بهمن ۴, ۱۳۹۹

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۲

ماده‌ ۴۷ – سازمان نظام رسانه ای مسؤول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌های استانی از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره: در نخستین دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۴۸- مرجع نظارت بر انتخابات و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، کمیسیون استانی نظارت بر انتخابات است که از رییس کل دادگستری استان، یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود.
ماده۴۹- احراز صلاحیت حرفه ای روزنامه‌نگاران دارای شرایط به منظور رأی دادن در نخستین دوره انتخابات موضوع آن ماده، به‌وسیله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورت می‌گیرد. کمیسیون‌های استانی و کشوری انتخابات، مراجع رسیدگی به اعتراضات رد صلاحیت‌شدگان خواهند بود.
فصل ششم : بازرسان
ماده‌ ۵۰ – وظایف‌ بازرسان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ – نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌‌کرد بودجه‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هزینه‌ می‌گردد؛
ب‌ – تنظیم‌ و ارائه‌ گزارش‌ راجع‌ به‌ عملکرد سالانه‌ مالی‌ سازمان‌ و سازمان استان به‌ شورای‌ عالی‌ و مجمع‌ عمومی‌.
ماده ۵۱- بازرسان‌ می‌توانند بدون‌ دخالت‌ در امور اجرائی‌ سازمان‌، در هر زمان‌، هرگونه‌ رسیدگی‌ و بازرسی‌ مالی‌ لازم‌ را به‌ نحوی‌ که‌ در امور جاری‌ سازمان‌ وقفه‌ای‌ ایجاد نکند، انجام‌ داده‌ و اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مطالبه‌ و مورد رسیدگی‌ قرار دهند.
تبصره: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی و هیئت مدیره استانی شرکت کنند.
ماده ۵۲ – چنانچه‌ بازرسان‌ در ضمن‌ بازرسی‌، تخلف‌ و یا تقصیری‌ را از سوی رئیس‌ کل‌ و یا معاونین‌ و یا سایر رؤسای‌ هیأت‌ مدیره‌ استان مشاهده‌ کنند باید‌ فورا به‌ شورای‌ عالی‌ اطلاع‌ دهند.
ماده ۵۳- بازرسان‌ در مقابل‌ سازمانها و اشخاص‌ ثالث‌ نسبت‌ به‌ قصور یا تخلفاتی‌ که‌ در انجام‌ وظایف‌ خود مرتکب‌ می‌شوند طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود مسؤولیت‌ خواهند داشت‌.
فصل هفتم : هیاتهای رسیدگی به تخلفات حرفه ای
ماده۵۴ ‌ – هیأتهای‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ رسانه‌ای در دو سطح بدوی‌ و تجدیدنظر مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون برای چهار سال‌ تشکیل‌ می‌شوند.
تبصره‌ – شورای‌ عالی‌ می‌تواند مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ حرف‌ تخصصی حوزه رسانه‌ چند استان را به‌ یک‌ هیأت‌ بدوی‌ محول‌ و واگذار نماید.
ماده ۵۵ـ هیأت بدوی با ترکیب زیر در محل سازمان استان تشکیل می شود:
الف- یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رئیس دادگستری استان؛
ب- دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت؛
ج- یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛
د- یک روزنامه نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان.
تبصره ۱: افراد موضوع این مادّه در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می کنند.
تبصره ۲ : اعضای روزنامه نگار هیئت های بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۴ سال سابقه عضویت در سازمان را داشته باشند.
تبصره ۳ : در دوره اول فعالیت این سازمان، ۴ سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری کافی است.
ماده ۵۶ – عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ در تولیدات رسانه ای و عدم رعایت مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ توسط روزنامه نگاران، تخلف‌ محسوب‌ می شود و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای درجات‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:
۱- احضار به هیأت مدیره برای تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌
۲‌- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌.
۳‌- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ و انتشار در تارنمای اختصاصی سازمان.
۴- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.
۵- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.
۶ – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌
ماده۵۷- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۱ تا ۳ محکوم می‌شوند:
١. عدم پرداخت حق عضویت روزنامه‌نگاری به سازمان‌های استانی؛
٢. سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح
ماده۵۸- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۳ تا ۵ محکوم می‌شوند:
١. انتشار محتوای رسانه ای‌ بدون ذکر منبع یا بدون رضایت پدیدآورنده آن در صورت تصریح قبلی

  1. دوبار تکرار تخلفات حرفه ای تا درجه ۳

ماده۵۹- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۵ محکوم می‌شوند:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.