اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت

ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت
به نام خداوند بزرگ ومهربان
موسسه آموزش عالی رجاء
پایان نامه
جهت أخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
حسابداری
بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر نظام الدین رحیمیان
استاد مشاور:
دکتر حسن همتی
دانشجو:
مجتبی رضایی
۱۳۸۹
تقدیم به :
پدرومادرم
عزیزان ودلسوزان همیشه
سایه شان مستدام باد
تقدیر و سپاس بیکران
خدای مهربان را، برای سلامت و سعادت
وتشکر فراوان از
معلمین و مدرسین ازابتدای قلم به دست گرفتن تا کنون
قدردانی فراوان,
از اساتید عزیر حسابداری
سپاس و سپاس وسپاس
از زحمات و دلسوزی ها و پشتیبانی های
دکتر رحیمیان
که همچون کوهی عظیم وراه بلدی دلسوز در تمام مراحل تهیه این پژوهش راهنمای من بوده اند .
و سپاس از دوستانم محمد ،داود،فرهاد،مرتضی ومایکل
ونهایت احترام به خانم دکتر ماریا مشوق همیشگی ام در آموختن وآموختن
دست یکایک عزیزان را می بوسم
چکیده
محیطی که شرکت‌ اکنون در آن فعالیت میکنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایهگذاریهای جدید میباشند. شرکت‌ها برای سرمایهگذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی واستفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور بوده و ارزش آن حداکثر شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. تامین مالی میتواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده های سهام‌داران باشد. در انتخاب گزینه های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه ها است.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش یافته و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد از سوی دیگرقدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی ‌عام در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه‌های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که درنتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان‌های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت‌های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفت پژوهش‌های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شد .جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شد. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل‌‌های حسابداری است.بروز پاره ای مشکلات سبب گرایش محققان به مدل های دیگر گردید بدین منظور مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد مطرح و مهمترین آنها یعنی ارزش افزوده اقتصادی معرفی گردید. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد صورت گرفته است.نماینده ساختار سرمایه ، اهرم مالی و معرف ارزیابی عملکرد دو شاخص مهم حسابداری و اقتصادی یعنی جریان نقدی آزاد وارزش افزوده اقتصادی می باشد.برای بررسی وجود این رابطه و پاسخ به پرسش «آیا رابطه معنیداری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟». ازاطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . به منظور بسط و قابلیت قیاس، شرکت های نمونه در هشت گروه اصلی مطابق طبقه بندی سازمان بورس واوراق ارائه گشته و دو پرسش«۱- آیاتاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟و۲-آیا تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟» مطرح گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بوده است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کلید واژه: ساختار سرمایه ،عملکرد، جریان های نقدی آزاد ، ارزش افزوده اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲-مساله اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳-تشریح و بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵-فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶-اهداف اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷-روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷-۱- روش تحقیق………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

……………………………………………………۱۰
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۳- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۳-۱- دوره زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۳-۲- مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۴-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷-۵- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۷-۶- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸-تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۹-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲- مدل‌های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۱-۱- رشد سود……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۱-۲- سود هر سهم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۱-۳- سود تقسیمی…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۱-۴- جریان نقدی آزاد…………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۱-الف )مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن…………………………….۱۹
۲-۲-۱-ب) نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری……………………………….۲۰
۲-۲-۲- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۲-۱-الف)مزایای ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۲-۲-۱-ب)معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۲-۲-۲- ارزش افزوده بازار…………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۲-۳- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده………………………………………………………………………………۲۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *