خودتصحیحی

دانلود پایان نامه

در گفتوگو پیرامون «عادلانه بودن یا نبودن تفاوت سطح رفاه کشورهای اروپایی و آفریقایی»، برخی از دانشآموزان بیان کردند که این تفاوت عادلانه است چون تلاش این گروه کمتر از دیگری بوده است. بچهها بر ایدههای خود مصر بودند و اما با شنیدن نظرات متفاوت از ایده خود، به فکر فرو رفتند:
احسان: خانم من الآن نظرم رو عوض میکنم و با امیرحسین موافق میشم و بهش معتقد میشم؛ چونکه راست میگه. اینا اگه امکانات نداشته باشن، خودشون نمیتونن فقط با تلاششون به حد اونا برسن. امکانات که گفت خیلی مهمه و در دسترسشون نبوده.
در اینجا دانشآموز با توجه به حرفی که سه نوبت قبلتر گفته شده بود، در گفته پیشین خود تجدیدنظر و با منتقدانش علیه ایدهای که قبلاً مطرح کرده بود موافقت میکند.
(کد مشاهده 36)
این نمونه در مجموع جلساتی که مشاهده کردیم، بسیار اتفاق افتاده است. این نوع تعامل حاکی از آن است که دانش‌آموز فعالانه صحبتهای نفر قبلی را شنیده و قدرت برقراری پیوند و همچنین پیگیری خط سیر گفتوگو را دارد. وی انتقاد منصفانه به ایده خویش را میپذیرد و با فکری باز، به رویارویی ایدههای جدید می‌رود و افکار اولیه خود را بهبود میبخشد. در این حلقه، ویژگی خودتصحیحی مشاهده می‌شود، یعنی همه اعضای این میدان گفتوگویی، مسائل و آرای یکدیگر را زیر ذره‌بین می‌گذارند و تلاش میکنند فرضیههای جایگزینی را به عنوان راه‌حل ممکن مسئله و پرسش مورد نظر ارائه کنند.
در انتهای این جلسه، دانش‌آموزان با بررسی زمینههای مختلف بهکاربردن واژه عادلانه و جستجوی راه‌های متنوع درک آن، به گسترش مفهومی درباره کار عادلانه رسیدند.
در اغلب گفتوگوها، دانشآموزان به این ملاک دست‌یافتند که کار «عادلانه»، کاری است که «درست» باشد و تصمیم گرفتند که درخصوص مفهوم «درستی» گفت‌وگو کنند تا این مفهوم برایشان شفافتر شود و سپس درباره کاربرد آن به توافق نظر برسند. البته این روند در همه کلاس‌های مشاهده‌شده یکسان نبود و دانش‌آموزان از مفهوم عادلانه به ملاک‌هایی چون انصاف و تساوی و … دست یافتند.
در ادامه، متن کاملِ گفتوگوی یک جلسه کلاسی آورده می‌شود. این متن با توجه به «قرارداد پیاده‌سازی تحلیل مکالمه» برای شناسایی ساختار کلی گفت‌وگوی کندوکاوی نگارش شده است.
جدول (4-1) تحلیل گفت‌وگوی کلاسی پیرامون مفهوم «درستی»
پیاده‌سازی متن گفتوگو (کد مشاهده 44)
توضیحات پژوهشگر
ت: کسی یادش هست سؤال هفته قبلیمون چی بود؟
سید: سؤال این بود که:: ما یه چیزی مطمئنیم که درسته ولی <کل دنیا باهاش مخالفند> که این کار غلطههههه در حقیقت ههههه وقتی همه باهش مخالفند، میگند این کار غلطه ولی ما مطمئنیم درسته.(0.3) بازم حق دار::یم بگیم این کار درسته و >روی کارمون همش< تأکید کنیم؟
این سؤال سعی در بررسی و شناسایی این ایده دارد که نقش اجماع و توافق همگانی در پذیرش درستی یک موضوع تا چهمیزان است؟
ت: آره سؤال اینه، حالا نظر خودت چیه؟
سید: ههه خانوم به نظر ما:::: وقتیههههه کل دنیا میگنهه، مهم خودمونیم کههه () نه بستگی به نیات ما داره
شرط و ایده‏ای اولیه برای تشخیص درستی یک کار مطرح میکند که البته کاربرد مفهومی آن هنوز شفاف نیست.
ت: بچهها براتون شفافه اینکه بستگی به نیت ما داره؟!
((با سر اشاره می‌کنند که نه، شفاف نیست))
سید: ممکنهههه = بعضی وقتها ممکنه نیت ما خوب باشه.
ت: بچهها حالا اگر نیت ما خوب باشد کارمون هم درست است؟

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.