برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

‌ ‌امتیازدهندگان‌ معیارهای‌ بالدریج‌ پس‌ از مشاهده‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ موارد زیر اقدام‌ به‌ امتیازدهی‌ می‌کنند. چگونگی‌ برآورده‌ کردن‌ نیازها و محل‌ رد یابی‌ آن‌ بایستی‌ مشخص‌ باشد.
‌ ‌برای‌ امتیازدهی‌ یک‌ مورد، امتیاز دهنده‌ ابتدا بهترین‌ دامنه‌ امتیازی‌ را که‌ با آن‌ مورد هماهنگی‌ دارد، انتخاب‌ می‌کند (مثلاً‌ 60-50). این‌ تصمیم‌گیری‌ نیاز به‌ توافق‌ کلی‌ ندارد. امتیاز واقعی‌ در داخل‌ دامنه‌ تعیین‌ شده، به‌ قضاوت‌ امتیاز دهنده‌ در ارتباط‌ با آن‌ مورد بستگی‌ دارد.
توجه:معیارها به‌ دو قسمت‌ شیوه‌ و نتایج‌ تقسیم‌ شده‌اندکه: در قسمت‌ موارد شیوه‌ها، امتیاز50% بیان‌ می‌کندکه‌ شیوه‌ مورد نظر اهداف‌ اولیه‌ این‌ مورد راپوشش‌ می‌دهد. امتیازات‌ بالاتر بلوغ، تکامل‌ و دستیابی‌ بالاتر را بیان‌ می‌کنند.
‌‌درقسمت‌ نتایج، امتیاز50% یک‌ روند بهبود مشخصی‌ را در رابطه‌ با آن‌ مورد بیان‌ می‌دارد. امتیازات‌ بالاتر بهبود بیشتری‌ را در مورد عملکرد مشخص‌ می‌سازد. (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 12).
اجرای‌ جایزه‌ ملی‌ کیفیت‌ بالدریج‌
‌ ‌اجرای‌ این‌ جایزه‌ توسط‌ انجمن‌ کیفیت‌ آمریکا صورت‌ می‌پذیرد. مرور امتیازدهی‌ و قضاوت‌ برای‌ تقاضاها شامل‌ مشاهده‌ سازمان، توسط‌ صدها سازمان‌ داوطلب‌ از شرکت های‌ آمریکایی، دانشگاهها، دولت، مشاوران‌ و سایر سازمان ها انجام‌ می‌پذیرد. این‌ داوطلبان‌ نقش‌ کلیدی‌ بسیار موثری‌ دارند.
‌ ‌هیئت‌ ناظران، سازمان‌ را با سوالاتی‌ درمورد فرایند مورد بررسی‌ قرار می‌دهند تا از انجام‌ فرایندهای‌ مناسب‌ و ایجاد بهبود مستمر، اطمینان‌ حاصل‌ کنند اما ناظران‌ در قضاوت‌ و ارزیابی‌ واقعی‌ متقاضیان‌ مشارکت‌ ندارند. هیئت‌ ممتحنین‌ از 200 نفر براساس‌ تخصص‌ و تجربه‌ آنها تشکیل‌ می‌شود.
‌ ‌فرایند این‌ جایزه‌ دارای‌ چندین‌ مرحله‌ است‌ که‌ اولین‌ مرحله، بهبود سالانه‌ معیار، راهنماها و فرایند کلی‌ جایزه‌ است. مرحله‌ بعدی‌ تکمیل‌ فرم‌ تعیین‌ شایستگی‌ توسط‌ شرکت‌ متقاضی‌ است‌ که‌ شرکت‌ متقاضی‌ بایستی‌ شایستگی‌ خود را به‌ اثبات‌ رساند. سپس‌ هر متقاضی‌ فرم‌ تقاضا را تکمیل‌ می‌کند. در ادامه‌ هر متقاضی‌ در چهار مرحله، مورد بازبینی‌ قرار می‌گیرد:
1- مرور توسط‌ حداقل‌ 5 نفر از اعضای‌ هیئت‌ ممتحنین.
2- بازبینی‌ و بررسی‌ به‌صورت‌ اجماع‌ و ارزیابی‌ متقاضی‌ با توجه‌ به‌ یافته‌های‌ مرحله.
3- بازدید محل‌ سازمان‌ (کارخانه) برای‌ مرور امتیازدهی‌ در مرحله‌ دوم.
4- بازنگری‌ قضاوت‌ انجام‌ شده‌ و ارائه‌ توصیه‌ها (جان ریمپل، 2001: 50).
همانطور که گفته شد در این روش 7 معیار وجود دارد که این هفت معیار عبارتند از: رهبری، مدیریت فرآیند کسب و کار، نتایج مالی، استفاده از اطلاعات و تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی استراتژیک، منابع انسانی و تمرکز بر رضایت مشتری می باشند (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 12). در شکل 6-2 حوزه ها و معیارهای مختلف این مدل نمایش داده شده است:

شکل 6-2 ) الگوی جایزه ملی کیفیت بالدریج (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 13)
10-2-11-2- الگوی مدل تعالی سازمانی :
سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساخار و یا میزان بلوغ سازمانی، به منظور کسب موفقیت دردست یابی به آرمان واهداف راهبردی خود نیاز به استقرار سیستم مدیریتی مناسب دارند.
مدل برتری بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمانها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب، به وسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار است و به آنها کمک می کند تا فاصله ها را شناسایی و سپس راه حل ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند (کارلوس، مارتین : ، 2013: 4).
مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکردی سازمان ها از طریق طراحی واجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمان ها، میزان تحرک هوشمندانه آنها در طراحی مطلوب مسیر قرارداده وسطح کامیابی سازمان ها رادر نیل به تعالی مشخص می سازد (رازانی، 1383: 140).

شکل 7-2 ) عناصر منطق رادار(RADAR) برای امتیاز دهی معیارهای مدل EFQM(رازانی، 1383: 143)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.