شورای همکاری خلیج فارس

دانلود پایان نامه

برای قسمت اعظم حیاتش، بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک موسسه اروپایی با اعضای اساسا اروپایی که تمرکز آن بر روی بانک های مرکزی کشورهای اروپایی عضو گروه ده بود، تصور می شد. این چنین تصوری یکی از دلایلی بود که سیستم بانک مرکزی آمریکا تا سال 1994 در جلسات هیئت مدیران بانک تسویه های بین المللی شرکت ننمود. بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا به عنوان موسسان بانک تسویه های بین المللی در زمان تاسیس آن در سال 1930 شناخته می شوند. پس از تجدید تسهیم سهام، بانک های مرکزی ترکیه، ایسلند، پرتغال و ایرلند نیز توانستند در اوایل دهه 50 میلادی به بانک تسویه های بین المللی ملحق شوند.کانادا تا سال 1970 و ایالات متحده آمریکا نیز تا سال 1994 به عضویت بانک تسویه های بین المللی در نیامد. در اواسط دهه 90 میلادی، بانک تسویه های بین المللی به دعوت از بانک های مرکزی سایر نقاط جهان برای اینکه به عضویت آن در بیایند از جمله بانک های مرکزی کشورهای با سطح کمتر توسعه و نیز کشورهای با بازارهای نوظهور پرداخت. در پایان سال 2013 میلادی، بانک تسویه های بین المللی 60 بانک مرکزی عضو داشت.سایر بانک های مرکزی نیز در جلسات سالیانه و سایر جلسات به عنوان اعضای ناظر شرکت می نمانید.برای نمونه در جلسه سالیانه بانک تسویه های بین المللی در بازل سوییس در ژوئن 2000 میلادی، 99 بانک مرکزی با 76 رییس کل خود به عنوان اعضای ناظر شرکت کرده بودند.
بند اول: سپرده گذاری و وام ها
یکی از مهم ترین خدماتی که بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی ارائه می دهد، قابلیت استقراض از بانک تسویه های بین المللی یا سپرده گذاری در آن است. این عملیات بوسیله اداره بانکداری بانک تسویه های بین المللی انجام شده و هدف از این عملکرد کمک به بانک های مرکزی در مدیریت ذخایر خارجی خود می باشد. بانک تسویه های بین المللی این عملیات را بر اساس ماده 19 اساسنامه اش که مقرر می دارد: عملیات بانکی بانک تسویه های بین المللی بایستی در تطابق با سیاست پولی بانک های مرکزی کشورهای مورد نظر باشد اجرایی می گردد. بانک تسویه های بین المللی تنها می تواند این نوع خدمات را به بانک های مرکزی ارایه دهد. این بانک نمی تواند از حساب های باز جاری که به نام خود دولت ها است بدان دولت ها وام دهد . عملکرد سپرده گذاری و استقراض به تمامی بانکهای مرکزی و نه فقط به بانک های مرکزی دول عضو ارایه می گردد. تقریبا 120 بانک مرکزی و موسسه مالی بین المللی هم اکنون در بانک تسویه های بین المللی سپرده گذاری نموده اند. سپرده گذاری های صورت گرفته در بانک تسویه های بین المللی تا مارس 2014 بالغ بر 128 میلیارد دلار آمریکایی و تقریبا 7 درصد از کل ذخایر مبادلات خارجی را شامل می گردد. بانک تسویه های بین المللی بایستی سطح بالایی از نقدینگی ناشی از این سپرده گذاری ها را برقرار نماید؛ به این دلیل که بانک های مرکزی که منابع مالی خود را به صورت سپرده در اختیار بانک تسویه های بین المللی قرار می دهند ممکن است در هر زمان بدان نیاز داشته باشند. بیش از 95 درصد از منابع بانک تسویه های بین المللی در سپرده گذاری هایی خلاصه می گردد که توسط بانک های مرکزی صورت می پذیرد. بانک تسویه های بین المللی این منابع مالی سپرده گذاری شده از ناحیه بانک های مرکزی را در اوراق ضمانت و بهادار کیفیت دار کوتاه مدت دولتی و هم چنین بانک های با رتبه بندی های بالای تجاری سرمایه گذاری می نماید.بانک تسویه های بین المللی هم چنین به بانک های مرکزی از طریق ارایه اسناد سرمایه گذاری با تاریخ های سر رسید 5 ساله، در مدیریت بلند مدت ذخایرشان کمک می نماید. در پایان مارس 2014 میلادی، سپرده گذاری ها نسبت به سال قبل تر از آن یعنی 2013 در بانک تسویه های بین المللی از 104 میلیارد دلار به 117 میلیون دلار افزایش یافت. این افزایش سپرده گذاری های بانک های مرکزی در بانک تسویه های بین المللی منعکس کننده نقش بی بدیل بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک پناهگاه امن در محیط اقتصادی ناامن به علاوه استفاده از بانک تسویه های بین المللی بوسیله بانک های مرکزی برای مدیریت نقدینگی شان می باشد.
