خرید ارشد روانشناسی : اهمیت روابط جنسی

محققان اندازه بالای کژکاری جنسی به میزان۵۰درصد رو ثبت کردن (مستر و جانسن[۵]، ) و کارشناسان بالینی نسبت به اثر این کژکاریا بر بهزیستی زناشویی زن و شوهر اخطار دادن (مک کارتی[۶]، ۱۹۹۷، ۲۰۰۳) هم اینکه، لومن و همکاران) ۱۹۹۹(فکر می کنند باتوجه به رابطه قوی کژکاری جنسی و کیفیت زندگی خراب، این مسئله می تونه در تشخیص وضعیت سلامت روان شناختی نقش مهم ایفاکند. از این رو، پرداختن به کارکرد روابط جنسی و روابط زناشویی مهم و نیاز به نظرمی رسد.

زناشویی

پژوهشای محدودی رابطه رضایت جنسی و رابطه زناشویی رو بررسی کرده ان. باتوجه به اینکه رابطه ورضایت جنسی هر دو روابط محرزی با رضایت زناشویی دارن، بررسی جنبه های ترکیبی این دو با رضایت زناشویی به درد بخور میشه. مارکمن[۷] و همکاران در مطالعه طولی برنامه پربارسازی رابطه قبل از ازدواج به این نتیجه رسیدن وقتی که زوج ها مهارتهای رابطه مؤثّر باهمدیگر رو کسب میکنن، زندگی جنسی اونا بهبود پیدا میکنه، هم اینکه این دو رابطه تنگاتنگی باهم دارن. هم جهت با این محققان، چسنی[۸] و بقیه (۱۹۸۱) به این نتیجه رسیدن رابطه جنسی، رضایت جنسی و رابطه زناشویی همه بعد از برنامه درمان بدکاری جنسی بهبود پیدا میکنن.

ازدواج

به باور بسیاری، روابط جنسی زن و شوهر مهم ترین علل تعیین کننده زندگی زناشوییه. با این حال، رابطه در جویباری از شکست و در آتشفشانی از خشم از هم می پاشند .

در پیچ بخشی از روابط زناشویی معانی سمبلیک تا این اندازه فعال و نقش آفرین نیستن. مثلاً زن ممکنه پیش خود نتیجه نگیره که نمی تونه شوهرش رو ارضاء کنه، ممکنه نگران اون باشه که چون نمی تونه درحد توقع شوهرش به روابط جنسی اون تن بده و چون کمتر از شوهر خود به تماس جنسی خود رو ضعیف دونسته نگران اون باشه که از طرف همسرش مورد تحقیر قرار گیرد. دلواپسیایی مثل این می تونه کار تماس جنسی رو به مشکل بکشونه (قره چه داغی، ۱۳۶۹، ص ۹۲).

بر خلاف خیالات مردم کودک از همون اول زندگی با مسائل جنسی آدم آشنا می شه. کودکی که از پستون مادر شیر می خورد، اول ناخودآگاه پستون مادر رو یکی از عوامل لذت می شمارد و همون طوری که رشد می کنه از راه های جور واجور احساس والدین خود رو دربارۀ مسائل جنسی درک می کنه.

اگه رفتار اون ها نسبت به هم گرم و مهربون باشه، بزرگ می شه . بسیار مشکله بتونه روش دیگری در پیش بگیره (دکتر نجاتی، ۱۳۷۷، ص ۶۲).

بیشترین گرفتاریای مربوط به روابط جنسی دور محور تعداد ایجاد در روابط جنسی زمان ارضاء و کیفیت اون دور می زنه و هرکدوم از این موارد معانی سمبلیک مخصوصا رو تداعی می کنن و به سهم خود تحت اثر اون قرار می گیرند . زن و شوهر بیشتر درباره تناوب ایجاد تماس جنسی و زمان بندی ارضاء می تونه معانی سمبلیک قدرتمندی داشته باشن  (قره چه داغی، ۱۳۶۹، ص ۱۰۳).

ممکنه، عبارت در هر وقت بخوام می توانم روابط جنسی داشته باشم، واسه شوهر به معنی بهره مند بودن از عشق و علاقه زن و واسه زن به معنی زیر سلطه بودن و مورد استفاده واقع شدن از طرف شوهر باشه(همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۰۸).

