اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر- قسمت ۱۳

ای بر فرهنگ استراتژیک ، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، شماره دهم

 

عقلمند، احمد (۱۳۸۰) مروری بر تاریخ تحولات فناوری سلاحهای نظامی ، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر

 

 

فرشادگهر ، ناصر (۱۳۸۱) دیدگاه وگزارش: سیاست خارجی آمریکا: بعد از ۱۱ سپتامبر، مطالعات منطقه ای، شماره ۱۲

 

 

فونتن، آندره الف(۱۳۶۲) تاریخ جنگ سرد، جلد اول ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو

 

 

فونتن ،آندره ب(۱۳۶۲) تاریخ جنگ سرد، جلد دوم ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو

 

 

قهرمانپور، رحمان(۱۳۸۴) سنت اتاق های فکر، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره ۸، تابستان

 

 

کاسپی، آندره (۱۳۶۸) آمریکا ۱۹۶۸، ترجمه عباس آگاهی، حسن عطائی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

 

 

کایر، الیزابت ، (۱۳۹۰)، فرهنگ و آموزهی نظامی فرانسه پیش از جنگ دوم جهانی، در فرهنگ امنیت ملی، نوشته پیتر جی کاتزنشتاین، ترجمه محمد هادی سمتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .

 

 

کتزنشتاین، پیتر جی(۱۳۹۰) فرهنگ امنیت ملی، ترجمه محمد هادی سمتی ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

 

کلین، گری( ۱۳۷۸) سلاح جنگ افروز نیست، ترجمه احمد علیخانی، تهران: ابرار معاصر

 

 

 

 1. کیسینجر، هنری ( ۱۳۷۹) دیپلماسی، ترجمه فاطمه سلطانی و علیرضا امینی، تهران: اطلاعات

 

کیسینجر، هنری (۲۰۳۵) سه گفتار در سیاست خارجی آمریکا، ترجمه محسن محمدی نژاد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

کیوان حسینی، اصغر (۱۳۸۷) واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا، تهران: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی ،

 

 

کیوان حسینی ،اصغر (۱۳۹۱) قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا، تهران: موسسه اطلاعات اندیشهسازان نور،

 

 

لنتلیژان، ژون آفریک ” جهان از نگاه پاول” ترجمه ک. فخر طاولی ترجمان سیاسی،شماره ۱۶

 

 

میرفخرایی، حسن (۱۳۸۷) سیاست خارجی آمریکا از امنیت بین الملل تا امنیت مبتنی بر همکاری، فصلنامه سیاست، شماره ۲۵، سال دهم

 

 

ماک، اندرو (۱۳۸۲) چرا قدرت های بزرگ در جنگ های کوچک شکست می خوردند؟ : سیاست منازعات نامتقارن، ترجمه محمد تمنائی ، علوم سیاسی:مطالعات راهبردی بسیج، شماره ۲۱ و۲۲ سال

 

 

ماهنامه خلیج فارس و امنیت ، (۱۳۸۰)

 

 

محمدی فر هادی ،ریشه های بحران کوزوو، روزنامه رسالت، ۲۵ اسفند ۱۳۸۶، کد ۱۰۳۷۱۹ A

 

 

مشیرزاده، حمیرا ( ۱۳۸۶)چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده در حمله به عراق، زمینه های گفتمانی داخلی، فصلنامه آمریکا شناسی و اسرائیل شناسی، مرکز مطالعات منطقهای

 

 

مشیری، ابوالقاسم (آذر ۱۳۴۵) نقش کنگره آمریکا، تهران:

 

 

مظفرپور، نعمت الله (۱۳۸۲ ) چیستی و کارکرد ایدوئولوژی در سیاست خارجی آمریکا بنیادها و چیستی ایدوئولوژی و استمرارآن در طول تاریخ، تهران: مطالعات منطقه ای

 

 

 

 1. مورگنتاو ،هانس جی ( ۱۳۷۴) سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،

 

مورن، ماکسیم (۱۳۷۹) تاریخ دول معظم اروپااز سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۷،ترجمه علی اصغر شمیم، تهران:مدیر،

 

 

 

 1. مهربان، احمد (۱۳۸۷) «جنگ علیه تروریسم و افزایش حملات انتحاری در عراق و افغانستان». فصلنامه ی راهبرد، سال ۱۶، شماره ۴۸: ۵۷ ـ ۳۱٫

 

ناتان، آسنگ (۱۳۸۶) مسابقه فضائی، ترجمه آرش عزیزی ،تهران: ققنوس

 

 

نقیب زاده، احمد (۱۳۶۸) نگاهی به تاریخ روابط بین الملل ( از ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۵)، تهران : قومس

 

 

والرشتاین ، ایمانوئل ( خرداد ۱۳۸۶) سیاست و اجتماع: منحنی قدرت ایالات متحده ، فصلنامه علوم سیاسی ، سیاحت غرب، شماره ۴۷

 

 

ویتکوپف یوجین آر؛ مک کورمیک ، جیمز ام .( ۱۳۸۷), سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

 

 

 

  1. ونت، الکساندر(۱۳۸۵ ب) «اقتدار گریزی چیزی است که دولت ها خودشان آن را می فهمند»، جامعه و همکاری در روابط بین الملل، ویراسته آندرو لینکلیتر، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

 

  1. ونت، الکساندر (۱۳۸۴)نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

 

  1. هادیان، ناصر،(۱۳۸۲) «سازه انگاری: از روابط بین الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ۴: ۹۴۹-۹۱۵٫

 

  1. هانتینگتون، ساموئل (۱۳۸۴)،چالشها هویت در آمریکا،ترجمه محمدرضا گلشن پژوه، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران،

 

 1. هرسیج، حسین ؛ تویسرکانی، مجتبی (۱۳۸۶) «رویکرد عملگرایانه نومحافظه کاران در سیاست خارجی آمریکا». فصلنامه مطالعات بین المللی، شماره۴ :۱۶۵-۲۰۸٫

 

فهرست منابع لاتین

 

 

  1. Abelson, Donald .2002”Think Tanks and U.S Foreign Policy: A Historical Perspective “U.S Foreign Policy Agenda,Vol.7 No.3, November

 

  1. Bloomfield Alan, (December 2012) “ Time to move On: Reconceptualizing th Strategic Culture Debate” , Contemporary Security Policy , Vol 33, No 3

 

  1. Darry Howlett, (October 2006) “ The Future Of Strategic Culture” , Defense Threat Reduction Agency,

 

  1. Derinova, Anna (Aprill 2013) “The Role of Social Institutions in Shapping Strategic Culture” .Op .Cit

 

 1. Duffield, John S. (1998) Word Power Forsaken: Political Culture, International Institutions, and German Security Policy after Unification. Stanford, Calif: Stanford Universssity Press,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *