ترکیب واژه

دانلود پایان نامه

«مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أَهْلِ الْکوفَهِ جَبْهَهِ الْأَنْصَارِ وَ سَنَامِ الْعَرَبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُخْبِرُکمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى یکونَ سَمْعُهُ کعِیانِهِ إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَیهِ فَکنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِینَ أُکثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَ أُقِلُّ عِتَابَهُ وَ کانَ طَلْحَهُ وَ الزُّبَیرُ أَهْوَنُ سَیرِهِمَا فِیهِ الْوَجِیفُ وَ أَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِیفُ وَ کانَ مِنْ عَائِشَهَ فِیهِ فَلْتَهُ غَضَبٍ فَأُتِیحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ وَ بَایعَنِی النَّاسُ غَیرَ مُسْتَکرَهِینَ وَ لَا مُجْبَرِینَ بَلْ طَائِعِینَ مُخَیرِینَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهِجْرَهِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَ قَلَعُوا بِهَا وَ جَاشَتْ جَیشَ الْمِرْجَلِ وَ قَامَتِ الْفِتْنَهُ عَلَى الْقُطْبِ فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِیرِکمْ وَ بَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّکمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.»؛
به مردم کوفه، هنگامی که از مدینه به بصره می‌رفت:
«از بنده خدا، علی امیرمومنان، به مردم کوفه که در میان انصار پایه‌ای ارجمند دارند، و در عرب مقامی بلند! من شما را از کار عثمان آگاه می‌کنم، چنانکه شنیدن آن همچون دیدن بود: مردم بر عثمان خرده گرفتند. من یکی از مهاجران بودم بیش‌تر خشنودی وی را می‌خواستم و کم‌تر سرزنشش می‌نمودم، و طلحه و زبیر آسان‌ترین کارشان آن بود که بر او بتازند، و برنجانندش و ناتوانش سازند. عایشه نیز سر بر آورد و خشمی را که از او داشت، آشکار کرد و مردمی فرصت یافتند و کار او را ساختند. پس مردم با من بیعت کردند، نه نادلخواه و نه از روی اجبار بلکه فرمانبردار و به اختیار. و بدانید که مدینه مردمش را از خود راند، و مردم آن در شهر نماند. دیگ آشوب جوشان گشت، و فتنه برپای و خروشان. پس به سوی امیر خود شتابان بپویید و در جهاد با دشمنتان بر یکدیگر پیشی جویید! ان شاءالله.»
1. 1. 2. ترکیب واژه‌ها
وَ مِن کِتَابٍ لَهُ ×: إِلَی أَهلِ الکُوفَهٍ عِندَ المَدِینَهِ إِلَی البَصرَهِ:
مُن: ح. جرّ، عَبدِ: مجرور، اللهِ: مضاف إ، عَلِیِّ: عطف بیان، أَمِیرِ: نعت؛ المُؤمِنِینَ: مضاف إ؛ إِلَی: ج. جرّ؛ أَهلِ: مجرور؛ الکُوفَهِ: مضافإ؛ جَبهَهِ: بدل؛ الأَنصَارِ: مضاف إ
وَسَنَامِ: (و). عطف، معطوف؛ العَرَبّ: مضاف إ
أَمَّا: ح. شرط؛ بَعدُو: م.فیه، (ف). رابطه؛ فإِنِّی: (ی) اسم أنَ؛ اِخبِرُکُم: ف ض ر (ـُـ)، (ک) م. به، فاعل (أنا)، خبر إن [مل]؛ عَن: ح. جرّ؛ أَمرِ: مجرور، عُثمَانَ: مضاف أ
حَتَّی: ح. نصب؛ یَکُونَ: ف ض ن (ـَـ)؛ سَمعُهُ: اسم کان، (ه) مضاف إ؛ کَعِیانِهِ: جار و مجرور، (ه) مضاف إ، خب کان [م]؛ إِنَّ: ح. نسخ؛ النَّاسَ : اسم إن؛ طَعَنُوا: ف م ب (ـُـ)، (و) فاعل، خبر إنَّ [مل]
عَلَیهِ: جار و مجرور، (ف) عطف، ف م ب (ـِـ)، (ت) اسم کان؛ رَجُلاَ: خبر کان؛ مِنَ: ح. جرّ؛ المُهَاجِرِینَ: مجرور اُکثِرُ: ف ض ر (ـُـ)، فاعل [أنا]؛ استِعتَابَهُ: م. به، (ه) مضاف إ، (و). عطف
وَاُقِّلُ: ف ض ر (ـُـ)، فاعل [أنا] عِتَابَهُ: م. به، (ه) مضافإ، (و). عطف؛ وَکَانَ: ف م ب (ـَـ)؛ طَلحَهُ: اسم کان؛ (و). عطف؛ وَ الزُّبَیرُ: معطوف؛ أَهوَنُ: مبتدأ؛ سَیرِهِمَا: مضاف إ، (ه) مضاف إ.
فِیهِ: جار و مجرور، الوَجِیفُ: خبر، خبر کان [مل]، وَ: (و). عطف؛ أََرفَقَُ: مبتدأ؛ حُدَائِهِمَا: مضاف إ، (ه) مضاف إ؛ العَنیِفُ: خبر؛ وَ: (و). عطف؛ کَانَ: ف م ب (ـَـ)؛ مِن: ح. جرّ؛ عَائِشَهَ: مجرور، خبر کان [م]
فِیهِ: جار و مجرور؛

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.