سیاست خارجی آمریکا

دانلود پایان نامه

کسلز ، آلن(1381) ایدئولوژی و روابط بین الملل در دنیای مدرن، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی با همکاری مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها.
کگی و ویتکف(1382) سیاست خارجی آمریکا(الگو و روند) ترجمه اصغر دستمالچی،تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
کلیموف ، یوری(1358) حزب بلشویک و انقلاب دموکراتیک در روسیه،ترجمه جعفر جهانبخش،تهران: نشر صلح.
کولایی ، الهه(1386) ناتو ـ دگرگونی در مأموریتها و کارکردها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کونل ، راین هارد(1367) لیبرالیسم، ترجمه منوچهر فکری ارشاد،تهران:انتشارات قدس.
کیدرون ، هارمن کالینیکوس(1386) تحلیل امپریالیسم، ترجمه جمشید احمد پور، تهران: نشر نیکا.
گاراندو ، میکائیل(1383) لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر نی.
گانسهوف ، فرانسوا. ل.(1372) تاریخ روابط بین الملل در قرون وسطی، ترجمه قاسم صنعوی، مشهد:آستان قدس رضوی.
گرنویل، سومز و اشلی ، جان (1377) تاریخ جهان در قرن بیستم، ترجمه جمشید شیرازی، فضل الله جلوه و علی اصغر بیگی زیر نظر هرمز همایون پور، تهران: نشر فرزان روز.
گریفیتس ،مارتین(1388) دانش نامه روابط بین الملل،ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
گیدنز ، آنتونی(1378) جامعه‌شناسی سیاسی، صبوری، تهران،نشر نی.
لاسکی ، هارولد(1363) سیر آزادی در اروپا، ترجمه رحمت الله مفدم مراغه ای، تهران: شرکت سهامی چاپ کتابهای جیبی.
لنین ، ولادیمر ایلیچ(1378) امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری، ترجمه محمد پورهرمزان، تهران: نشر، چاوشان نوزایی کبیر.
لودویک ، فوئرباخ (1379) ایدئولوژی آلمانی کارل مارکس، ترجمه پرویز بابایی، تهران: نشر چشمه.
لیدمان ، سون اریک(1379) تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس، ترجمه سعید مقدم،تهران: نشر دانش ایران.
م ، ملکوتی(بیتا) استعمار و استثمار،قم: نشر جهان آرا.
مارش ، دیوید و استوکر، جری (1388) روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاج یوسفی،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مانهایم ،کارل (1355) ایدئولوژی و یوتوپیا، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: دانشگاه تهران.
محمدی ، منوچهر(1390) بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام.
مشیر زاده ، حمیرا (1390) تحول در نظریه های روابط بین الملل،تهران، نشر سمت.
مک للان ، دیوید(1385) ایدئولوژی، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران: نشر آشتیان.
مک للان ، دیوید (1379) کارل مارکس. ترجمه عبدالعلی دستغیب. تهران: پرستش.
مگداف ، هاری و کمپ ، تام(1378) امپریالیسم (تاریخ ـ تئوری ـ جهان سوم)،ترجمه هوشنگ مقتدر،تهران: نشر کویر،چاپ چهارم.
منصوری ، جواد(1388) استعمار فرانو نظام سلطه در قرن بیست و یکم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.