برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

8-2-11-2- الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (جامع):
مدیریت کیفیت فراگیر TQM به عنوان یک نگرش و فلسفه است که بر اساس آن، مفهوم کیفیت و جلب رضایت مشتری در همه جای سازمان جاری می شود و با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای آماری موارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
مدیریت کیفیت فراگیر خواستار دگرگونی روش مدیریت سنتی است. این مدیریت در نظر دارد مسئولیت، اختیار و توان تصمیم گیری را در همه رده ها و بخش ها بوجود آورد.
سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر:
در ابتدا از واژه کنترل کیفیت فراگیر (TQC) استفاده می شدکه غربیها اعتقاد دارند، واژه کنترل از یک بار معنایی تلخ برخوردار است و از آن مفهومی استنباط می شود که جنبه مثبتی ندارد، زیرا این مواظبت تنها شامل فرآورده نیست بلکه کارکنان را نیز در برمی گیرد و یادآور دیدگاه بازرسی انبوه است به همین دلیل غربی ها بیشتر از واژه
TQM استفاده می کنند.
برخی حرف C در TQC را به Culture تغییر داده، از فرهنگ کیفیت فراگیر (TQC) نام می برند. اخیراً از آنجا که این نگرش بر بهبود مستمر کیفیت تأکید دارد، واژه بهبود کیفیت فراگیر (TQI) نیز رایج شده است. در برخی از شرکت ها از واژه کیفیت مشتری محوری (DCQ) که نشان دهنده تأکید بر انگیزه بخش بودن کالا یا خدمات برای مشتری است، استفاده می شود.
TQM دارای ابزارهای تجزیه و تحلیل آماری نظیر فلوچارت، SPC، هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودارهای علت و معلول، کنترل شیورات و پراکندگی است امروزه TQM بر هفت ابزار مبتنی بر تفکر منطقی و مفهومی بنا شده است که عبارتند از: نمودار های وابستگی، ارتباطی، سیستمی، ماتریسی، ماتریس تحلیل داده ها، پیش بینی نقص عمده و نمونه برداری (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 62).
مدیریت کیفیت فراگیر با قرار دادن مشتری در مرکز دایره و کوشش همه جانبه برای جلب رضایت وی، سعی در بهبود عملکرد سازمانی دارد. نگاه مدیریت کیفیت فراگیر دارای ابعاد گسترده و فراگیر می باشد ولی تضمینی وجود ندارد که در همه زمینه ها پیروز بوده و در هر موقعیتی جوابگو باشد. به طور کلی شیوه هایی که روش اجرای مدیریت کیفیت فراگیر را در بر دارند بدین گونه اند:
– شناخت طراحی سازمان و رفتار سازمانی: این کار می بایست پیش از به اجرا در آوردن مدیریت کیفیت فراگیر و در مرحله آفرینندگی صورت گیرد. در این مرحله پاسخ به سوالاتی نظیر اداره سازمان با راهبردی فرهنگی مناسب تر است یا با راهبردی سیاسی، فلسفه و بنیان های کیفیت که راهنمای اجرایی خواهند بود به روشنی برگزیده می شوند.
ـ تشکیل کمیته راهبری: گروهی از کارکنان مأمور اجرای فرایند کار می شوند. این گروه وظیفه انتخاب هدف تشکیل شوراهای فرعی در هر لایه سازمانی و تنظیم برنامه های آموزشی ارزیابی پیشرفت کار کمک به اجرای
فرایند را بر عهده دارند.
ـ هدف گذاری سازمانی: در این مرحله با طرح سوالاتی زمینه دستیابی به اهداف و فلسفه سازمان مهیاء می گردد. سوالاتی نظیر 1- از دیدگاه درون سازمانی، چه فعالیت هایی صورت می گیرد؟ 2- آیا آنچه انجام می پذیرد همان است که برنامه ریزی شده است؟ 3- چرا این فعالیت انجام می پذیرد؟ 4- آیا فعالیت صحیحی انجام می گیرد؟ 5- چه فعالیت دیگری را می توان انجام داد؟ 6- با گسترش فعالیت ها چه نتایجی به دست خواهد آمد؟
ـ شورایی تشکیل گردد به گونه ای که نمایندگان تمام مشاغل سازمانی در آن حضور داشته باشند.
ـ کارگاه های آموزشی را تشکیل داده و یا به کار بگیرد.
ـ هدف شورای یاد شده تعیین گردد. این شوراها هماهنگ و در راستای هدف بنیادین سازمان که توسط شورای عالی تعیین گشته به مشخص کردن اهداف خود می پردازند.
ـ به پژوهش و تجزیه و تحلیل امور مشتری توجه گردد: بیشترین توجه مدیریت کیفیت فراگیر بر مشتری است. نیازهای مشتری باید شناسایی و پذیرفته شوند. با برگزیدن این معیار روشن همه عملکردها را می توان بر پایه آن سنجید. تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان، براین معیار، کاستی ها را نشان خواهد داد. در پی آن بایستی برنامه هایی برای برطرف نمودن کاستی ها تدارک دیده و اجراء نمود، تا سازمان در راه پیشرفت و بهبود گام بردارد.
مدیریت کیفیت فراگیر مفاهیمی را ارائه می دهد که پیاده سازی آن نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و وجود انگیزه کافی در پرسنل می باشد. بطوری که مفاهیم آن بایستی در سراسر سازمان نهادینه شود و کلیه پرسنل به آن معتقد شوند و در اجراء پایبند بمانند.
از مشکلات روش فوق، وجود ماهیت انقلابی و تغییر و تحول گسترده سازمانی است که منجر به ارزیابی تدریجی و مداوم نخواهد بود.
9-2-11-2- الگوی جایزه ملی کیفیت بالدریج :
جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت های آمریکایی به منظور دستیابی به اهداف کیفی و تجارت مناسب است. اهداف این جایزه ارتقای آگاهی از کیفیت به عنوان یک عنصر مهم افزایش در رقابت، فهم نیازمندی های اجرای عالی و سهیم شدن در اطلاعات است (موسویان ، 1385: 65 و 66).
‌ ‌این‌ جایزه، سه‌ گروه‌ واجد شرایط‌ را در بردارد: شرکت های‌ ساخت‌ و تولید، شرکت های‌ خدماتی‌ و سازمان های‌ تجاری‌ کوچک، همچنین‌ به ‌منظور آنکه‌ دریافت‌ جایزه‌ بالدریج‌ عمومی‌ گردد، انتظار می‌رود که‌ دریافت‌کنندگان‌ جوایز، اطلاعات‌ به‌دست‌آمده‌ در مورد استراتژی‌های‌ اجرایی‌ موفقیتشان‌ را در اختیار سایر شرکت ها قرار دهند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.