سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه

سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار نیز با بانک تسویه های بین المللی ارتباطات بسیار نزدیکی دارد. بانک تسویه های بین المللی این امر را به رسمیت شناخته است که بازارهای اوراق بهادار به این دلیل که مبادلات مالی فرامرزی جهانی رو به تزاید رفته است،هم بستگی بیشتری را با هم پیدا خواهد کرد به ویژه در حوزه عملیات بازارهای مالی.از آنجا که این فعالیت ها در حال افزایش هستند و از آنجا که مبادلات اوراق بهادار به یک سبک زندگی در بازارهای نوظهور واقتصادهای انتقالی تبدیل شده است، این بازارهای مالی مستلزم تنظیم مقررات و نظارت بیشتری بوسیله مقامات مالی هستند. بانک تسویه های بین المللی و سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، در زمینه توسعه آینده استانداردهای قانونی و نظارتی اوراق بهادار سرآمد و پیش رو می باشند.اتحادیه بین المللی ناظران بیمه، دبیرخانه خود را در بانک تسویه های بین المللی مستقر نموده است و به نزدیکی با کمیته ها و گروه های خاص بانک تسویه های بین المللی همکاری می نماید.اتحادیه بین المللی ناظران بیمه چندین استاندارد برای نظارت بر صنعت بین المللی بیمه را تنظیم نموده است. آنها مشتمل بر اصولی به نام اصول نظارت بیمه ای هستند. صنعت بیمه در توسعه فرآیند جهانی شدنش در چند دهه گذشته به رشد و نمو قابل توجهی دست یافته است. این صنعت، بازارهایش را در کشورهای با بازارهای نوظهور و اقتصادهای انتقالی گسترش داده است. بسیاری از فعالیت های بیمه بین المللی مستلزم نظارت سخت گیرانه ای است اما ابزار غالب و مسلط بر تنظیم و نظارت بر این صنعت در سطوح دولتی در ایالات متحده و در سطوح ملی در کشورهای خارجی قرار دارد. همان گونه که این صنعت پیچیده تر شده و با موسسات بانکداری و سایر موسسات و بازارهای مالی هماهنگ شده،تقاضا برای تنظیم مقررات و نظارت فدرال در ایالات متحده آمریکا و یک شکل از نظارت بین المللی در سطح جهانی افزایش می یابد.همکاری و فعالیت های هماهنگ صورت گرفته بوسیله موسسات عمده مالی بین المللی از جمله بانک تسویه های بین المللی،کمیته های و گروه های خاص آن در موثرتر نمودن سیستم مالی و پولی بین المللی بسیار مفید و سودمند بوده است.این فعالیتها مشکل اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی را که به موجب آن سرمایه گذاران می بایستی تصمیماتشان را بر اساس بحران ها و سایر مشکلات اقتصادی به ویژه در بازارهای نوظهور می گرفتند کاهش داده است.اجرای این استانداردها و اصول در عملیات بانکداری ،صنعت بیمه و اوراق بهادار می تواند بی ثباتی مالی در سیستم مالی بین المللی را کاهش دهد. در پایان باید گفت که مبحث حاضر از سه گفتار تشکیل شده است . در گفتار اول به رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم و سوم نیز رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی و بانک مرکزی اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و
بانک جهانی
بانک تسویه های بین المللی یک ارتباط کاری گسترده با سایر موسسات مالی بین المللی از زمان جنگ جهانی دوم برقرار نموده است. در این بین، دو موسسه بین المللی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیش از سایرین در زمینه همکاری با بانک تسویه های بین المللی موثر بوده اند.
بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول:
صندوق بین المللی پول در اواخر جنگ جهانی دوم در برتن وودز در ایالت نیو همپشایر در کنفرانسی که به همین نام برگزار شد در کنار بانک جهانی با توافق نمایندگان دول شرکت کننده تاسیس شد. هدف اصلی صندوق بین المللی پول کمک به کشورها در زمینه حل مشکل کوتاه مدت موازنه پرداخت ها از طریق اعطای وام های کوتاه مدتی است که به این دولت ها از محل منابع مالی که دول عضو در اختیار صندوق بین المللی پول قرار می دهد، می باشد. صندوق بین المللی پول از زمان پیدایش خود تا سال 1973 مسئولیت اصلی خود را تنظیم ارزش های برابر برای تمامی ارزهای دول عضو و یا به عبارتی دیگر،کمک به این کشورها در مدیریت ارزهایشان بر اساس نظام نرخ ثابت پولی بین المللی می دانست.
در طول چند دهه گذشته، صندوق بین المللی پول مسئولیت های دیگری را نیز عهده دار بوده است.این مسئولیت ها شامل تلاش ها به منظور کاهش بحران های ارزی منطقه ای و ملی مانند آمریکای جنوبی، مکزیک، روسیه، اروپا و آسیا بوده که در 10 تا 15 سال گذشته دچار این بحران ها شده اند می باشد. هم چنین صندوق بین المللی پول طرح هایی را برای بسیاری از این کشورها به منظور بهبود اقتصادها و ارزهایشان تهیه نموده است. بنابراین، صندوق بین المللی پول ضرورتا با سیستم بانکداری بین المللی در ارتباط است.
موافقت نامه سرمایه بازل که به وسیله کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری و بانک تسویه های بین المللی تنظیم شد حوزه ای است که دارای دلالت هایی برای موسسات مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول می باشد. استفاده از رتبه بندی های داخلی و خارجی مدیریت بانکی و ناظران بانکداری را که متخصصین در حوزه کاری خود هستند را ملزم می نماید و هم چنین مستلزم بهبود کیفیت این مدیران و ناظران می باشد. سیستم جدید که در سال 2001 مورد بازنگری قرار گرفت واز سال 2004 لازم الاجراء گشت؛ شفافیت بیشتر عملیات بانکداری را نشان می دهد.تک تک کشورها نیاز دارند تا سرمایه گذاری بر روی منابع بیشتری در زمینه کارمندان،آموزش و سیستم های فناوری اطلاعات به منظور اجرای موافقت نامه جدید نمایند. از این نظر،کشورهای با سطح توسعه کمتر، بیشترین کشورهایی هستند که فشارهای بیشتری را در زمینه تامین منابع برای اجرای موافقت نامه جدید متحمل می گردند. از این رو صندوق بین المللی پول در آموزش بانکداران و ناظران و اجرای اصول اساسی موافقت نامه بازل که از موافقت نامه جدید حمایت می نماید؛کمک های لازم را در اختیار قرار می دهد.
به هر حال،بانک تسویه های بین المللی اساسا با بانک های مرکزی در ارتباط است در حالی که صندوق بین المللی با دولت ها و آن هم دولت های عضو مرتبط است. بنابراین، می توان گفت که صندوق بین المللی پول حوزه بسیار گسترده ای از نظام مالی بین المللی را نسبت به بانک تسویه های بین المللی که به صورت مضیق بر بانک های مرکزی متمرکز است دربرمی گیرد اگرچه تحقیقات بانک تسویه های بین المللی واجد دلالت ها و مفاهیمی برای کل دولت ها یا برای موسسات مالی آنها مانند بانک های تجاری می باشد.بانک تسویه های بین المللی برای آنکه صندوق بین المللی پول بتواند بر بانک های مرکزی تاثیر بگذارد ضرورتا باید در هر گونه تلاشی در این زمینه حضور داشته باشد.یکی از این چنین فعالیت های مشترک میان صندوق بین المللی پول و بانک تسویه های بین المللی در طول چند دهه گذشته اقدام مشترک آنها در زمینه همکاری با گروه های منتخب از بانک های مرکزی،موسسات مالی و بانک ها برای ایجاد کد رویه های مناسب در شفاف سازی در زمینه سیاست های پولی و مالی است.
بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی
بانک تسویه های بین المللی که از نظر فنی به نام بانک بین المللی بازسازی و توسعه شناخته می شود یکی از محصولات کنفرانس برتن وودز به مانند صندوق بین المللی پول است. نخستین هدف اصلی آن کمک به بازسازی کشورهای از هم گسیخته ناشی از جنگ و توسعه کشورهای نوظهور است . امروزه تنها هدف دوم یعنی توسعه کشورهای نوظهور در سطح بانک جهانی دنبال می گردد. وام های بانک از طریق منابع مالی اعطایی کشورهای عضو به برنامه بازسازی زیرساخت های اجتماعی سایر کشورهای عضوی تعلق می گیرد که اولا کشورهایی با سطح کمتر توسعه بوده و دوم اینکه باید با تضمینات کافی از طرف دولت دریافت کننده همراه باشد و ثالثا درآمد سرانه ملی آنها از 1000 دلار آمریکا بیشتر باشد. ویژگی سوم اعطای وام بانک جهانی فصل ممیز آن وام ها با وامهای اتحادیه بین المللی توسعه می باشد چرا که موسسه اخیر نیز به کشورهای با سطح کمتر توسعه اما با درآمد سرانه ملی کمتر از 1000 دلار وام می دهد. یک نهاد چندجانبه مالی بین المللی دیگر که دارای فعالیت های مرتبط با بانک جهانی می باشد موسسه مالی بین المللی می باشد که به سرمایه گذاری در پروژ های کسب و کار شرکتی در کشورهای با کمترین سطح توسعه البته بدون تضمینات دولتی اقدام می کنند.
