جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه

افزایش سایتها و مطبوعات
در چند سال اخیر شاهد رشد و گسترش مطبوعات اسلام گرایان ، حضور در برنامه های شبکه های تلویزیونی و رادیوئی و همچنین ایجاد سایتهای مختلف توسط آنها می باشیم . با اینکه تعداد سایتها و مطبوعات آنها در مقایسه با سایتهای ضد اخلاقی و وهابیون و معاندین اسلامی بسیار پائین می باشد ، اما برای آشنا ساختن مردم با مسائل سیاسی جهان اسلام ، تنویر افکار عمومی ، جواب دهی به شبهات مختلف ، ایجاد جنگ روانی بر علیه مخالفان ، آگاه سازی مردمی نسبت به اجحافهای صورت گرفته بر ملل مسلمان و شیعیان کشور و… خیلی خوب است و در حالی که در گذشته مشکلات بزرگی در این زمینه وجود داشت ، اما امروزه شاهد پر شدن گوشه هایی از این خلاء ها هستیم. اکثر آنها ارگان مطبوعاتی و روزنامه تشکلهای اسلام گرایان می باشند. بدلیل اینکه این نشریات با مشکلات شدید مالی مواجه هستند ، بصورت دو روز در هفته ، هفته نامه ، ماهنامه و فقط تعدادی بصورت روزنامه منتشر می شوند. درذیل تعدادی ازمطبوعات وسایتهای گروههای شیعی اسلام گرا را معرفی می کنیم:
مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی
روزنامه دیرلر، نشریه سلام، نشریه نبض، نشریه بیرلیک، نشریه دعوت،نشریه ارث، نشریه ینی زمان ، نشریه اسلام حقیقت لری، نشریه صدای اسلام ، نشریه هارای از نشریات و روزنامه های گروههای شیعه اسلام گرا می باشد
سایتها
Haqqyolu.com ،Islaminsesi.az ،Deyerler.az ،Safligmanavi.com ،nebz.az. İslam-azeri.az ، Yenisharq.org ، Manevisafliq.org ، Velfecr.com ، Birlik-az.org ، Kovser.az ، Bizimradio.net ،Deyerler.org , Islamaz.com
از جمله پایگاههای اسلامی این کشور می باشد ( سایت Birlik-az.org و Islaminsesi.az لینکهای خود را به شرح فوق نوشته است )
چند ارزیابی
اگر بخواهیم ارزیابی بی تعصب و به عبارت دیگر شیعیان جمهوری آذربایجان را از نگاه کشورهای غربی ببینیم، بررسی تحلیلی مرکزنظر سنجی آدام در خصوص مسائل دینی – سیاسی و استفاده ایران از انرژی هسته ای از دیدگاه مردم این کشور نشان می دهد که 49% از مردم خواستار اداره کشور بر اساس اصول دینی هستند و 65 % نیز با فعالیت طریقتها و مبلغین دینی انحرافی و غیراسلامی مخالف می باشند. حدود 35 % ضرورت حضور گروههای شیعی اسلام گرا را در انتخابات خواستاربوده اند.90%ازپاسخگویان ازاعتراض مردمی نسبت به درج کاریکاتور موهن برعلیه پیامبر(ع) حمایت کرده اند.دراین نظر سنجی51 % صداقت غرب در مبارزه برعلیه تروریزم بین الملل را غیر واقعی دانسته اند و20 % ادعاهای غرب در خصوص برنامه های هسته ای ایران را واقعی می دانند .