در اول ازدواج جهت بهبود، شناخت و اصلاح روابط جنسی خود باید در مورد انتظارات، رفتار و ارزشها باهم به گفتگو بشینن، گفتگو به منظور بهبود بسیار سازنده س و موجب تقویت جنبه های جور واجور ازدواج می شه. اگه زن و شوهر قادر نباشن در مورد مسائل جنسی و چگونگی آمیزش آزادانه به گفتگو بشینن، ً از نحوۀ بینش همدیگه با خبر نمی شن و نمی تونن به طور مطلوب رضایت خاطر رو جفت و جور کنن (نجاتی، ۱۳۷۸، ص ۳۲).

اصرار زن یا شوهر واسه ایجاد تماس جنسی، بیشتر از اون اندازه که دیگری می خواد ممکنه مشکلاتی مثل چیزی که در مورد صرف وقت زن و شوهر با همدیگه از اون حرف زدیم بوجود آورد. زن یا شوهر ممکنه خود رو محق بدونه که هر آینه بخواد بتونه تماس جنسی داشته باشه، در حالیکه هر دو ممکنه خواهان زمینه های عاشقانه باشه (قره چه داغی، ۱۳۶۹، ص ۹۱).

مشکلات

غرور هم بیشتر در روابط جنسی نقش بازی می کنه. برداشت زن از زن بودن و نظر مرد از مردونگی بیشتر با عکس العمل طرف مقابل رابطه داره. زنی از اینکه شوهرش به خواسته های جنسی تکراری اون جواب مثبت نمی داد، احساس بدی پیدا کرده بود. این زن همیشه احساس غرور کرده بود که از جذابیت جنسی زیادی برخورداره. در این شرایط بی تفاوتی شوهرش رو به حساب توهین می گذاشت. از طرف دیگه، شوهری از اون طرف که زنش هنگام هم بستری احساس به خرج نمی داد، عصبانی بود و در نظر اون این رفتار که زنش هنگام هم بستری احساس به خرج نمی داد، عصبانی بود و در نظر اون این رفتار زنش نشانۀ اون بود که اون مرد نیس. (همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۲۱).

عصبانی

احساس اهمیت، موردقبول قرار گرفتن و لذت دوطرفه، تقویت کنندۀ غریزۀ جنسی و کاهش احساس عشق و صمیمیت و پذیرش، ضعیف کردن کنندۀ اون هستش. کاهش میل جنسی و درنتیجه کارکرد جنس ممکنه به حساب تخفیف عشق و محبت گذاشته شه. درنتیجه دایرۀ بسته ای شکل می گیرد. کاهش احساس نیاز به همدیگه، جذابیت و ارضای جنسی رو کاهش می دهد و در اثر اون اندازه احساس نیاز به همدیگه کمتر می شه. (همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۳۲).

باید قبول کرد که اول واسه زن و شوهر بسیار سخته که با روشنی در مورد مسائل جنسی باهم صبحت کنن و شاید در مواردی موجب ناراحتی اون ها شه، اما این کار نه تنها لازمه بلکه چیزی مهم در سرنوشت آیندۀ اون ها اثر عمیقی داره. با مطرح شدن این مسائل، کم کم، آرامش لازم حاصل می شه، با پیشرفت کار روابط گرم و رو راست بدون ترس، بین زن و شوهر برقرار می شه (همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۳۶).

اصلاً این جوری برداشته ها جز با گفتگو، همیاری و محبت کردن زن و شوهر باهم امکانپذیر نمی باشه. بدون تماس و تنهایی کامل، بسیار بعیده و با کدوم حرکت باعث انگیزه و تحریک بیشتر می شه و چه دلیلی باعث می شه هیجان نیاز به دست بیاد، خیلی از مردها از قدرت جنسی زن می رنجند و فکر می کنن زنان هم مثل مردها تحریک می شن و یا بعضیا تصور می کنن که زن تحریک پذیر نیس و یا از مسائل جنسی لذت نمی برن و یا اون ها تنها وسیله ای واسه لذت طرف مقابل خود هستن (همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۴۰).

زنها هم تصوراتی غلط مثل مردها دارن و خیلی از اون ها نمی دونن مردها بـــه سادگی تحریک می شن و با دیدن اندام لخت زن شدیدا هیجان زده می شن. پر روشنه که تا وقتی که اینطور برداشت های غلط وجود داشته باشه تعادل جنسی برقرار نمی شه. بعضی وقتا تماس بدون کلمات بهترین روشه و زن و مرد می تونن خیلی از امیال رو تشخیص بدن. زنی که شوهرش رو ً هدایت می کنه . دیگه احتیاجی به تشریح امیال خود نداره. بیشتر اختلافات زناشویی در مدت همخوابگی از بین می رود، وقتی که زن و شوهر در مورد مسائل جنسی باهم اختلاف دارن بهترین راه اون هستش که در مورد اختلافات باهم به گفتگو بپردازند. اولین قدم درک افکار خود در مورد موضوع اختلاف برانگیزه و دومین قدم می تونه این باشه که بررسی کنین احساس شما درسته یا خیر. با درک هم، زن و شوهر می تونن تدابیری اتخاذ کنن که هر دو از روابط جنسی لذت ببرن (همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۴۳).

زن و شوهر باید همه خواسته های خود رو به زبون بیارن و تغییرات حاصله از روابط جنسی و اندازه هیجان حاصله در بالاترین درجه لذت رو واسه هم به روشی توضیح بدن.

باید هیچ گونه ترسی از انتقاد نداشت و به شریک خود اعتماد کنن. گذشت زمان در بیشتر موارد موجب می شه که در روابط جنسی پیشرفت مثبت ایجاد شه و از دید روحی و روانی زن و شوهر به هم نزدیک تر شن و زندگی جنسی لذت بخش تری واسه هم جفت و جور کنن . رفتار محبت آمیز باهم امکان اعلام عشق در روابط درست رو جفت و جور می کنه. اینطوری بدون هیچ گونه ترس و ترس با خونسردی و اعتماد در مورد مثل این مسائل به گفتگو بپردازند(همون منبع، ۱۳۶۹، ص ۱۵۴).

 

۲-۵-۳- پروسه روابط زناشویی

اهمیت آمادگی روانی واسه آمیزش :

روابط جنسی بسیار پیچیده س . روابط جنسی به اندازه ای همه جانبه س که نمی تونه فقط به خاطر ارضاء جسمی باشه . یکی از موارد مهمی که در روابط جنسی مطرحه آمادگی روانی هست. اندازه آمادگی روانی بستگی به تجربیات، اطلاعات و تحقیقات قبل از ازدواج داره. ایجاد آمادگی روانی واسه ایجاد رابطه جنسی زمان میبره. آمادگی روانی عقل از نزدیکی درگذشته با احتمال خیلی کم رعایت می شد. زن و شوهر در همون شروع بدون در نظر گرفتن آمادگی روحی و روانی به آمیزش می پرداختن . این کــار اثر روانـی شدیدی به جای می گذاشت . فقط به خاطر اینکه فرصت کافی جهت شناخت رو انی هر کدوم از دو طرف در نظر گرفته نشده بود (نجاتی، ۱۳۷۷، ص ۶۲).

اهمیت عشقبازی :

معمولاً پس از پایان آمیزش تمایل زن نسبت به مرد بیشتره. مرد در این جوری مواقع باید این فضای خالی رو با عشقبازی برطرف کنه. در این جوری موارد زنها تصور می کنن مردشون اون رو فقط به منظور برطرف کردن امیال خود می خواد و هیچ وقت امیال و خواسته های زنش رو در نظر نمی گیرند. مرد باید پس از آمیزش واسه برطرف کردن این فکر به عشقبازی و دلجویی از زن ادامه بده تا اینکه اون هم رضایت کامل رو به دست آورد. در شروع ازدواج عشقبازی بعد از نزدیکی خیلی خیلی مهمه. عشقبازی نمایانگر این مسئله هست که عشق فقط به منظور ارضاء جنسی نیس و بعد از ارضاء جنسی هم عشق ورزی پایان پیدا نمی کنه. عشقبازی دو طرف رو قادر می سازه که ناامیدیها رو از خود دور کرده و با درک همدیگه، احساس خوشحالی و راضی بودن و رضایت رو در هم بسازن. (همون منبع، ۱۳۷۷، ص ۷۵).