علاوه بر اتحادیه بین المللی توسعه و موسسه مالی بین المللی، بانک جهانی دو موسسه تابعه دیگر نیز دارد که عملکردشان به منظور تسهیل جریان سرمایه گذاری خصوصی خارجی در کشورهای با سطح کمتر توسعه تنظیم شده است. این دو موسسه، موسسه تضمین چندجانبه سرمایه گذاری(میگا) و مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) می باشند. ایسکید به حل و فصل اختلافات قراردادی در حوزه سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران کشورهای امضاء کننده سند تاسیس موسسه تضمین چندجانبه سرمایه گذاری(میگا) و دولت های میزبان که آن هم باید عضوی از سند تاسیس موسسه مزبور باشد می پردازد. بانک تسویه های بین المللی و موسسات مرتبط با آن دارای ارتباطات محدودی در حوزه همکاری با ایکسید می باشند.
از سوی دیگر، عملکرد اصلی موسسه تضمینات چندجانبه سرمایه گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوسیله سرمایه گذار خارجی را در کشورهای عضو میگا تضمین می نماید در مواردی که سرمایه گذاری در یک کشور عضو موسسه تضمینات چندجانبه سرمایه گذاری انجام گیرد که یک کشور با سطح کم توسعه باشد، سرمایه گذاری ها در مقابل خطرات سیاسی از جمله مصادره، مداخله دولت ها در قرار دادها، اشکال خشونت آمیز آشوب های محلی و عدم بازگشت پذیری ارز، حفظ و تضمین می گردد. میگا با شرکت های بین المللی بیمه در تحت الشمول قرار دادن برخی از این تضمینات همکاری کرده است. همچنین مجددا برخی از این خدمات را بوسیله بیمه گران پیشگام بین المللی بیمه نموده است. استانداردهای پیشنهادی که به وسیله اتحادیه بین المللی ناظران بیمه تنظیم شده است می تواند در آینده ای نزدیک از اهمیت نسبی در همکاری میگا با این اتحادیه برخوردار گردد. به علاوه، شرکت های بیمه خارجی که به طرح ریزی سرمایه گذاری ها در کشورهای با بازارهای نوظهور می پردازند، ممکن است تضمینات سرمایه گذاری از سوی میگا را در نظر بگیرند. هر دو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معمولا در جلسات عمده ای از جمله جلسات کمیته های گروه ده در زمانی که آنها بر روی قواعد اساسی از جمله کنکورداهای بازل و موافقت نامه سرمایه و نیز همکاری در زمینه سیستم های پرداخت و تسویه بحث می نماید، دارای نمایندگانی هستند. هم چنین برخی از بانک های بین المللی توسعه نیز در این جلسات شرکت می نمایند. حوزه دیگری که در آن بانک جهانی با صندوق بین المللی پول، بانک تسویه های بین المللی و سایر موسسات مالی بین المللی همکاری می کنند در زمینه جمع آوری اطلاعات مالی است. برای نمونه، آمارهای بدهی خارجی گردآوری شده و بوسیله بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر می شوند. این اطلاعات به صورت عمده بوسیله بستانکاران و منابع بازار جمع آوری می شوند.
بانک تسویه های بین المللی در کاهش بحران های ارزی با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر بانک های توسعه منطقه ای همکاری می نماید. بحران ارزی آسیا در اواخر دهه 90 میلادی یک نمونه بارز از این همکاری محسوب می گردد. این بحران که اساسا بر کشورهای اندونزی، کره جنوبی، مالزی و تایلند سایه افکند به واسطه افزایش بی رویه مقادیر رشد اعتبار در این منطقه به علاوه گستردگی بیش از حد بازار سهام، نظارت بانکداری ضعیف، حباب های قیمتی و نرخ های بسیار نزدیک تبدیل ارز خارجی ایجاد شده بود. یک نمونه بارز دیگر که به وسیله بحران ارزی به وجود آمد بحران ارزی آمریکای لاتین در اواسط دهه 90 میلادی می باشد. بحران مالی در آنجا موجبات نگرانی عمده سرمایه گذاران را ایجاد کرده بود با این حال سیاست های انقباضی شدید که با مشورت صندوق بین المللی پول و بانک تسویه های بین المللی بوسیله دولت ها اعمال می شد، تاحدودی توانست مشکلات را کاهش دهد.در طول این بحران، اقتصاد بزریل به شدت متحمل خسارات گشت.بانک تسویه های بین المللی یک مورد تسهیلات اعتباری به ارزش 3/13 میلیارد دلار آمریکایی را که به وسیله بانک های مرکزی 19 دولت صنعتی حمایت می شد،جمع آوری کرد. سایر موسسات مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه مشترک آمریکایی به علاوه مقامات ژاپنی منابع مالی را در این ارتباط جمع آوری نمودند.
گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی
یک وسیله دیگر که بانک تسویه های بین المللی از آن طریق با نهادهای مالی بین المللی همکاری می کند، مجمع ثبات مالی است. مجمع ثبات مالی در فوریه 1994 و با تحریک وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه هفت شکل گرفت.کشورهای گروه هفت عبارتند از : کانادا، آلمان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا. این کشورها 35 مقام رسمی در سطوح بالای مدیریتی را در نهادهای عمده مالی ملی و بین المللی در دست دارند. این مقامات شامل هر یک از وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی به علاوه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، اتحادیه بین المللی ناظران بیمه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کمیته های مشترک بانک تسویه های بین المللی و گروه ده یعنی کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری و کمیته سیستم های پرداخت و تسویه و کمیته سیستم مالی جهانی می شود. مجمع ثبات مالی با موسسات مالی عمده بین المللی در تنظیم دستور العمل ها و استانداردها برای افزایش ثبات سیستم های مالی در بازارهای نوظهور همکاری می نماید. این گروه با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به منظور تنظیم دستور العمل ها راجع به مدیریت دولتی بدهی و انتشار یک کتاب راهنما راجع به توسعه بازارهای بدهی عمومی داخلی همکاری نموده است. هدف مجمع ثبات مالی در ازای این خدمات،تامین ابزارهای لازم به منظور کاهش مشکلات ناشی از جریانات تحرک سرمایه است. مجمع ثبات مالی هم چنین در طرح ارزیابی بخش مالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که برای ارزیابی ضعف های مالی در بازارهای نوظهور است همکاری نمود. مجمع ثبات مالی برای تقویت همکاری و هماهنگی بین المللی در امر نظارت و کنترل بر بازارهای مالی ایجاد شده است.این مجمع به طور منظم برای بحث راجع به مسایل و مشکلاتی که بر سیستم مالی بین المللی تاثیرگذاشته است و هم چنین شناسایی ابزارهایی به منظور سیدگی به چنین مشکلاتی، تاکنون جلسات متعددی را برگزار نموده است.
گفتار سوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا
بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در زمینه سیاست های پولی
در یک ژانویه 1999، همه به جز 4 کشور عضو اتحادیه اروپا نخستین گام مهم را در زمینه ایجاد یک اتحاد پولی اروپایی زمانی که آنها یورو را به عنوان پول واحد این اتحادیه مورد پذیرش قرار دادند، برداشتند. اتحادیه پولی اروپایی یک بلوک اقتصادی با واحد پولی یورو که از سال 2002 میلادی انتشار کامل آن آغاز شد می باشد.آنها هم چنین یک سیاست واحد پولی را که بوسیله بانک مرکزی اروپایی تنظیم خواهد شد اجرایی کرده اند. سه دولت عضو اتحادیه اروپا یعنی بریتانیا،دانمارک و سوئد حداقل در ابتدا تشخیص به عدم عضویت در اتحادیه پولی اروپایی گرفتند. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی را برای اتحادیه اروپا تنظیم می نماید.مدیریت نرخ های بهره آن یکی از مهم ترین بخش های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را تشکیل می دهد.یورو واحد پولی واحدی است که در سیاست گذاری های پولی و مالی برای تمامی دول عضو اتحادیه اروپا به جز دانمارک و بریتانیا که تاکنون باقی نگاه داشتن واحدهای پولی خود را به صلاحدید دانسته اند، مورد استفاده قرار می گیرد. بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در سیاست های پولی اش همکاری می نماید.تا پایان سال 1993، بانک تسویه های بین المللی پذیرای کمیته های بانک های مرکزی اروپایی مختلفی بود که چهارچوب های نهادی را برای همکاری در زمینه سیاست های پولی در سطح اتحادیه اروپا مقرر می نمودند.پس از آن نیز، بانک تسویه های بین المللی پذیرای موسسه پولی اروپایی تا زمانی که این موسسه به فرانکفورت منتقل شد و بعدا تحت عنوان بانک مرکزی اروپا شناخته شد، بود.
بند دوم: موسسه مشترک وین
موسسه مشترک وین در سپتامبر 1992 تشکیل شد.این موسسه برای ارایه دوره های آموزشی به مقامات رسمی بانک های مرکزی و مقامات اقتصادی و مالی کشورهایی که اقتصادهایشان رسما تحت کنترل برنامه ریزی مرکزی بوده است یعنی کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی(سابق) می باشد.بانک تسویه های بین المللی به همراه بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه و سازمان تجارت جهانی در این موسسه با هم همکاری می نمایند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.