بیمارستان

دانلود پایان نامه

((همهمه کوتاه (0.7)))
ت: دست بالا برای مخالفت و موافقت. مهرداد بگو
مهرداد: منظور سید این بود کهههه >من میخوام شفافش کنم<. منظور سید اینه کههه() حرف مانی درسته. منظور سید اینه که واسه اونایی که مضره، واسه اونای دیگه مفیده. واسه همشون ضرری نداشته باشه یعنی همون حرفی که مانی [هم گفت.
مانی: [ ̊حرف من رو عوضی گفت̊. من گفتم نمیشه برای همه ضرری نداشته باشه. قطعاً برای بعضیها ضرر داره.
مهرداد: قطعاً::::ان. خب؟ منظور سید این بود که واسه همونایی که ضرر داره هم مفید باشه.
(0.8)
ت: سید تو چی گفتی؟
سید: خانوم، مانی برگشت گفت که نمیشه برای کسی ضرری نداشته باشهه ضرری نداشته باشه. حتماً اون کار برای کسی ضرر دارهه اون موقعهه یکی میاد میره کار می‌کن::::ه‌هههه پول درمیاره میر::::ره یه ماشین بنز میخره. این برا خودش تصمیم گرفته. کاری کرده برای هیچ کس هم ضرر نداشته.
ت: خُ:::ب. یه مثال زد از یه کاری که به نظر شخص درسته ولی برای کسی ضرر نداره. رضا بگو ببینم
رضا: خانو:::وم. من با نظر آقایِ::::ی سید مخالفم، با نظر اینم((اشاره با دست به مانی)) مخالفیمهههه خانوم مثلاً یه آدم خودش >میتونه مثلاً بگه چه تصمیمی درسته< خانوم می‌تونه اصن اون تصمیم رو نکنه یا اون کار رو نکنه. اما مثلاً برای تموم دنیا به نظر من چیز نیستههه مثلاً درست یا غلط نیست، مثلاً یه نفر داره هِی::ی نماز میخونه ب::بعد میگن برای آدم دیگه ضرری داره. باید این رو رد کنیم. نمازخواندن باید بخوانیم واجب هم هست. (0.6)خانوم نمیشه اون رو رد کرد برای کسی ضرری ندارد.
رضا برای ایده قبلی مثال نقض می‌زند؛ کار درستی که برای سایرین ضرر ندارد.
ت: بگو امیرعلی
امیرعلی: خانوم مثلاً این مثال نمازی که رضا ز::د. مثلاً یکی مریضه، برای نماز خوندن جون تو تنش نیست که نماز بخونهههه ولی نماز میخونه که واسش یه ثوابی داشته باشه که بتونه خدا شفاش بده=اونوقت وقتی بخواد بره بیمارستان چیزشه، وقتی میخواد بره پول بیمارستان رو بده، بعد نمیره پرستار پولش رو بده، برای اونا ضرر داره.
ت: آیا مثال مرتبط بود؟
عاطف: من با حرف سید مخالفم. چون سید میگه بریم ماشین بنز بخریمههه چون خارجی::یه بر دولت ما اثر [میگذاره.
آرش: [راست میگه خانوم
امیرعلی: [خانوم اگه ()
ت: برای اینکه قانون کلاس را زیر پا گذاشتین دو دور محروماید. بدون اجازه حرف زدن!
این قانون در جلسات آغازین به توافق جمع رسیده است. در اینجا، تسهیلگر سؤال جدیدی میپرسد تا بحث رو به جلو باشد و دانشآموزان به ابعاد دیگر این قضیه فکر کنند.
ت: بچهها، حالا که به این جنبههای مختلف فکر کردین، به نظرتون بهتر نیست <یه گروهی در جامعه بشینند تصمیم بگیرند چه کاری درسته و چه کاری غلطه؟>(0.5)̊ بهتر اینه که یه گروهی تصمیم بگیرند چی درسته؟̊ امیرحسین بگو
امیرحسین: بله. همه باید دست به دست هم بدیم، با هم مشورت کنیم، حرف بزنیم [کهههه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.