جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه

5- صهیونیسم ورژیم نامشروع اسرائیل درصدد تحکیم جا پای خود در جمهوری آذربایجانِ شیعه نشین و مجاور با جمهوری اسلامی ایران بوده و اصلیترین مراکز صنعتی و مخابراتی آنرا در دسـت گرفته وشرکتهای تجاری واقتصادی آنها فعال شده است.ضمن اینکه توجه کشورهای دیگرغرب بااعزام اکیپهای تحقیقی از فرانسه وآمریکا برای بررسی موضوعاتی نظیرتاثیر مرجعیت شیعه در افکار و اعمال مردمی، رویکردهای مردمی به اسلام گرایی و… بیشتر شده است.
6- اسلام گرایان در وضعیت سیاسی دردناک، غریب ، نامساعد، نقض حقوق قرار گرفته و درمعرض خطر بسیار بزرگی قرار دارند. به احزاب ،جمعیتها و گروههـای اسلامی مجوز فعالیت رسمی داده نمی شود. اگرجمعیتی نام اسلام یا یکی از ائمه(ع) را پسوند یا پیشوند فعالیت کاری خود قرار دهد، باید از داشتن مجوز فعالیت رسمی تا ابد چشم بپوشد اما با وجود تمامی این محدودیتها حزب اسلام و دهها جمعیت و گروه سیاسی و غیرسیاسیِ اسلام گرا درقالب فعالیتهای فرهنگی، تبلیغ دیـن اسلام و مبانی تشیع را تداوم می دهند. از هر فرصتی برای فعالیتهای سیاسی استفاده کرده و تعلیمات و تبلیغات دینی را سرلوحه کارهای خود قرار داده اند.
7- بعد از استقلال و با رویکرد اسلام گرایان به جمهوری اسلامی ایران ، زمینه تحصیل علوم دینی طلاب آذربایجان درحوزه های علمیه و دانشگاهها فراهم شده است و هم اکنون دهها طلبه علوم دینی مشغول تحصیل می باشند و بعد از فراغت ازتحصیل به تبلیغ دین اسلام روی آورده اند. ایران مدینه آمال بسیاری از مردم بخصوص شیعیان این کشور می باشد.
8- جمهوری آذربایجان قبل و بعد از استقلال درگیر مناقشه قره باغ بوده است و بعد از چندین سال جنگ، 20% از اراضی این کشور توسط ارمنستان اشغال گردیده و بحران بوجود آمده تا بحال حل نشده است. ضرر اصلی این جنگ در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نطامی و… گریبانگیر مردم شیعه آذربایجان بوده است. معضل منـاقشه قره باغ بعد ازگذشت 13 ســال ازآتش بس، راکد مانده و حکام آذربایجان بیشتر به تحکیم پایه های حکومتیِ طایفه ای خود اقدام کرده اند و در مقابل اشغال20% از اراضی و آوارگی بیش از1 میلیــون نفـر ازمردم، خط مشی سیاسی سازش کارانه ای را درپیش گرفته اند.
9- تاریخ ، مذهب ، آداب و رسوم ، وابستگیهای خویشاوندی و عاطفی، و… مشترک با ایران، عضویت مشترک در سازمانهای اکو، کنفرانس اسلامی و سایر سازمان های محلی و بین المللی ، منابع مشترک در دریای خزر و کانونهای انرژی مشترک با ایران بر اهمیت موضوع افزوده است.
اعتراف شخصیتهای سیاسی، روشنفکران ، احزاب مخالف این کشور مبنی بر اینکه ایدئولوژی حاکم آینده از آن اسلام است و در این راستا تلاش می شود تا اسلام گرایی به طرف صوفیگری، وهابیگری ، انحراف در توجه به مرجعیت سوق داده شود.
10 – تهدیدات جمهوری آذربایجان نسبت به ایران عبارتند از ؛
فعالیت نظامی ، سیاسی و نفوذ آمریکا در بین مسئولین حکومتی و مخالفان حکومت برای ایجاد اختلاف در میان اسلام گرایان بدلیل ترس از کسب قدرت توسط آنها .
