برنامه پنجم توسعه

دانلود پایان نامه

عملکرد هوشمند‌سازی مدارس قبل از سال تحصیلی 90-89
مطابق اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات کل استان‌ها در پایان سال تحصیلی 90-89، قریب به 3660 مدرسه‌ی هوشمند در مراحل 1 تا 3 از روند هوشمند‌سازی قرار داشته‌اند found.آمار تقریبی مدارس هوشمند را بنا به اظهار ادارات کل استان‌ها در پایان سال تحصیلی 90-89 نشان می‌دهد.
آمار تقریبی مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها- تیرماه 90
مدارس هوشمند کل کشور
مدارس نیمه‌الکترونیک
مدارس الکترونیک
مدارس نیمه‌هوشمند
3660
2800
840
20
از مجموع 3660 مدرسه‌ی عنوان شده‌، در حدود 20 مدرسه جزء مدارس نیمه‌هوشمند، 840 مورد به عنوان مدرسه الکترونیک و 2800 مدرسه به عنوان مدرسه نیمه‌الکترونیک تلقی می‌شوند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مطابق برنامه عملیاتی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه پنجم توسعه کشور، کلیه مدارس کشور می‌بایست تا پایان سال 1394 در یکی از مراحل پنج‌گانه هوشمند سازی قرار گیرند. طبق آمار ثبت شده در مهرماه 1390 در پایگاه‌ داده آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، بالغ بر 120هزار مدرسه فعال در سطح کشور وجود دارند که در حدود نیمی از آن‌ها در قالب مجتمع‌های آموزشی فعالیت می‌کنند.
3-2-16عملکرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصیلی 91-90:
مدیریت برنامه‌ریزی‌ و بودجه:
اجرای طرح جامع فاوای وزارت و انتخاب مجری تدوین راهبردهای توسعه فاوای وزارت.
تنظیم و ابلاغ پیش نویس نظامنامه فاوای وزارت.
تدوین برنامه راهبردی فاوای وزارت در راستای قانون برنامه پنجم توسعه.
تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی هوشمند‌سازی مدارس.
تشکیل دبیرخانه و کار‌گروه تخصصی هوشمند‌سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش و برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی و نظارتی.
برنامه‌ریزی، بازنگری و تحقق شیوه‌نامه هوشمند‌سازی مراکز آموزشی و پرورشی کشور با اخذ نظرات ادارات کل استان‌ها و واحدهای ستادی.
برنامه‌ریزی جهت تهیه دستورالعمل‌ها، استانداردها، ارزشیابی کلاسی، ارزیابی و نقشه راه مدارس هوشمند کشور مطابق با شیوه‌نامه و بازخوردهای اخذ شده از آن.
پیگیری تامین و تخصیص اعتبارات متناسب با نیاز استان‌ها به منظور پوشش بیست درصدی مدارس مشمول سال اول طرح (حدود شصت و چهار میلیارد تومان(.
تلاش در خصوص تنظیم پیش نویس و اخذ مصوبات هیات دولت به منظور فراهم‌سازی پشتیبانی ملی این طرح عظیم (مصوبه هیئت وزیران شماره 162173/47378 مورخ 14/8/90 بندهای 4 و 5 )
پیگیری تحقق مصوبات هیات دولت از طریق مکاتبه با استانداران کشور و مدیران کل آموزش پرورش کشور.
پیگیری روند توسعه و عملکرد هوشمند‌سازی استان‌های کشور

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.