ساختار سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

بده بستان عوامل تشکیل دهنده گزینه ها
ترکیب مطلوب گزینه ها
رویکرد تحلیلی و سیستمی
عدم اصرار بر تفکر خطی
ساختار سلسله مراتبی و اندازه گیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویت ها
مشکلات پدیده تک فکری
تحت فشار قرار دادن دیگران برای انباق با خود
6-2-11-2-مدل تعالی سازمانی دمینگ (جایزه دمینگ):
جایزه دمینگ در سال 1951 توسط اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن برای گرامیداشت و قدردانی از دکتر «دبلیو ادوارد دمینگ» بواسطه خدمات ارزنده و نقش برجسته وی در بهبود کیفیت محصولات ژاپن ایجاد شد. جایزه دمینگ در سه بخش بشرح زیر اهداء می‌گردد:
بخش اول: جایزه دمینگ برای افراد حقیقی، این جایزه به افرادی اهداء می‌شود که مطالعات و نقش مهمی در گسترش و پیاده‌سازی موفق کنترل کیفیت جامع با استفاده از روش‌های آماری داشته‌اند. بخش دوم: جایزه کاربردی دمینگ، این جایزه به شرکت‌ها یا بخش‌هایی از شرکت‌ها اعطاء می‏شود که با استفاده از روش های کنترل کیفیت جامع، بهبودهای مهم و قابل توجهی در عملکرد خود ایجاد کرده‌اند. بخش سوم: جایزه کنترل کیفیت برای کارخانجات، این جایزه به کارخانجاتی اهداء می‌شود که با به‌کارگیری کنترل کیفیت به موفقیت‌های برجسته‌ای دست یافته‌اند. براساس مقررات جایزه دمینگ، کمیته‌ای به منظور ارزیابی متقاضیان و در نهایت اهدای جایزه دمینگ، تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از متخصصان کیفیت از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها می‌باشند که توسط رئیس کمیته انتخاب می‏شوند. ریاست این کمیته با فردی است که هیئت مدیره انجمن مهندسان و دانشمندان ژاپن انتخاب می‌کند.
وظیفه اصلی کمیته جایزه (با مشارکت کمیته‌های فرعی)، تعیین برندگان جایزه است. این امر از طریق بررسی تقاضاهای دریافتی، پیشنهادات کمیته‌های فرعی و نیز نتایج وگزارشات ارزیابی‌ها انجام می‏شود. این جایزه ازقدیمی ترین جوایز کیفیت وبهره وری است که جهت دستیابی به اهداف زیرارائه گردید.
بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات
ترویج کنترل کیفیت جامع (TQM) در بین صنایع
شناخت راهبردهای موفقیت آمیز در امر اهمیت روش های مدیریت کیفیت
مفاهیم کلیدی وارزشی درجایزه کیفیت دمینگ عبارتنداز مشتری گرایی، نگرش سیستمی، بهبود مستمر، مسئولیت پذیری عمومی، ایمنی و قابلیت اطمینان، کنترل فرآیندهای آماری و فرآیند گرایی (7 مورد)
در فرآیند جایزه دمینگ به10حوزه اصلی و 63 معیار عملکردی پرداخته می شود که به طور اختصار عبارتند از:
حوزه 1: خط مشی: که شامل معیارهایی از قبیل خط مشی مدیریت و کنترل کیفیت، روش استقرار و سازگاری خط مشی ها، رابطه بین خط مشی و برنامه ریزی و… است.
حوزه 2: سازمان و مدیرت سازمانی: که شامل معیارهایی از قبیل واضح بودن اختیارات و مسئولیت ها، شایسته سالاری، همکاری های درون سازمانی و… است.
حوزه 3: آموزش و پرورش و اشاعه آن: که شامل معیارهایی از قبیل میزان درک و آگاهی نسبت به کیفیت، آموزش، مفاهیم و روش های آماری، سیستم پیشنهاد، راه های بهبود و… است.
حوزه 4: جمع آوری اطلاعات خارجی: که شامل معیارهایی از قبیل انتقال اطلاعات، سرعت انتقال اطلاعات، بررسی آماری اطلاعات و… است.
حوزه 5: تجزیه تحلیل: که شامل معیارهایی از قبیل انتخاب موضوعات کلیدی، تناسب رویکردهای تجزیه وتحلیل، بکارگیری روشهای آماری، تجزیه وتحلیل کیفیت فرآیند، نتایج بررسی ها و… است.
حوزه 6 : استاندارد سازی: که شامل معیارهایی از قبیل نظام مند کردن استانداردها، روش استقرار و تجدیدنظراستانداردها،نتایج استقراراستانداردها،محتویات استانداردها،جمع آوری تکنولوژی و..است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.