اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۲

۴-۲-۱- عنصر قانونی ۷۹
۴-۲-۲- عنصر مادی ۸۰
۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه ۸۰
۴-۲-۲-۱-۱- تولید آثار هرزه نگارانه ۸۱
۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه ۸۲
۴-۲-۲-۲- مرتکب ۸۷
۴-۲-۲-۳- بزه دیده ۸۹
۴-۲-۲-۴- دریافت کننده ۹۰
۴-۲-۲-۵- موضوع جرم ۹۱
۴-۲-۲-۶- وسیله ارتکاب ۹۲
۴-۲-۲-۷- نتیجه مجرمانه ۹۳
۴-۲-۳- عنصر روانی ۹۴
۴-۲-۳-۱- هرزه نگاری های عمدی ۹۵
۴-۲-۳-۲- هرزه نگاری های غیرعمدی ۱۰۲
۴-۳- مجازات ۱۰۵
۴-۴- هرزه نگاری در فضای مجازی ۱۰۷
۴-۴-۱- عنصر مادی ۱۰۷
۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه ۱۰۷
۴-۴-۱-۱-۱- تولید ۱۰۷
۴-۴-۱-۱-۲- انتشار ۱۰۸
۴-۴-۱-۱-۳- توزیع ۱۰۸
۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن ۱۰۹
۴-۴-۱-۱-۵- ذخیره ۱۰۹
۴-۴-۱-۱-۶- نگهداری ۱۱۰
۴-۴-۲- موضوع جرم ۱۱۰
۴-۴-۲-۱- وسیله ارتکاب جرم ۱۱۱
۴-۴-۲-۲- نتیجه مجرمانه ۱۱۳
۴-۴-۳- عنصر روانی ۱۱۳
۴-۵- مجازات پورنوگرافی رایانه ای ۱۱۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۱۸
منابع و مآخذ ۱۲۴
چکیده:
بی گمان مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و… است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و … می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم مانند آیه ۱۹ سوره نور و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد و حرام بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نماید. و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژگان کلیدی: فضای مجازی، مصادیق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .
مقدمه:
اخلاق جایگاه ویژه ای در زندگی فردی و اجتماعی انسانها دارد و دلیل بعثت انبیاء و پیشوایان دینی نیز مبتنی بر این نهاد فطری و ذاتی است “انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق”اعمال عبادی واجب در دین نیز تاکیدی بر حفظ ارزشهای اخلاقی و دوری از فحشا و بی بندو باری است” ان صلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر” اما از آنجاییکه انسان موجودی ممکن الخطاست و بروز گناه و اشتباه امری محتمل برایش است لذا در برابر گناه عقابی نیز متوجه او خواهد بود و عقاب ممکن است دنیوی و یا اخروی باشد و بسته به میزان وقوع جرم و گناه مجازات مشخصی را متحمل می گردد. یکی از این مجازاتها انجام اعمال مفسده اخلاقی و فحشاء است. فحشا ممکن است در فضای حقیقی واقع شود و یا اینکه در فضای مجازی تحقق یابد. امروزه، ماهواره ها و تلفن های همراه و اینترنت فضای جدید و وسیعی را پیش روی انسان ها قرار داده اند که در آن همه عرصه های مراودات زندگی بشر مانند تجارت و معاملات اقتصادی تبادل اطلاعات علمی و آموزش در فضای مجازی، تفریح و سرگرمی و … براحتی و در کمترین زمان در دسترس قرار می گیرد. حتی خرید منزل و کلاس درس نیز پشت دستگاه های رایانه مشاهده می شود. اما این فرزند میمون بشر یعنی اینترنت نگرانی هایی را نیز متوجه خانواده ها ساخته است چرا که بستری آماده و دامی گسترده شده برای سوءاستفاده های غیراخلاقی نیز در آن نهفته است. دیگر مانند گذشته والدین قادر به کنترل فرزندان خود نبوده و گوشی های تلفن که از ملزومات وسایل روزمره فرزندان است به راحتی به فضای مجازی دسترسی داشته و امکان شکار شدن جوانان توسط سایت های غیراخلاقی امری محتمل و نگران کننده است چرا که در کنار مواهب دنیای مجازی سایت های غیراخلاقی با اغراض شیطانی کانون خانواده ها را نشانه رفته و دغدغه ای نوین در جامعه و خانواده بشمار می آید. در این سایت ها انواع اعمال غیراخلاقی اعم از فیلم و عکس و … وجود داشته که گرایش به سمت آنها اخلاق و ارزش های اخلاقی را معدوم می سازد و پدران و مادران و همسران دلهره وقوع هر حادثه ای را برای عزیزان خود در دل داشته و رفع این نگرانی از وظایف دستگاه های نظارتی و انتظامی حاکمیت است. پدیده هرزه نگاری یا پورنوگرافی (Pornography) از جمله جرایم غیراخلاقی و عفت عمومی است که به معنی تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. این موارد در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است و بیشترین قربانیان آن کودکان و نوجوانان هستند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
امروزه نهادهای بین المللی پیشگیری از جرایم سایبری (cyber Crime) تلاش نموده تا با مصداق فحشای اینترنتی مقابله نماید و در ایران نیز قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ به کمک این مشکل شتافته است. یکی از طرق مقابله با هرزه نگاری و فحشا در محیط مجازی فیلترینگ (philtering) یا بستن آن است.این تحقیق برآنست که به مبانی فقهی و حقوقی جرم فحشا در فضای مجازی پرداخته و راهکار مناسب جهت پیشگیری از آن را نیز ارائه دهد.
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله:
انسان خلیفه الله است و رسیدن به قرب الهی بالاترین مرتبه بندگی و بزرگترین پاداش اخروی است و رسیدن به چنین جایگاهی ممکن و میسور نیست مگر با تزکیه اخلاقی و دوری از فحشاء و منکر و عمل به معروف. لذا این مهم در دستورات دینی اعم از کتاب و سنت به کرات وارد شده است . خانواده کوچکترین نهاد اجتماع و معطن ظهور و بروز حسنات اخلاقی است. خانواده مهمترین رکن اجتماع و حفظ سلامت آن از مهمترین هدف حکومت هاست و توصیه های دینی فراوانی در پاسداشت حریم خانواده و سلامت روحی و روانی آن وارد شده است و دوری از فحشا اصل لازمه حفظ نهاد مقدس خانواده است. قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه ۱۹ ضمن اشاره به این موضوع اشاعه کنندگان فحشا را به عذابی دردناک در دنیا و آخرت نوید داده و در روایت پیامبر افشاء کننده منکر مانند مرتکب آن دانسته شده است بنابراین بر هر فردی لازم است که از فحشا دوری و عامل به آن را نهی نماید.عصر حاضر، عصر تکنولوژی و ارتباطات است و روابط انسانی در فضای مجازی بیش از فضای حقیقی بوده و غالب کارها توسط رایانه ها و شبکه های مجازی صورت می گیرد. لذا ثمرات اینترنت و محاسن فراوان آن بر کسی پوشیده نیست و جوامع می کوشند با گسترش آن سرعت پیشرفت و مدرنیته را افزایش دهند. اما جدای از ثمرات فضای مجازی مضراتی نیز وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
از اینترنت دو گونه استفاده را می توان متصور شد؛ استفاده مشروع و عقلایی و استفاده نامشروع و غیرعقلایی، که اولی از محاسن و دومی از معایب آن به شمار می آید. چنانچه در فضای مجازی موجب اشاعه فساد و سوءاستفاده اخلاقی قرار گیرد در نگاه فقه و حقوق حرام و جرم بوده خصوصاً اینکه موجب مفسده و سوءاستفاده گردد مانند عرضه و نشان دادن فیلم ها و تصاویر مستهجن و تحریک آمیز.
. در مبانی فقهی اعمال مفسده آور موجب تعزیر و در پاره ای موارد برای آن مجازات افساد فی الارض را در نظر گرفته اند (شهید اول، بی تا، ج ۲، ص ۱۴۳) و نیز (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳، ص ۶۱) در حقوق ایران اعلام مفسده آور به هرزه نگاری تعبیر شده و ماده ۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند را به حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار افساد فی الارض محکوم می نماید و همچنین قانون مجازات اسلامی نیز مجازات های مشابهی را در نظر گرفته و نهایتاً اینکه قانون جرایم رایانه ای در ماده ۱۴ نیز بدان اشاره داشته است. پرسش اصلی مبتنی بر این است که مصادیق فحشا و عناصر مادی و معنوی این جرم در فضای مجازی چیست و فرضیه اصلی مبتنی بر این است که هرگونه عمل غیر اخلاقی مفسده آور که از مصادیق فحشا باشد خارج از عناصر مادی و معنوی آن جرم بوده و مجازات شدیدی را در بر دارد.
۱-۲- پرسش های تحقیق:
۱- مبانی فقهی مجازات فساد و فحشا و هرزه نگاری در فضای مجازی چیست؟
۲-سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با جرم فحشا در فضای مجازی چیست؟

پایان نامه رشته حقوق

۳- راهکارهای قانونی مقابله و پیشگیری از ارتکاب فحشا در فضای مجازی چیست؟
۱-۳- فرضیات تحقیق:
۱- مبانی فقهی حرمت اشاعه فساد و فحشا آیات قرآن کریم و روایات معصوم (ع) بوده و شامل فیلم ها و تصاویر مستهجن شده که در ردیف اعانه اثم، هتک حرمت و ایذای مؤمن قرار می گیرد.
۲- مجازات مجرم اخلاقی در فضای مجازی بسته به میزان آن شامل حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار قتل است و میان جرم و میزان مجازات رابطه برقرار است.
۳- مهمترین راهکار پیشگیری از فحشا در فضای مجازی بسط کار های فرهنگی در عرض فیلترینگ و مسدود سازی سایت های مستهجن است.
۱-۴- اهداف و ضروریات تحقیق:
۱- شرح و تعریف فضای مجازی و چگونگی جرم انگاری اعمال کاربران در آن.
۲- تبیین موضوع فحشا در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸٫
۳- بررسی راهکارها وچگونگی پیشگیری از ارتکاب فعل فحشا در فضای مجازی .
۱-۵-پیشینه تحقیق:
علاوه بر کتب فقهی که در آن مسادیق فحشا و اعانه بر اثم و…پرداخته و مجازات آن را برشمرده اند می توان به آثار زیر اشاره کرد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. آقای عباس عنصری(۱۳۸۵) در کتاب جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران به موضوع فحشا و مجازات آن در فضای حقیقی و مجازی در فصل دوم اشاراتی داشته اند.

 

    1. آقای مهدی عمیدی(۱۳۸۷)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان:مطالعه تطبیقی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران در بخش سوم از فصل دوم به فحشا در فضای مجازی پرداخته اند.

 

    1. آقای علی صفاری (۱۳۸۰) در مقاله ای تحت عنوان: مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم به موضوع راهکارهای پیشگیری از جرم پرداخته اند.

 

  1. آقای حمید روشن(۱۳۹۱) در کتاب فیلترینگ در حقوق ایران به موضوع فیلترینگ به عنوان راهکاری مناسب در پیشگیری از فحشا در فضای مجازی پرداخته اند.

 

۱-۶- روش تحقیق:
روش تحقیق این مجموعه اسنادی و کتابخانه ای است که با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور تدوین یافته می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *