بهمن ۶, ۱۳۹۹

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۹

۶ – تعیین روزنامه پرشمارگان سازمان استان برای هر سال.
ماده ۲۰ : رییس سازمان استان یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان استان است که با پیشنهاد هیأت مذکور و تأیید و حکم رییس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد.
تبصره : عزل رییس سازمان استان با رییس کل سازمان است.
ماده ۲۱ : رأی‌گیری برای تعیین فرد پیشنهادی برای تصدی ریاست سازمان استان به صورت مخفی و با ورقه انجام می‌گیرد و فرد حائز اکثریت نسبی به رییس کل سازمان معرفی می‌شود. چنانچه فرد معرفی‌شده مورد تأیید رییس کلّ نباشد، مجددا انتخابات برگزار می‌شود. اگر رییس کلّ سازمان باز هم با تصدی فرد جدید موافق نباشد، مراتب را در شورای عالی مطرح می‌کند. شورای عالی در صورت عدم امکان حل و فصل مسأله از طرق دیگر، با رأی اکثریت مطلق اعضاء در مورد عزل رییس کلّ سازمان یا انحلال هیأت مدیره سازمان استان تصمیم‌گیری می‌کند. در صورت اخیر، انتخابات مجدد در استان ظرف یک ماه انجام می گیرد و هیات مدیره منتخب تا پایان همان دوره، مسئولیت دارند.
ماده ۲۲ : رییس سازمان استان نماینده قانونی آن در کلیه مراجع محسوب می‌شود و اجرای تصمیمات هیأت مدیره در تمامی امور اداری، مالی و حقوقی و نیز میانجی‌گری در حل اختلافات حرفه‌ای روزنامه نگاران و نظارت بر عملکرد حرفه‌ای و اعلام تخلفات آنها به هیأت های رسیدگی به تخلفات بر عهده وی است.
تبصره ۱ : تفویض اختیار به دیگر اعضای هیأت مدیره نافی مسئولیت رییس سازمان استان نیست.
تبصره ۲ : اعلام تخلفات روزنامه نگاران قابل تفویض به غیر نیست.
ماده ۲۳ : جلسات هیأت مدیره سازمان استان، حداقل هر ماه یک‌بار با حضور اکثریت مطلق اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران اتخاذ می‌شود .
ماده ۲۴ : مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می‌تواند در تمام جلسات هیأت مدیره سازمان استان بدون حق رأی شرکت کند.
ماده‌ ۲۵ : عضویت اعضای هیأت مدیره در موارد زیر لغو می‌شود:
۱ – فوت؛
۲ – حجر؛
۳ – محکومیت کیفری مؤثر؛ که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
۴ – محکومیت حرفه ای قطعی درجه ٣ و بالاتر؛
۵ – عدم اقامت در استان محل انتخاب؛
۶ – غیبت غیرموجه در ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب هیأت مدیره در مدت یک سال به تشخیص هیأت؛
۷ – استعفاء پس از پذیرش هیأت مدیره.
تبصره: در صورتی که موضوع بند ۶ محل اختلاف باشد، رأی شورای عالی تعیین کننده خواهد بود.
ماده ۲۶ : در صورت لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل به ترتیب جایگزین وی می‌شود.
ماده ۲۷ : هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان در موارد زیر منحل‌ می‌گردد:
۱ – عدول‌ و تخطی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ با تشخیص‌ شورای‌ عالی‌‌؛
۲ – فوت‌ یا استعفاء یا غیبت‌ غیرمجاز بیش‌ از یک‌ دوم‌ اعضاء هیأت‌ مدیره‌ برای‌ چهار جلسه‌ متوالی‌.
ماده ۲۸- هزینه‌های سازمان استان از محل حق عضویت سالانه اعضاء، کمک‌های مالی دولت، نهادهای عمومی و نیز سایر فعالیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره‌ای در حوزه رسانه ای تأمین می‌شود. تعیین حق عضویت سالانه و نحوه وصول آن پس از دریافت گزارش توجیهی رییس سازمان استان با هیأت مدیره است.
ماده ۲۹- نظارت بر صحت عملکرد مسؤولان سازمان استان در هزینه‌کرد بودجه به عهده هیأت مدیره است که همه‌ساله پس از پایان سال مالی از طریق کارشناسان حقوقی و حسابرسان رسمی انجام و گزارش آن به شورای عالی و رییس کلّ سازمان ارائه می‌شود.
مبحث هفتم: صدور پروانه روزنامه نگاری
ماده ۳۰- به منظور صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای متقاضیان،‌‌ ‌هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری در سازمان استان برای ۲ سال با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

  1. رئیس سازمان استان؛

۲٫یک عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب اعضای هیأت مذکور؛

  1. یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

ماده۳۱- متقاضیان پروانه روزنامه‌نگاری باید متولد یا مقیم استان محل تقاضا یا دارای حداقل شش‌ماه متوالی سابقه فعالیت رسانه ای‌ در همان استان باشند.
ماده۳۲- هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری پس از احراز صحت مدارک ارائه‌شده براساس آیین‌نامه مصوب شورا، برای فرد واجد شرایط، پروانه روزنامه‌نگاری براساس رتبه بندی صادر می‌کند.
ماده۳۳- تصمیمات هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری به ترتیب در هیئت مدیره سازمان همان استان و شورای عالی قابل تجدید نظر است.
فصل سوم: حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاران
مبحث اول: حقوق روزنامه نگاران
ماده ۳۴ – روزنامه نگاران که مطابق مفاد این قانون عضو سازمان نظام رسانه ای شده اند در جریان دسترسی به اخبار و اطلاعات و تولید و انتشار آن از حقوق ذیل بهره مند هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.