بهمن ۵, ۱۳۹۹

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۸

۴ – تدوین ضوابط و شیوه‌نامه‌‌های خاص صنفی از قبیل رتبه بندی و تعیین شاخصهای احراز هویت صنفی روزنامه نگاران‌ و ارائه آن به شورا برای بررسی و تصویب؛
۵ – تعیین نماینده برای شرکت در مجامع داخلی و بین‌المللی؛
۶ – ارایه نظر کارشناسی به دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به درخواست آنان؛
۷ – راه‌اندازی و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی برای نشر کلیه مصوبات و تصمیمات سازمان؛
۸ – برگزاری دوره‌های کارآموزی روزنامه نگاری مطابق آیین‌نامه مربوط که به‌وسیله وی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد؛
۹- تهیه اساسنامه تأسیس صندوق حمایت از روزنامه نگاران.
مبحث پنجم : عضویت
ماده ۱۳: روزنامه نگاران برای عضویت در سازمان نظام رسانه ای باید واجد شرایط ذیل باشند:
حداقل ۲ سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری و نگارش و انتشار حداقل ۱۰ اثر در یک یا چند رسانه؛
پرداخت حداقل یک سال سابقه بیمه توسط رسانه ای که در آن اشتغال داشته و به سازمان معرفی شده است
پرداخت حق عضویت سالانه ؛
مبحث ششم: سازمان نظام رسانه‌ای استان
ماده‌ ۱۴ : سازمان نظام رسانه ای‌ استان که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، در مرکز هر استان تشکیل می‌گردد. این سازمان مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است و به لحاظ ضوابط اداری تابع سازمان محسوب می‌شود.
تبصره : روزنامه نگاران استانهایی که سازمان استان در آنها تشکیل نشده است، تابع سازمان استانی هستند که شورا تعیین می‌کند.
ماده ۱۵ : وظایف و اختیارات سازمان استان به قرار زیر است :
۱ – انجام وظایف و اعمال اختیارات سازمان در سطح استان
٢ – اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورا در سطح استان؛
۳ – صدور پروانه روزنامه نگاری برای روزنامه نگاران مقیم استان از طریق هیأت صدور پروانه؛
۴ – اجرای ابلاغیه های رئیس کل در سطح استان؛
۵ – رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران از طریق هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات.
ماده ۱۶ : ارکان سازمان استان عبارت است از:
الف – هیأت مدیره.
ب – هیأت صدور پروانه روزنامه نگاری.
ج – رییس.
ماده ۱۷- هیأت مدیره سازمان استان اداره کلیه امور سازمان استان را به عهده دارد و اعضای آن برای دو سال از میان نامزدهای تصدی این سمت و با رأی مخفی اکثریت نسبی روزنامه‌نگاران دارای حق رأی از همان استان انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد اعضاء به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
ماده ۱۸- تعداد اعضای هیأت مدیره به قرار زیر است:
۱- برای سازمان‌های دارای تا ۲۰۰ روزنامه‌نگار دارای حق رأی، ۵ عضو اصلی و۲ عضو علی‌البدل؛
۲- برای سازمان‌های دارای ۲۰۱ تا ۵۰۰ روزنامه‌نگار دارای حق رأی، ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل؛
۳- برای سازمان‌های دارای بیش از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰روزنامه‌نگار دارای حق رأی، ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل؛
۴- برای سازمان‌های دارای بیش از ۱۰۰۰ روزنامه‌نگار دارای حق رأی، ۱۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل.
تبصره ۱: در ترکیب هیئت مدیره سازمان استان متناسب با بندهای یک تا چهار می بایست حداقل دو تا پنج روزنامه نگار مطبوعاتی، یک تا چهار روزنامه نگار وب، یک تا سه روزنامه نگار رادیو تلویزیونی و یک تا سه روزنامه نگار عکاس از رسانه های استانی حضور داشته باشند.
تبصره ۲: به ازای اضافه ‌شدن هر ۱۰۰۰ روزنامه‌نگار دارای حق رأی ، ۳ عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل با رعایت نسبت شاغلان روزنامه نگاری مندرج در تبصره (۱) به تعداد اعضای هیأت مدیره در انتخابات بعدی سازمان استان افزوده می‌شود.
تبصره ۳: در صورت عدم وجود روزنامه نگار عکاس یا روزنامه نگار وب در یک استان، روزنامه نگاران مطبوعاتی جایگزین آنها خواهند شد.
ماده ۱۹ : وظایف هیأت مدیره سازمان استان عبارت است از:
۱ – پیشنهاد نامزد تصدی ریاست سازمان استان به رییس کل؛
۲ – تدوین برنامه‌های اجرایی سازمان استان در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مصوب شورا و شیوه‌نامه‌های مربوط؛
۳ – نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمان استان؛
۴ – انتخاب نمایندگان هیأت مدیره در هیأت های‌ بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای و هیأت صدور پروانه روزنامه نگاری؛
۵ – تصویب بودجه سازمان استان و تفریغ آن و تعیین حق عضویت روزنامه نگاران؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.