روزنامه جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه

حمایت از ملت ستمدیده فلسطن و محکومیت تجاوزکاران صهیونیستی از سیاستها و تدابیر اصلی و غیر قابل انفکار تشکلهای شیعی جمهوری آذربایجان بوده است . آنها با تأسی از جمهوری اسلامی ایران، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت تجاوزگری رژیم اشغالگر قدس را در اولویت فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی خود قرار داده و در این راستا اقدام به برگزاری تجمعات و تظاهرات سیاسی در دفاع از مردم فلسطین در کشور نموده و در تظاهراتها ، مصاحبه ها، سخنرانیها و تجمعات، ضمن اعلام انزجار از رژیم اشغالگر قدس و به آتش کشاندن پرچم این رژیم، محکومیت تجاوزگریها، نصب پلاکاردهای مختلف با شعارهای ضد صهیونیستی و… همدردی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کرده اند و بعد از استقلال با حضور تعدادی زیادی از مردم ، مراسم روزجهانی قدس را برگزار و در حمایت از مردم فلسطین، اشغالگری و جنایات رژیم غاصب اسرائیل، سخنرانی و مصاحبه های مطبوعاتی انجام داده اند. اشغال قره باغ در تداوم اشغال قدس مطرح وحمایت خود از مردم فلسطین را امری واجب و از عبادات اسلامی بیان می کنند. « در مراسم روز جهانی قدس در سال 1996 که قابل توجه و باشکوه بود در این مراسم حاج علی اکرام علیو ضمن فرستادن لعن و نفرین بر اسرائیل، از اشغال خاک فلسطین توسط اسرائیلی ها سخن به میان آورده و ادامه می دهد: اشغال اراضی قره باغ درراستا و در امتداد اشغال فلسطین می باشد.مرگ بردشمنان اسلام، بخصوص اسرائیل غاصب، مرگ بر صهیونیستها
مخالفت با حضور غرب بخصوص آمریکا
مخالفت با حضور استکبار جهانی ورژیم غاصب اسرائیل، از محوری ترین موضع گیریهای گروههای شیعی اسلام گرا بوده است که این موضع شامل روسیه، آمریکا و سایرین نیز می شود. در مصاحبه ای ، اعلام می شود: چگونه است آمریکا در تمام دنیا بر علیه مسلمانان اقدام می کند. ما با مردم آمریکا مخالف نیستیم، بلکه با دولت آمریکا مخالف هستیم، زیرا در تمامی دنیا درصدد ریختن خون مسلمانان و از بین بردن یکپارچگی آنهاست.ایدئولوژی آنها خلاف اسلام می باشد.
دفاع از آزاد شدن جهادی قره باغ
اسلام گرایان خط مشی موجود در حل بحران قره باغ را که با دخالت قدرتهای بزرگ بخصوص آمریکا پیگیری می شود و درصدد حفظ منافع خود هستند، قبول نداشته و علت حضور غرب به سرپرستی آمریکا را در جهت تامین منافع خود ارزیابی کرده است. به عقیده آنها ؛ قره باغ بایستی با شعار الله اکبر و مبارزات مردمی آزاد شود و ملت عاجز ازحل مشکلات خود نمی باشد، اما درچند سال گذشته که سرنوشت کشور به سایرکشورها داده شده ، اینگونه عقب مانده ایم.
دفاع از حقوق اسلام گرایان ترکیه
بدنبال تحت فشار قرار گرفتن اسلام گرایان ترکیه بخصوص حزب رفاه ، اسلام گرایان مخالفت خود را اعلام و اقدام به موضع گیری می نمایند که اتفاقات اخیر در ترکیه، دل مسلمانان را به درد می آورد. حقوق زنان محجبه پایمال می شود.اعمال تروریستی به حزب اللهی ها نسبت داده شده و حزب رفاه تعطیل می گردد. همه اینها بر خلاف اصول دموکراسی است. آنها از محکومیت اربکان ناراحت و از دولت ترکیه می خواهند تا از سیاستهای غلط دست بردارد.
