰

 

 

۷۵/۳

 

 

۰۰۰۱/۰

 

 

سؤال چهارم: آیا میزان شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران دارای مدارک تحصیلی مختلف، پیش‌بینی کننده معنا‌دار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آنان می‌باشد؟
همانگونه که در جدول شماره‌ ۴-۴ مشاهده می‌گردد، ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با مدرک لیسانس ۷۵% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بعد آگاهی اجتماعی با ضریب رگرسیون ۷۷% دارای بالاترین قابلیت پیش‌بینی و بعد خود مدیریتی با ضریب رگرسیون ۲۹% دارای پایین‌ترین قابلیت پیش‌بینی مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. همچنین بعد خودآگاهی با ضریب رگرسیون ۲۹/۰ پیش بینی گننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. اما بعد مدیریت رابطه، پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نمی‌باشد. همچنین ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با مدرک تحصیلی فوق لیسانس ۷۶% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج نشان‌دهنده آن است که بعد آگاهی اجتماعی با ضریب رگرسیون ۷۹% دارای بالاترین قابلیت پیش‌بینی و بعد خود مدیریتی با ضریب رگرسیون ۴۵% دارای پایین‌ترین قابلیت پیش‌بینی مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. همچنین بعد خودآگاهی با ضریب رگرسیون ۴۶/۰ پش بینی کننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد. اما بعد مدیریت رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را پیش بینی نمی‌کند.
جدول۴-۴٫ میزان پیش بینی رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای مدارک تحصیلی مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *