بهمن ۷, ۱۳۹۹

دسترسی متن کامل – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۶

نظارت بر حسن اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری؛
نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران
حمایت از حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛
ایجاد بسترهای لازم برای تحقق وظایف و تکالیف رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛
ارتقای دانش و توانمندی حرفه‌ای روزنامه نگاران؛
ایجاد هماهنگی در ارتباط و تعامل روزنامه نگاران، تشکل‌های رسانه‌ای و رسانه‌های داخلی با مجامع رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی
عضویت در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات کشور
اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تأمین اجتماعی روزنامه نگاران؛
رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران ؛
همکاری با مراجع ذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه ها و روزنامه نگاران و ارائه نظرهای مشورتی؛
پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات رسانه‌ای به مراجع ذی‌صلاح
انجام مسئولیت‌ها و وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می‌شود.
فصل دوم : سازمان و تشکیلات سازمان
مبحث اول : ارکان
ماده ۵ : ارکان‌ سازمان به شرح زیر است :
الف‌ – مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ که‌ از این پس در این‌ قانون‌ «مجمع عمومی‌» نامیده‌ می‌شود.
ب‌ – شورای‌ عالی‌ سازمان‌ که‌ از این پس در این‌ قانون‌ «شورا» خوانده‌ می‌شود و دبیرخانه‌ آن‌ در ساختمان مرکزی سازمان‌ که‌ در تهران‌ است‌، مستقر می‌باشد.
ج‌ – رئیس‌ کل سازمان‌.
د – هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان و شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌.
هـ – هیأت‌ عالی‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای‌.‌
و – بازرسان‌.
تبصره‌ : وظایف‌ و اختیارات‌ و ساختار تشکیلاتی‌ شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
مبحث دوم : مجمع عمومی
ماده ۶ : ترکیب ‌مجمع عمومی ‌به ‌شرح ‌زیر می‌باشد:
مجمع عمومی عبارت است از مجموع اعضای هیأت مدیره های استانی که برای یک دوره چهارساله عهده دار وظایف مجمع خواهند بود.
ماده ۷ : وظایف‌ مجمع‌ عمومی عبارت است از:
۱ – انتخاب‌ اعضای‌‌ حقیقی شورای‌ عالی‌ برای‌ دوره‌ چهار ساله‌ و بازرسان‌ به طور سالانه‌؛
۲- انتخاب رئیس کل سازمان و معرفی به رئیس جمهور جهت صدور حکم؛
۳- استماع‌ گزارش‌ شورای‌ عالی‌، رئیس‌ کل‌ و بازرسان‌ و تصویب‌ سیاستهای‌ کلان‌ پیشنهادی‌ شورای‌ عالی‌؛
۴- برکناری و یا قبول استعفای رئیس سازمان؛
۵ – مذاکره‌ و اتخاذ تصمیم‌ در سایر اموری‌ که‌ در دستور کار جلسه‌ قرار دارد و طبق‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر ضوابط‌ در صلاحیت‌ مجمع‌ عمومی می‌باشد.
تبصره‌ ۱ : آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجمع‌ عمومی به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی خواهد رسید.
تبصره‌ ۲ : در اولین‌ جلسه‌ مجمع عمومی، یک رئیس‌، دو نایب‌ رئیس‌ و یک‌ منشی‌،‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ داخلی مجمع عمومی، از میان اعضا انتخاب خواهند شد.
تبصره ۳ : مجمع عمومی موظف است حداقل سالیانه یک جلسه برگزار نماید.
مبحث سوم : شورای‌عالی
ماده ۸ : اعضای شورای‌ عالی‌ عبارتند از:
۱ – هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، یک روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه نگار عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی
۲ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی
۳ – نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.