اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

تغییرات در پروژه های ساخت

تحقیقات در انگلیس نشان می دهد که بیش از یک سوم کارفرماها از عملکرد پیمانکاران در حفظ هزینه ها و زمان برنامه ریزی شده، حل مشکلات و تحویل پروژه ها با کیفیت مورد نیاز ناراضی هستند . همچنین بیش از یک سوم کارفرماها از عملکرد مشاور در هماهنگ کردن تیم طراحی ،ارائه سریع و قابل اعتماد خدمات و ایجاد ارزش برای سرمایه، ناراضی هستند . این نارضایتی به این دلیل است که در صنعت ساخت و ساز بیش از ۵۰% پروژه های ساخت، درگیر تاخیر و افزایش هزینه هستند و بیش از ۳۰% از پروژه های تکمیل شده با مشکلات و نواقص همراه هستند، علاوه بر این، حدود ۳۰% از ساخت و ساز ها با دوباره کاری همراه هستند [۴۳].

بررسی ها نشان می دهد که تغییرات و دوباره کاری ها ، بیشترین هزینه های اضافی را بر پروژه تحمیل می کند. چنانکه در کانادا ،هزینه تغییرات و دوباره کاری ها ۱۰% کل هزینه پروژه و ۲۵% هزینه فاز ساخت (اجرا) را دربر می گیرد. در استرالیا طبق یک تحقیق انجام شده ،هزینه های مستقیم تغییرات و دوباره کاری ها ۴/۶ % ارزش کل پروژه و هزینه های غیر مستقیم آن، ۹/۵ % ارزش کل پروژه است . در کشور سوئد ، دوباره کاری ها ۴/۴ % ارزش ساختمان را شامل می شود که زمان کار را معادل ۱/۷ % اضافه می کند [۴۱].

با توجه به مطالب و نتایج بیان شده ،می توان مشاهده کرد که دستورات تغییر در پروژه های بزرگ نقش اساسی و مهم داشته و می توانند بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و یا منفی اعمال کنند. به خصوص در فاز اجرایی پروژه ( با توجه به گردش بالای منابع و تعداد بالای دستورات تغییر در پروژه های ساخت ) نیاز به بررسی و مدیریت تغییرات بیش از پیش قابل مشاهده است.

  • تغییرات در پروژه

تغییر در پروژه های ساخت و ساز بسیار رایج بوده و به احتمال زیاد از منابع مختلف، به علل مختلف و در هر مرحله ای از پروژه اتفاق می افتد که ممکن است تاثیرات منفی قابل توجهی بر روی مواردی مانند هزینه ها و تاخیرات برنامه داشته باشد. تغییرات بحرانی ممکن است تاخیرات متوالی در برنامه پروژه ، برآورد مجدد از بیانیه کار و مطالبات اضافی از تجهیزات، مواد، نیروی انسانی و اضافه کاری ، به دنبال داشته باشد [۴۴].

موضوع تغییر یک موضوع عمومی است اما علل ظاهری تغییر توضیحی است که در دستور تغییر می­آید. علت واقعی و ریشه ای تغییر می تواند بسیار متفاوت با آنچه در دستور تغییر نوشته شده باشد. کارفرمایان و پیمانکاران به طور فزاینده ای با معنی الزامات قانونی تغییرات و تکنیک های مدیریتی که اثرات آن را کم کند درگیر هستند [۴۱].

تغییرات می تواند توسط تمام گروه ها در روند ساخت و ساز آغاز شده باشد. با این حال همه تغییرات باید توسط کارفرما، قبل از اجرا به تصویب رسیده باشد. خلاصه شروع سفارشات تغییر به شرح زیر است:

  • مالک می تواند درخواست یک تغییر را سفارش دهد و معمولا دامنه تغییر می کند.
  • مهندس ممکن است به دلیل شرایط مختلف سایت یا تجدید نظر در مقررات دولتی و غیره یک تغییر را ایجاد کند.
  • مدیریت پروژه شرکت یا شخص ممکن است تغییر ایجاد کند و سرچشمه آن معمولا در برنامه است.
    • پیمانکار ممکن است به دلیل اشتباهات طراحی،مهندسی ارزش و یا اشتباه در پیش بینی نیازها تغییری ایجاد کند [۴۴].