شاخص‌های ارزیابی

دانلود پایان نامه

همانگونه که پیشتر گفته شد«قربانی‌شدن یک احساس واقعی است که با فرد می‌ماند و فرد خود را آسیب‌دیده شرایطی می‌داند که خود در آن دخالتی نداشته و کوتاهی و اشتباهی از وی سر‌نزده و زندگی‌اش تحت تأثیر قرار گرفته است. »آنچه در تمام مراحل مصاحبه‌ها دیده می‌شود، حکایت از این دارد که زنان با توجه به تجربیّات خود قربانی‌شدن را تعریف می‌کنند. به طور مثال نمونه شماره 22 زنی 55 ساله است که خود و خواهرش هر دو همسر شهید بوده و ازدواج مجدّد داشته اند و هر دو دارای فرزند می‌باشند. تعریف ایشان از قربانی‌شدن معادل بی سرپرست‌شدن است و علت آن را جنگ می‌دانند. در نتیجه اگر قرار باشد یک رابطه علّی بین تعریف ایشان از قربانی‌شدن به مفهوم «حرمان زندگی (گذشته و آینده بربادرفته)» و احساس «قربانی جنگ» شدن، برقرار کنیم، به علت ریشه‌ای آن یعنی مفهوم «ساختارهای معیوب» می‌رسیم.
خانم 55 ساله همسر شهید: خانم ما از هر دو طرف بدبختی کشیدیم. با بچه و گیر و گرفتاری بدون شوهر و مرد خانواده بچه‌هایمان را بزرگ کردیم. از طرفی انقدر تبلیغات می‌کنند که دیگران فکر می‌کنند ما در ناز و نعمت زندگی می‌کنیم و از طرفی انقدر نارسایی وجود دارد که نمی دانیم با این زندگی چه کنیم. واقعاً رسیدگیها در تمام طول دوره ای که من داشتم بچه‌هایم را بزرگ می‌کردم کفایت نمی‌کرد. انقدر که من سه سال بعد از شهادت شوهرم مجبور شدم بروم سر کار. از آنجایی که پنج کلاس سواد هم بیشتر نداشتم شغل درست و درمانی به من ندادند شدم خدماتی. حالا تو این سن نه توان دارم و نه دست و پای درست و حسابی نه باز نشستم می‌کنند چون سابقه ام کم است. اگر جنگ نمی‌شد، اگر رسیدگی بیشتری می‌شد که مجبور نشویم برویم سرکار انقدر بدبختی نمی کشیدم(مورد شماره 22، سبک‌زندگی محافظه‌کارانه).
بدیهی است درباره مفاهیم اصلی(حرمان زندگی، سلب منابع و اختیارها، و آسیب‌پذیری) که در تعریف قربانی‌شدن شناسایی شدند‌، نمی‌توان وقوع ویا تحقق آن‌ها را صرفا به یک عامل تاثیر گذار ارجاع داد بلکه ترکیبی از عوامل برای تحقق آن‌هاوجود دارد. برای مثال مفهوم «حرمان زندگی» متأثّر از سلطه مردانه و ساختار های معیوب می‌باشد و یا «سلب منابع و اختیارها» نیز متأثّر از ساختارهای معیوب و سلطه مردانه است.
در ادامه لازم است که سطوح مختلف مصادیق و مؤلفه‌های قربانی‌شدن شرح داده شود. با عنایت به اینکه در مثالهای جداول قبل نمونه‌هایی که آورده شده تقریباً نیمی از نیمی از مصاحبه‌ها را شامل می‌شد، به راحتی در دسترس بوده و قابل مشاهده برای باز بینی و مقابله است. در مجموع می‌توان مصادیق و مؤلفه‌های قربانی‌شدن را در سه سطح فردی، میانی و کلان دسته‌بندی کرد.