این ارزیابی نشان می دهد: علیرغم تبلیغات دامنه دار غرب و مطبوعات آذری در خصوص انرژی هسته ای ایران ، مردم این کشور نظرات مثبتی به فعالیتهای هسته ای ایران دارند و اکثریت مردم مخالف با صداقت غرب در مبارزه با تروریزم بین الملل می باشند . مخالفت قاطع مردم با درج کاریکاتور موهن و نشان از تعصبات دینی و اسلامی مردم و موافقت در اداره کشور با احکام اسلامی با وجود تبلیغات وسیع ضد دینی و حمایت خوب از حضور گروههای شیعی اسلام گرا درانتخابات وضرورت فعالیتهای سیاسی قابل تامل است
مرکز مطالعات ینی شرق نیز بدنبال حملات رژیم صهیونیستی به غزه ، شاهد اوج گیری اعتراضات مردمی در جمهوری آذربایجان بودیم. علی رغم سانسورهای بسیار زیاد خبری و تصویری ، اسلام گرایان نسبت به این موضوع واکنشهای زیادی نشان دادند مرکز مطالعات ینی شرق(شرق نو) در یک تحقیق میدانی در بررسی این موضوع آماری را منتشر کرد که حاکی از مخالفت جدی و اکثریت قریب به اتفاق مردم با جنایات صهیونیستها و ضرورت مقابله با آن است. این نظرسنجی در بین 200 نفر(100 نفر مرد و 100 نفر زن ) انجام شده بود. طبق این نظر سنجی:76.5% پاسخ دهندگان اسرائیل را مقصر می دانند و 12% نیز علت هجوم اسرائیل را تحریک حماس دانستند.64% پاسخ دهندگان هجوم به غزه را وحشی گری و قتل عام نامیده و18% عرصه آزمایش سلاح و6% دفاع از خود نامیدند. 93% پرسش شوندگان قتل عام کودکان،زنان و سالخوردگان را محکوم و 5.5% از پاسخ دهندگان (11 نفر) این قتل عام را نتایج غیر قابل انکار جنگ دانستند و 84% نیز گفتند هیچ بهانه ای نمی توان برای آن آورد .69% پاسخ دهندگان هدف اسرائیل را بمباران فلسطین و غزه اعلام کردند. 77% سوال شوندگان اعلام کردند که چون اسرائیل به اهداف خودنرسید جنگ را تمام کرد. 69% (138 نفر) حماس را حرکت مقاومت فلسطینیان برای آزادی و 11.5% (23نفر)حرکت گروه مخالف و فقط 9.5% (19نفر) تشکیلات تروریستی نامیدند.81% دید منفی و 16% دید مثبت به اسرائیل داشته اند.66% مخالف رابطه دولت آذربایجان با اسرائیل بوده و 23% خواستار روابط متعادل بوده اند . 69.5% سوال شوندگان اسرائیل را مانند ارمنستان دولت اشغالگر نامیدند و 83.5% سوال شوندگان اعلام کرده اند؛ دولت های مسلمان در زمان جنگ عکس العمل های لازم را انجام ندادند و فقط 13.5% اعلام کردند که دولت های مسلمان عکس العمل های لازم را انجام دادند. 56.5% پاسخ دهندگان اقدامات آذربایجان در جنگ غزه را نامناسب،32% معمولی و متعارف و 11.5% مناسب اعلام نمودند. 86% ضرورت اتحاد دولت های مسلمان را خواستار و 93.5% از تشکیل دولت فلسطین حمایت و 79% به ممانعت اسرائیل از تشکیل دولت فلسطین معتقد بوده اند. بطورکلی اکثریت شرکت کنندگان؛83.5 % (163 نفر) در نظر سنجی مزبور حمایت کامل خودازملت فلسطین اعلام نمودند
اسلام گرا ها در دولت و مجلس
حکومت جمهوری آذربایجان در دو دهه گذشته هیچ وقت تحمل و اجازه حضور شیعیان در صحنه های سیاسی– اجتماعی را نداده اند و با ابزارهای مختلف تهدید، تخریب، سوء تبلیغات و… آنها را کنار زده اند.یعنی اگر چه اسلام گرایان تلاش کرده اند وارد این صحنه ها شوند و در مقاطع مختلف سیاسی همچون انتخابات؛ شوراها، ریاست جمهوری و مجلس کاندیداهای خود را معرفی و در آن حضور یافته اند، امایا ازطریق تقلب در انتخابات و یا از طریق فشارهای سیاسی- اجتماعی از حضورآنها جلوگیری شده است ودرکل می توان اینگونه بیان نمودکه؛ در این کشور عرصه برای مشارکت سیاسی گروههای شیعی اسلام گرا وجود نداشته است ضمن اینکه شیعیان فعلاً بلوغ و نبوغ سیاسی لازم را در صورت کسب قدرت نیز ندارند.
البته گروههای شیعه اسلام گرا تلاش می کنند با رایزنیها و تعاملات مختلف با نمایندگان مجلس و عوامل حکومتی بسترهای لازم را برای فعالیتهای سیاسی – اجتماعی فراهم نمایند .
گروههای شیعی اسلام گرا از وضعیت سیاسی کشور ناراضی هستند. آنها شعارهای دموکراسی داده شده توسط حکومت را زیر سوال برده ورفتار حکومت در عدم صدور مجوز فعالیت برای گروههای سیاسی و مقابله با حضور آنها درکرسیهای مجلس را نمونه بارزی ازدیکتاتوری مدرن می دانند .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.