حضور روز افزون ناتو و سازمانهای نظامی و امنیتی غرب و پذیرش این کشور به عنوان عضو ناظر و تلاشهای مخفیانه نظامی در ایجاد پایگاههای مختلف در نقاط مختلف آذربایجان.
فعالیتهای سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی ، امنیتی و مخابراتی رژیم اشغالگر قدس در این کشور.
اغلب تحریکات پان ترکیستی از این کشور انجام می شود که در سالهای اخیر به ایجاد ناامنی در مناطق آذری نشین ایران دامن زده اند و ضربات جبران ناپذیری وارد نموده اند.
بررسی و تحلیل و شناخت اوضاع جمعیتی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی این کشور می تواند مورد توجه ارگانهای سیاسی ، اطلاعاتی – امنیتی، فرهنگی ، اقتصادی و… بوده و در بازنگری سیاستها و یا سوق دادن راهبردها مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص کاربردهای تحقیق می توان ادعا نمودکه شناخت دقیق توانمندیها، نیازها و تاثیرگذاریهای شیعیان می تواند در سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات قدرتهای فرامنطقه ای که از این کشور به عنوان ابزاری برای ایجاد فشار، توازن در سیاستهای راهبردی و تاثیر گذاری در منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و همچنین افکار و اقدامات پان آذریسم و پان ترکیسم که درسالهای اخیر به تهدید و خطر ملموسی بر علیه ایران تبدیل شده است و توسط نیروهای حکومتی وجریاناتی هدایت می شوند که گروهها و جریانات شیعی اسلام گرا مخالف این ایدئولوژی بوده وحتی خود را از نظر تاریخی و فرهنگی وابسته به ایران می دانند، موثر واقع شوند.
آسیبهای اجتماعی- فرهنگی مختلفی وجود دارد. خلاء های دینی، مشکلات اقتصادی، وابستگی به قدرتهای فرامنطقه ای برای ایجاد توازن در سیاستهای داخلی و خارجی موجب شده است تا جریانات انحرافی دینی همچون وهابیت ، بهائیت ، مسیونرهای مسیحی و حتی کریشناهای هندی نیز برای ایجاد جای پا در این کشور تلاش گسترده ای نمایند که این امر موجب اختلافات دینی ، مشکلات امنیتی و اجتماعی برای شیعیان می شود. ایده ایجاد مدارس علوم دینی توسط حوزه علمیه بدلیل ممانعت حکومت به سرانجام نرسیده است و جذب طلاب علوم دینی نیز ضمن اینکه با فراز ونشیبهای مختلفی روبرو بوده است.حکومت این کشور و نیروهای خارجی ضد شیعه تلاش بسیاری می نماید تا جمهوری آذربایجان از اکثریت شیعه بودن بیافتد و در این راستا هم زمینه حضورفعالیتهای دینی کشورهایی همچون ترکیه را فراهم می کند و از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و دینی شیعیان و نخبگان فکری و عقیدتی اسلام گرایان شیعه ممانعت می کند. با شناسایی و رفع این آسیبها می توان درارتقا وضعیت شیعیان قدمهایی را برداشت.
5. سوالات اصلی تحقیق
1- آیا وضعیت شیعیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از نظر سیاسی– اجتماعی و فرهنگی– دینی بهبود یافته است . شواهد و قرائن این بهبود چیست ؟
2- باتوجه به حساسیت زیاد حاکمیت سیاسی غیر مذهبی موجود در این کشور، تعقیب چه راهکارهایی برای به حاکمیت رساندن شیعیان اسلام گرای این کشور می تواند نتیجه بخش باشد؟
3- تبعات احتمالی راهکارهای سیاسی کدامند؟
4- تعقیب راهکارهای فرهنگی از قبیل ساخت مدارس غیر انتفاعی ، آموزش طلاب علوم دینی ، انتشار روزنامه ها و مجلات هدفمند مذهبی ، ایجاد شبکه های اینترنتی و ماهواره ای مذهبی، برگزاری مراسم فرهنگی – دینی و ایجاد هیئتها و مجامع دینی و فعال کردن مساجد و اماکن مذهبی چه مشکلاتی در پیش رو دارد ؟
6. فرضیات تحقیق
1- گرایش به دین و زندگی دینی روند فزاینده ای را در جمهوری آذربایجان نشان می دهد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.