در سطح فردی مواردی نظیر ارتباط با جنس مخالف، عورت‌نمایی، پیشنهادات بی‌شرمانه، پشنهاد قوادان، تجاوز، تعرض‌های کلامی و غیر‌کلامی، دزدیده شدن، نگاه‌های معنی‌دار، عدم‌اشتغال و درآمد و کیف‌قاپی و غیره جای می‌گیرد. در سطح میانی به مسائلی بر‌می‌خوریم که در خانواده اتفاق افتاده و نشات گرفته در این سطح است مانند تصمیم اعضای ذکور خانواده برای فرد، خیانت همسر و ارتباطات موازی (شرعی و غیر‌شرعی) سلطه مردانه در خانواده، عدم توانایی نقش‌های زنانه در خانواده(نظیر بچه‌دار شدن) نادیده گرفته شد در خانواده، تصادف جاده‌ای، عواطف مادرانه، مسائل خانوادگی، طلاق. همچنین در سطح کلان به مسائلی بر‌می‌خوریم که ناشی از مشکلاتی در سطح ساختار جامعه است و زنان خود را قربانی این مسائل ساختاری می‌دانند مانند تغییر قوانین و سیاست‌های کشور، جنگ، مشکلات وسایل نقلیه، نگاه فرودستانه به زنان، سلطه مردانه‌، نادیده گرفته شدن زنان و عدم آموزش مهارت‌های اجتماعی وشغلی.
جدول شماره 38. مصادیق سطوح قربانی‌شدن
ردیف
سطوح
مصادیق
1
فردی
ارتباط با جنس مخالف، عورت‌نمایی، پیشنهادهای بی‌شرمانه،پیشنهاد قوادان، تجاوز، تعرض‌های کلامی و غیر‌کلامی، دزدیده شدن، نگاه‌های معنی‌دار، عدم‌اشتغال و درآمد، کیف‌قاپی، نداشتن مهارت‌های اجتماعی و شغلی.
2
میانی
تصمیم اعضای ذکور خانواده برای فرد، خیانت همسر و ارتباطات موازی (شرعی و غیر‌شرعی) سلطه مردانه در خانواده، عدم توانایی نقش‌های زنانه در خانواده(نظیر بچه‌دار شدن) نادیده گرفته شد در خانواده، تصادف جاده‌ای، عواطف مادرانه، مسائل خانوادگی، طلاق.
3
کلان
عدم آموزش مهارت‌های اجتماعی وشغلی، تغییر قوانین و سیاست‌های کشور، جنگ، مشکلات وسایل نقلیه، نگاه فرودستانه به زنان، سلطه مردانه‌، نادیده گرفته شدن زنان.
سبک‌زندگی و مصادیق قربانی‌شدن:
تحقیقات پیشین نشان داده است برخی سبک‌های زندگی پر‌خطر هستند و باعث می‌شوند فرد قربانی مصادیق خاصی از جرائم و مشکلات شود به طور مثال فردریک ورهایم می‌گوید زنانی که با لباس‌های نامناسب در ساعات نامتعارف تردد می‌کنند بیشتر خود را در معرض آسیب قرار می‌دهند. (راک 2002، 6). یا معمولاً زنان در مواجهه با قربانی‌شدن پیشگیرانه رفتار کرده و با گزینش‌های عقلانی و پرهیز از رفت و آمد به مکان‌های پر‌خطر احتمال قربانی‌شدن خود را کاهش می‌دهند و نوعی رفتار تدافعی را برای قربانی نشدن بر‌می‌گزینند(مای،رادر و گودرم، 2010‌: 175). در جدول شماره38 که مصادیقی از قربانی‌شدن زنان و مسائلی که نمونه‌های این تحقیق تجربه کرده بودند آورده شده‌است همزمان سبک‌زندگی آن‌ها نیز با استفاده از شاخص‌های ارزیابی مبحث قبل استخراج شده و در قسمت مشخصات هر مورد آورده شد. اگر از مصادیقی که به طور قهری به فرد آسیب رسانده است نظیر مرگ همسر بگذریم شاید بتوان دسته‌بندی‌ای از سایر موارد در انوع سبک‌های زندگی ارائه کرد. در ادامه مصادیقی از مسائل پیش آمده برای زنان با سبک‌زندگی مختلف آورده شده‌است ولی برای مطالعه بیشتر مصادیق می‌توانید به (جدول شماره 36 جدول مصادیق قربانی‌شدن) که پیشتر آورده شده‌است مراجعه کنید.
سبک‌زندگی جسورانه:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.