در این تحقیق نکاتی رو یادآور میشیم که هماهنگی و موفقیت رضایت بیشتری رو ممکن می کنن :

۱-         زن و شوهر باید در مورد دستگاه تناسلی دو طرف اطلاعات کافی داشته باشن، در این رابطه «بالزاک» بیان می داره : وقتی مردی واسه ازدواج آماده می شه که به طورکلی از وضعیت جنسی زن باخبر باشه.

۲-         در بین عمل جنسی متوجه تغییرات تموم اعضاء در دو طرف باشه چون در مواقع رابطه جنسی تغییرات شایانی بروز می کنه. بطوریکه تموم قسمتهای بدن به فعالیت میفته، از طرفی آلت تناسلی مرد رو تحریک به حالت نـــعوظ میاد به همین صورت در زن هم تغییراتی بوجود میاد . دیـــوارهای مهــبل پرخون شده غده کلیتوریس و لبهای کوچیک سفت می شن، علاوه بر این مسائل فعالیت عضلانی مانند تند شدن ضربان قلب و تنفس تا زمان انزال هست.

۳-         در اولین مقاربت در زنان پاره شدن پردۀ بکارت همراه با درد و خونریزی هست. اگه پرده بکارت سخت و محکم باشه در مقابل دخول آلت مرد مقاومت می کنه و تا زمان اتساع کامل ایجاد ناراحتی می کنه . در این زمان با رعایت وضعیت دو طرف می تونن ناراحتی و درد رو کم کرد.

۴-         باید دونست که روابط جنسی در روح و جسم زن و شوهر اثر می گذارد به همین دید مرد و زن باید به عکس العملای جنس همدیگه توجه و آشنایی داشته باشن و در این رابطه هماهنگی بوجود بیارن. این هماهنگی بازی و تماس بدن دو طرف و بیدار شدن احساسات و تحریک انجام می شه.

 

۵-         میل جنسی در مردان زودتر بیدار می شه و در مدت کوتاهی به انزال می رسد. در زنها مدت طولانی تری زمان میبره تا تحریک شده و به بالاترین درجه شهوت برسه.

۶-         تحریک شدن دو طرف به وضعیت روحی، نحوۀ عشق بازی، حساسیت فردی خلق و خو بستگی داره.

۷-         اول لازمه دو طرف ازنظر روحی، پس ازنظر جنسی تحریک شن، نوازش، لمس، بوسه از عوامل تحریک روانی و روحی هست.

۸-         گردن لبها، آویزهای گوش، پستانها، لبهای کوچیک مبهل، ناحیه کلیتوریس، قسمتهایی هستن که دارای بیشترین تحریک هستن. واسه تحریک و آمادگی واسه مقاربت لازمه مرد، زن رو در آغوش گرفته و با نوازش کردن، لمس کردن نقاط حساس بدن، بوسه، احساسات اون رو برانگیزد. حساس ترین قسمت تحریک کننده زن، تموم قسمت دستگاه تناسلی و نوک پستانها هست، این قسمتها پس از تحریک به حالت نعوظ در میان.

۹-         ترشح مایع در دور و بر مهبل به وسیله غدد باروتولین نشآنه بالاترین درجه جنسی در زنونه واسه رسیدن به بالاترین درجه شهوت لازمه مردان خود رو با این لحظه در زن هماهنگ کنن تا هر دو به یه اندازه از این لذت جنسی استفاده کنن.

۱۰-       هنگام مقاربت، زن باید در وضعیتی قرار بگیره که از دید روحی و جسمی کاملتر و بهتر باشه و باعث ناراحتی در دو طرف نشه.

۱۱-       هیچ عملی بدتر از اون نیس که بر خلاف میل باطن، دو طرف در روابط جنسی از خود دلسردی نشون بدن (استون واتسون).

[۱]- Laumann

[۲]- &Sprecher Christopher

[۳]- Sprecher

-[۴] Apt

[۵]- Masters & Johnson

[۶]- McCarthy

[۷]- Markman

[۸]- Chesney