زبان و فرهنگ

دانلود پایان نامه

به تفکیک سال 1989 1999 1989 1999 مقایسه 1999 با 1989
کل 7021.2 7953.4 100.0 100.0 113.3
آذربایجانیها 5805.0 7205.5 82.7 82.2 124.1
لزگیها 171.4 178.0 2.4 1.8 103.9
روسها 392.3 141.7 5.6 1.5 36.1
ارمنی ها 390.5 120.7 5.6 1.0 30.9
تالشها 21.2 76.8 0.3 0.6 3.6
آواره ها 44.1 50.9 0.6 0.5 115.4
ترکمنها 17.7 43.4 0.2 0.4 2.5
تاتارها 28.6 30.0 0.4 0.4 105.1
اکراینی ها 32.3 29.0 0.5 0.2 89.6
سخورها 13.3 15.9 0.2 0.2 119.2
گرجی ها 14.2 14.9 0.2 0.2 104.8
کردها 12.2 131.1 0.2 0.2 106.9
تاتها 10.2 10.9 0.2 0.13 106.7
یهودیها 30.8 8.9 0.4 0.1 28.9
آدینها 6.1 4.1 0.1 0.05 67.8
دیگر اقوام 31.3 9.6 0.4 0.12 30.6
5-3. اقلیتهای قومی
5-3-1. یهودیها
از جمعیتهایی که از دیرباز در آذربایجان ساکن بوده اند،یهودی ها هستند که جهود نیز خوانده می شوند. به سبب تمایز با یهودیان روسیه و اوکراین ، اینها را یهودیان کوهستان و یا «داغ یهود» می نامند. یهودیان در طول دهها سده زندگی در کنار تات ها، ترک ها و لزگی های آذربایجان ، علاوه بر آموختن زبان این اقوام ، شیوه زندگی، عادات و آداب آنها را نیز پذیرفته اند و در عین حال زبان و فرهنگ ویژه خود و گاهاً خصوصیات فیزیکی و سیمای قوم سامی را هم حفظ نموده اند. هم اکنون حدود 10000 نفر از آنها در آذربایجان زندگی می کنند و عمدتاً در روستای موجوغ از توابع شاماخی که در سمت چپ رودخانه «قودیال» قرار دارد ، سکونت دارند .
بعد از نشر دین مسیح و پس از آن دین اسلام، یهودی گری در دین بومیان و ملیت های مهاجر آذربایجان رسوخ نموده است. نام برخی از روستاهای قبا یادآور حضور دیرین گروه های یهودی مانند جهود کند و جهودلر در آن منطقه است. اکنون در این روستا ها ، ترکان سکونت دارند. پس از آن که آذربایجان به اشغال روس ها در آمد ، انبوه یهودیان از روسیه ، اوکراین ، بلاروس و لهستان به این کشور سرازیر شدند. به منظور تمایزآنان از یهودیان محلی آنها را «روس جهود» نامیدند. اینها با جهودان محلی تفاوت های زیادی دارند که مورد عام آن ، زبان است . همچنین جهودان مهاجر عادات و آداب ویژه و عرق سامی خود را از دست داده اند. گروهی از آنها به لهجه ژارغون آلمان سخن می گویند و گروه دیگر که در روسیه زیسته اند ، زبان روسی را بر گزیده اند. حدود 20 هزار تن از جهودان روسی در باکو و شمار کمتری در دیگر شهرهای آذربایجان اسکان یافته اند. جهود باکو به لحاظ اهمیت فوق العاده تجاری و صنعتی این شهر ساکن شده اند.تعیین میزان دقیق تعداد یهودیان آذربایجان براساس آمار رسمی به دلیل رخدادهای تاریخی و مهاجرت های انجام گرفته بسیار دشوار است، اما در حال حاضر بر طبق آمار منتشره حدود 28100 یهودی در این کشور زندگی می کنند که به ترتیب زیر دسته بندی شده اند:
1- یهودیان کوهستان: بیش از 11000 نفر از آنان در باکو، 6000 نفر در قبا و 3600 نفر در سایر نقاط آذربایجان زندگی می کنند. طبق بررسیهای تاریخی انجام گرفته و اسناد منتشره، خواستگاه اصلی یهودیان کوهستانی، ایران بوده و در قرون گذشته ازمناطق شمالی ایران به منطقه فعلی مهاجرت کرده اند و به زبان تات که گویش فارسی آمیخته به عبری است، صحبت می کنند.
2- یهودیان اشکنازی که4300 نفر در باکو و3300 نفردرسایرمناطق زندگی می کنند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.