تحقیق با موضوع مشتریان، فرزندان

دانلود پایان نامه

دووال گفته:

من توضیح دادم که چقدر نسبت به این رفتار و این که فرزندانم جای امنی در پرواز ندارن، ناامید و نا امید شده ام، اما اون بازم با رفتار زننده ی خود جمله ی کوتاهش رو پیش چشم کودکانم تکرار می کرد و من ترسیده و مضطرب شده بودم. هم اینکه توضیح دادم که هیچ جایی در وب سایت ایرلاین های آمریکایی نگفته که همراه داشتن بیشتر از یه صندلی خودرو تو یه ردیف ممنوعه، اما اون جواب داد که این قانونه.

بعد از شکایت دووال، خدمات مشتریان ایرلاین های آمریکا از اون معذرت خواهی کرده، اما از تایید سیاست ایرلاین نسبت به همراه داشتن صندلی خودرو در هواپیما سرباز زده.

الان، FAA در حال بررسی مورد دیگه ایه که از مادر خواسته شده تا دو کودک خود رو هنگام پرواز روی پای خود بنشاند و بلیط اون ها به مسافران رزرو اختصاص داده شده.