سایر مواضع سیاسی
اسلام گرایان جمهوری آذربایجان نسبت به سایر حوادث جهان اسلام و مسائل داخلی در این مقطع بی تفاوت نبوده واعلام موضع می کنند. مخالفت با سرکوبهای داخلی توسط حکومت و نبود دموکراسی، عدم برگزاری انتخابات عادلانه ، مخالفت با هرگونه تجزیه طلبی دینی و ملی ، رد کامل سیاست حکومت در ارتباط و همکاری با استکبار جهانی، غرب و رژیم صهیونیستی ، مخالفت با حضوراقتصادی استکبار جهانی در آذربایجان که قصد غارت منابع نفتی و غیر نفتی این کشور را داشته و نفعی به آذربایجان ندارند، مخالفت با گرایشات و تمایلات حکومت به فرهنگ الحادی و منحط غرب ، مخالفت با حضور نیروهای خارجی و روابط نظامی با سازمان ناتو که مناقشه قره باغ را بعنوان اهرم فشار قرار داده ا ند، از جمله مواضع اتخاذ شده بود ودر این راستا این حزب در مواضع، بیانیه ها، سخنرانیها و مصاحبه ها دیدگاههای خود را به حکومت ابراز داشته اند.
محدودیتها و برخوردهای حکومتی
حکومت جمهوری آذربایجان که تحمل هیچگونه رقیب مخالف را نداشته است و از حضور اسلام گرایان بدلیل موقعیتهای اجتماعی و نفوذ در بین اقشار مختلف مردمی به شدت هراس داشت ، با ابزار های مختلف تلاش می کند تا آنها را از صحنه های اجتماعی کنار بگذارد. در ذیل به تعدادی از این محدودیتها و برخوردهای حکومت می پردازیم :
ممانعت از حضور شیعیان در صحنه های سیاسی
با تحکیم پایه های قدرت حیدر علیو رئیس جمهور این کشور، با فشار احزاب سیاسی و جوامع بین المللی ، حکومت آذربایجان برای مشروعیت حکومت خود تلاش نمود تا زمینه انجام انتخاباتی را که ضرری به قدرت حکومتی خود نداشته باشد، فـراهـم سـازد. و برای جلوگیری از دست یابی سایر احزاب به کرسیهای مجلس، سیاستهای مختلفی را در پیش گرفت. بحث جمع آوری امضا برای احزاب سیاسی و مطابقت نظامنامه و اساسنامه این احزاب با قوانین آذربایجان را مطرح و بدنبال آن ضمن اینکه ازحضور تعداد زیادی از احزاب دارای مجوز رسمی فعالیت کم کرد. در این مسیر تشکلهای سیاسی اسلام گرا را نیز به دلائل واهی همچون؛ حضورخادمان دینی در شواری عالی و پائین بودن سنین اعضا و… از فعالیت رسمی محروم نمود.
لغو مجوز فعالیت رسمی گروههای شیعی اسلام گرا از دیگر اقدامات حکومت بود که با گسترش فعالیت اسلام خواهان و توسعه کمی و کیفی اقدامات آنها در تمامی شهرها و روستاهای آذربایجان ، حکومت آذربایجان، وجود آنها را خطری برای حاکمیت آینده خود ارزیابی کرده و تلاش نمودند تا از رشد اسلام گرایی در آذربایجان ممانعت بعمل آورند و در این راستا لغو مجوز فعالیت رسمی از ابزارهای حکومتی برای کاستن از توسعه تشکیلاتی و رشد سیاسی اسلام گرایان درصحنه های سیاسی واجتماعی جمهوری آذربایجان از اقدامات اولیه حکومت بوده است. عامل دیگر لغو مجوز فعالیت رسمی آنها، فشارها و سفارشات خارجی برای جلوگیری از فعالیت اسلام گرایان در کشورهای مختلف مسلمان از جمله جمهوری آذربایجان بوده است. سفارش دولتمردان رژیم های استکباری به رهبری آمریکا و اسرائیل از طرف مقاماتی که به آذربایجان سفر می کردند و همچنین از طریق سفرای خارجی آنها، موضوعی است که رهبران حزب در سطح جامعه آذربایجان از طریق مصاحبه ها، سخنرانیها، بیانیه ها و… آنرا مدعی شده اند، چرا که مقامات و سفرای خارجی در این کشور بارها از رشد اسلام گرایی و شعارهای ولایتمدارانه ای که هر گونه حضور کفرآمیز،استکباری‌، ضد اخلاقی، غارتگرانه و…کشورهای غربی بخصوص آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را محکوم نموده و حتی تعدادی از برنامه های آنها را مسکوت گذاشته بود
دستگیری و برخورد شدید حکومت با گروههای شیعیه اسلام گرا از دیگر اقدامات حکومت بوده است . سران حزب اسلام درتاریخ3-1/03/1375(25-22/05/ 1996 ) دستگیر و همچنین دستور تخلیه ساختمان و مرکز خبرگزاری محل انتشار روزنامه ها ابلاغ می شود. در دلائل دستگیری بهترین تحلیل و سند دستگیریها را وزارت امنیت این کشور در کتاب سس سیز محاربه(جنگ بی صدا) اعلام نموده است، دستگیریهائی که به قول مولف این کتاب ، نقشه آن از سالها پیش طراحی می شده و اسلام گرایان هیچوقت از دید دشمنان دور نمی مانده اند و این اعتراف، هشداری به تمامی اسلام گرایان می باشد تا بهانه ای برای سوء استفاده دشمنان ندهند که بعد از سالها نقشه ،طرح و برنامه وزارت امنیت آذربایجان، در یک زمانبندی مرحله بندی شده،عملیات بر علیه حزب اسلام شکل گرفت ودر 6 /4/ 1996 به سرانجام رسید. در جریان بازجوئی ها، کربلایی آقا قلی اف بدلیل مقاومت،عدم اعتراف و تکذیب ادعاهای ماموران امنیتی ـ اطلاعاتی، زیر شکنجه های آنها به شهادت می رسد. مقامات آذری سعی می کنند مرگ کربلایی آقا را طبیعی و مربوط به سابقه بیماری ایشان ارتباط دهند و مطبوعات آذربایجان نیز از این شایعه حمایت می کنند. اما مرگ در زندانی که یک ماه از آن نگذشته بود چگونه می تواند طبیعی باشد؟! روزنامه آئینه با بررسی بیوگرافی کربلایی آقا قلی او و بیان مریضی وی در کودکی و شکستگی و ضربه مغزی وی در نوجوانی، با اعلام تائیدیه پزشکان ، مرگ او را طبیعی عنوان کرده است، اما حزب اسلام آن را قبول نکرده است.
ترس حاکمیت از قدرت یابی حزب اسلام و گسترش اسلام گرایی، مخالفت با کنسرسیوم نفتی و سرسپردگی حکومت به غرب ، مخالفت با رواج بی بند وباریهای اجتماعی و ضد اخلاقی ها، در اختیار گرفتن امورات دینی، ضعف مدیریتی و رهبری حزب اسلام و مخالفت با رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا در اشغال قدس از دیگر دلائل این برخورد بود. مولف کتاب سس سیز محاربه(جنگ بی صدا) در بخش دیگری از کتاب ،علل دستگیری سران حزب اسلام را ، اعتراضات آن حزب به ترویج بی اخلاقیها و بحرانهای مختلف می داند .به نوشته این کتاب ،حاج علی اکرام در مراسم قدس گفته است: درآذربایجان دین ازدست می رود.کشوررا بحران فرا گرفته است .کاری نکنید تا مردم را به قیام دعوت کنیم»
اسلام گرایان اتهامات مختلفی تحمل کرده اند که جاسوسی به نفع ایران اصلی ترین آن بوده است . به عنوان نمونه، روزنامه 525 آنها را جاسوس معرفی و روزنامه حریت نیز آنها را به فروختن کشور به مبلغ 50 هزار دلار متهم و روزنامه رزونانس حزب اسلام را به بنیاد گرائی اسلامی مانند ایران متهم و روزنامه آزادی ادعاهای خود را بار دیگر تکرار نموده است. روزنامه‌آینه (Ayna ) در مورخه 17/05/1997 خیانت به وطن کرده و هدایت از سوی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه مساوات نیز تروریست خوانده است
این اتهامات و برخوردها واکنش مطبوعات جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشت. روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان محاکمه غیرتمندان آذری از فشار های صورت گرفته برعلیه حزب اسلام انتقاده کرده وحکومت آذربایجان را به قرار دادن این کشور به تیول صهیونیستها و غارت ثروتهای مردم متهم ودر ادامه افزوده است:درحالیکه ارامنه،20 % از خاک آذربایجان را اشغال کرده است،دولت این کشور برای آزادی آن به معامله نشسته و هویت و آرمان مردم آذربایجان نادیده گرفته شده است. جناحهای سیاسی در سرکوب اسلام گرایان و خواسته های دینی مردم مسلمان آذربایجان به توافق رسیده اند. مسابقه ملکه زیبایی تشکیل می دهند و در مقابل غیرتمندان مظلوم آذری و مؤمنان را دستگیر ، شکنجه و بشهادت می رسانند و این روزها در صدد محاکمه آنها هستند روزنامه ابرار با غیر تصادفی خواندن محاکمه حاجیان و اتهام جاسوسی و همکاری با ارگانهای اطلاعاتی ایران، آنرا موضوعی از پیش طراحی شده عنوان، و نشانگر دشمنی و ضدیت دولت آذربایجان با ایران اسلامی خوانده است.
گروههای شیعه اسلام گرا اتهامات وادعای مخالفان و دشمنان اسلام را رد کرده و اعلام می کنند «ما تمامی اتهامات را رد می کنیم. ما را به توصیه و سفارش آمریکا و اسرائیل محاکمه کرده اند خود را قربانی سیاسی قلمداد می کنیم و محاکمه وبازجوئی های صورت گرفته در ادامه جریانات سال1937 و بر علیه دین واقع شده است. تمامی اتهامات، ظالمانه و بی اساس است. دادگاه به سفارش نیروهای خارجی تشکیل یافته است وآینده همه چیز را روشن خواهدکرد. بعد از صدور رای دادگاه، اسلام گرایان آن را سفارش اسرائیلی ها وغیر عادلانه عنوان می کند که هدف از این محاکمه ایجاد خوف بر علیه ایران می باشد و دادگاه یک بازی سیاسی هدایت شده علیه اسلام و ایران است.
7-6. گروههای شیعی اسلام گرا جمهوری آذربایجان در یک دهه اخیر
وضعیت سیاسی گروههای شیعی اسلام گرا جمهوری آذربایجان در یک دهه اخیر دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است و به جرات می توان گفت که جریانات اسلام گرا به نیروهای تاثیر گذار در مسائل داخلی و بین المللی تبدیل شده اند. در ذیل ویژگیها و شاخصه های اصلی اسلام گرایان جمهوری آذربایجان را در یک دهه گذشته بررسی و توصیف می کنیم :
افزایش گروههای سیاسی شیعی وائتلاف با تشکلهای سیاسی همسو
در حالی که تا چند سال قبل گروههای اسلامی موجود در کشور بیشتر در حزب اسلام و یکی دو گروه محلی منحصر شده بود ، با بدنبال بلوغ سیاسی ، تفاوت دیدگاهها ، دور ماندن از برخوردهای حکومت ، و… امروزه شاهد دهها جمعیت و تشکلهای سیاسی و اجتماعی هستیم که در مقاطع مختلف و نسبت به جریانات پیش آمده واکنش نشان می دهند و با کنار گذاشته شدن یکی ، بقیه راه آنها را ادامه می دهند. امروز وقتی از شیعیان این کشور و یا صاحبنظران سیاسی از حضور و نفوذ و تعداد آنها سوال می کنی ، تعداد آنها را رو به رشد می دانند. بعضی از تشکلهای مطرح سیاسی شیعیان این کشور عبارتند از :
– مرکز دفاع از آزادی اعتقادات به رهبری الگار ابراهیم اوغلو

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.