بانک تسویه های بین المللی تسهیلات اعتباری را به سایر بانک های مرکزی برای نمونه به صورت مساعدت های مالی کوتاه مدت به بانک های مرکزی ارایه می دهد. یکی از ابتکاراتی که در سالیان اخیر بوسیله بانک تسویه های بین المللی ایجاد شده است وام های موسوم به وام های اتصالی به کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی است. بانک تسویه های بین المللی این وام ها را به منظور کمک به بانک های مرکزی در کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی به منظور ایجاد تعادل در مشکلات پرداخت اعطاء می نماید.این وام ها به مقادیر زیاد و کوتاه مدت بوده و تاکنون به کشورهای آمریکای لاتین و نیز اروپای شرقی اعطاء شده است.در مورد این کشورها، این وام ها برای بهبود مشکلات جریانات نقدی پول در آن کشورها ارایه شده است در حالیکه آن کشورها منتظر دریافت وام از صندوق بین المللی پول نیز بودند. این وام ها بخشی از عملکرد آخرین استقراض دهندگی بانک تسویه های بین المللی می باشد. هدف بانک تسویه های بین المللی در اعطای وام ها، کمک به بانک های مرکزی در بحران های شدید مالی است. وام های اتصالی یک کمک مالی به منظور متوقف نمودن خلاء های موجود تا زمانی است که استفاده از منابع مالی دائمی تر از یک موسسه مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میسر گردد. در سال 1998 میلادی، بانک تسویه های بین المللی یک تسهیلات اعتباری به ارزش نزدیک به 14 میلیارد دلار را به بانک مرکزی برزیل اعطاء نمود. این منابع مالی بوسیله 19 بانک مرکزی دول عضو بانک تسویه های بین المللی تضمین گشت.
خدمات سرمایه گذاری: بانک تسویه های بین المللی برای بهبود بازدهی دارایی های خارجی بانک های مرکزی از طریق ارایه شماری از خدمات سرمایه گذاری کمک می نماید.از جمله آن ها،خدمات مالی است که برای کمک به بانک های مرکزی به منظور مدیریت موثرتر موقعیت های نقدینگی شان صورت می پذیرد.بانک تسویه های بین المللی اسناد سرمایه گذاری را با سررسید 5 ساله برای بانک های مرکزی که به مدیریت بلند مدت ذخایر نیاز دارند ارایه می دهد.
عملیات طلا: بانک تسویه های بین المللی سپرده گذاری های طلا بانک های مرکزی را برای نگهداری در یک جای امن یا فروش در بازارهای جهانی اخذ می نماید. بانک تسویه های بین المللی همچنین می تواند برای بانک های مرکزی در بازارهای جهانی طلا خریداری نماید.تا مارس 2000، بانک تسویه های بین المللی 192 تن طلا را ذخیره کرده بود.دارایی های طلای بانک مزبور از ارزش 5/7 میلیارد دلاری در مارس 1999 به 8/6 میلیارد دلار در مارس 2000 سقوط کرد.این کاهش سپرده گذاری اساسا در نتیجه کاهش ذخایر طلای جهانی بانک ها در این سال بود.
بانک های مرکزی صاحبان سهام در بانک تسویه های بین المللی: در طول سال منتهی به مارس 2000، بانک تسویه های بین المللی از پنج دولت غیرعضو گروه ده دعوت به عضویت در آن بانک را نمود. این بانک های مرکزی عبارت از بانک مرکزی آرژانتین، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی اندونزی، بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی تایلند بودند. این بانک ها می توانستند سهام خود را به دو صورت طلا و یا ارز قابل تبدیل به میزانی که در قیمت روز تادیه برای خرید همان مقدار طلا در بازار کافی باشد، خریداری کنند. تا پایان مارس2014، 60 بانک مرکزی عضو بانک تسویه های بین المللی بودند.
بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانکهای مرکزی
بانک تسویه های بین المللی در ایفای تعهدش مبنی بر تسهیل همکاری در میان بانک های مرکزی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی بوده است. قسمت عمده وظایف بانک در این راستا، توسط اداره پولی و اقتصادی بانک تسویه های بین المللی اجرایی میشود. بخش عمده فعالیت بانک تسویه های بین المللی در ارتباط با تلاش ها به منظور همکاری میان بانک های مرکزی معطوف به آمارهای بانکداری بین المللی است. این فعالیت شامل گرداوری اطلاعات است که اساسا در اداره پولی و اقتصادی بانک تسویه های بین المللی اجرایی می گردد. بانک های مرکزی کشورهای عمده صنعتی آمارهای جامع را راجع به تجارت ارزهای فراملی و خارجی در سیستم بانکداری داخلی شان جمع آوری و با بانک تسویه های بین المللی تشریک می نمایند. این آمارها در دو بخش جمع آوری می شوند آنهایی که مرتبط با اطلاعات محلی بانکداری راجع به مبانی اقامت و تابعیت می شود و انهایی که مشتمل بر اطلاعات یکپارچه بانکداری جهانی می باشد.این داده ها، عمده ورودی اطلاعات است که در اعمال همکاری بین بانک تسویه های بین المللی ،صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسیعه اقتصادی برای تولید و نشر اطلاعات بستانکاران در بدهی های بین المللی کشورها ضروری است. یک بخش عمده از این عملکرد به برقراری یک دبیرخانه برای کمیته های گوناگون از جمله کمیته راجع به نظارت بانکداری، کمیته راجع به سیستم های پرداخت و تسویه و کمیته راجع به سیستم جهانی مالی مرتبط می باشد.
بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی
به علاوه کار کمیته های گوناگون بانک تسویه های بین المللی- که در گفتار سوم همین مبحث مورد بحث قرار خواهند گرفت- جلسات منظمی در بازل و سایر نقاط برای مبادله آراء و اطلاعات و شناسایی مسایل و مشکلات در سیستم مالی بین المللی برقرار می گردد. بانک تسویه های بین المللی جلسات هیئت مدیران خود را هر دو ماه یکبار برگزار می نماید.این جلسات در طول سال مالی منتهی به مارس 2000 که نمایانگر این چنین جلسات مشورتی بود برگزار شد.در طول آن دوره،بانکداران مرکزی گروه ده به عنوان یک گروه مشورتی با هم تشکیل جلسه دادند در حالی که همتایان آنها در بانک های مرکزی کشورهای نوظهور یک گروه دوم تشکیل دادند . در نهایت تمامی بانکداران مرکزی با کمک بانک تسویه های بین المللی در یک گروه سوم تشکیل جسله دادند.جلساتی که تنها با حضور روسای کل بانک های مرکزی گروه ده برگزار شد راجع به گزارش چند کمیته بانک تسویه های بین المللی و موضوعات مرتبط با بازنگری پیشنهاد شده در موافقت نامه بازل 1988 و مدیریت پیشگیری از بحران های مالی به بحث پرداخت. جلسه مشترک بانک های مرکزی گروه ده و اقتصادهای نوظهور بر مبادله اطلاعات و آراء راجع به شرایط در جریان اقتصاد بین المللی و بازارهای مالی متمرکز گشت. مشکلات میان مدت بالقوه نیز مورد بحث قرار گرفتند.در جلسات بانک های مرکزی صاحب سهم در بانک تسویه های بین المللی موضوعات مختلفی از جمله تاثیرات تنظیمات جدید کفایت سرمایه بر عملیات موسسات رتبه بندی مورد بحث قرار گرفتند.ثبات مالی یک موضوع کلیدی بود و مدیریت بلند مدت سرمایه موضوع اصلی در این حوزه را تشکیل می داد. علاوه بر این جلسات دوماهانه،بانک تسویه های بین المللی جلسات منظم دیگری را نیز برقرار می نماید.کمیته طلا و ارز خارجی بانک های مرکزی گروه ده که دبیرخانه اش بوسیله بانک تسویه های بین المللی میزبانی می گردد، نیز تاکنون چند جلسه را برگزار نموده است.این جلسات شامل موضوعات چون یورو،رشد بازارهای مالی بین المللی و مفاهیم ثبات پولی و مالی و وضعیت کنونی اقتصاد جهانی می باشد.
بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی
بانک تسویه های بین المللی از طریق گرداوری اطلاعات آماری راجع به بازار مالی بین المللی و فعالیت های بانکداری و ارزیابی آن اطلاعات به بانک های مرکزی ارایه خدمت می کند.این عملکرد بوسیله گروه هدایت حکمرانی بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی ارائه می گردد.این گروه متشکل از روسای بانک های مرکزی هم از کشورهای در حال توسعه و هم صنعتی می باشد. هدف این گروه از انجام این عملکرد،ارایه اطلاعات تطبیقی برای کمک به بانک های مرکزی در اقداماتشان به منظور بهبود عملکردهایشان می باشد. ارتباط بین ماموریت های بانک مرکزی در کشورهای ذیربط آنها، شفافیت، استقلال و قابلیت پاسخگویی یک موضوع عمده دیگر در مباحثات گروه فوق الذکر می باشد.
گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی
در طول چند دهه گذشته، بانک تسویه های بین المللی شماری از کمیته های دائم که دبیرخانه هایشان در مقر بانک تسویه های بین المللی در بازل مستقر است را ایجاد نموده است. این کمیته ها شامل کمیته نظارت بانکداری، کمیته سیستم جهانی مالی، کمیته سیستم های پرداخت و تسویه، کمیته کارشناسان راجع به طلا و ارز خارجی می شود.این کمیته ها که با همکاری بانک تسویه های بین المللی و توسط بانک های مرکزی گروه ده ایجاد شده اند، در سه دهه گذشته مهم ترین نقش را در ایفای وظایف و تعهدات بانک تسویه های بین المللی ایفاء نموده اند.کمیته نظارت بانکداری از طریق تنظیم کنکورداهای 1975 و 1983 و موافقت نامه بازل 1988 و 2004 به سلامتی و صحت نهادی در سیستم بانکداری بین المللی کمک نموده است.کمیته سیستم جهانی مالی در عملیاتی کردن موثرتر بازارهای مالی تاکنون نقش عمده ای را ایفاء نموده است.کمیته سیستم های پرداخت و تسویه به زیرساخت های سیستم های مالی بین المللی در بخش تحقیق و ارزیابی شبکه بانکداری بین المللی و گزارشات راجع به بررسی تطبیقی شبکه بانکداری بین المللی در کشورهای عمده کمک شایانی نموده است. کمیته سیستم های پرداخت و تسویه در دسامبر 1999 میلادی یک گروه کاری راجع به اصول و رویه های سیستم های پرداخت تشکیل داد. این گروه شامل نمایندگانی از بانک های مرکزی گروه ده و به تعداد برابر بانک های مرکزی دول غیرعضو گروه ده و به علاوه بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می شد. این گروه یک گزارش مشورتی راجع به اصول اساسی برای سیستم های پرداخت از نظر سیستمیک مهم را تنظیم و منتشر نموده است. به علاوه کمیته سیستم های پرداخت و تسویه با سایر کمیته ها یا گروه ها به منظور تنظیم دستور العمل ها یا استانداردهای جدید همکاری نموده است. این کمیته با کمیته نظارت بر بانکداری برای نگارش دستورالعمل ها برای ناظران بانکی به ریسک تسویه ارز خارجی همکاری نموده است.هم چنین این کمیته یک گروه کاری راجع به اوراق بهادار استقراضی از سوی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار که عهده دار انتشار گزارشی با عنوان مبادلات استقراضی اوراق بهادار: توسعه بازار و دلالت ها در تابستان 1999 شد را تاسیس نمود.
گفتار چهارم: همکاری با بانکهای مرکزی منطقه ای
بانک تسویه های بین المللی با بانک های مرکزی غیر عضو گروه ده نیز همکاری می کند. این بانک و کمیته های آن با بانک های مرکزی منطقه ای به منظور توسعه ارتباطات متقابل نزدیک تر در مقابله با مشکلات مشابه اقتصادی، مالی و سیاسی همکاری می کند.این همکاری عمدتا شامل تشکیل جلسات مشترکی است که در آن نمایندگان بانک تسویه های بین المللی به ایراد سخنرانی پرداخته و یا به طرق دیگر مشارکت می نمایند. در میان چندین گروه بین المللی که بانک تسویه های بین المللی با آنها همکاری دارد چندین اتحادیه بین المللی است که متشکل از بانک های مرکزی کشورهای با سطح توسعه پایین تر است. این ها شامل صندوق مالی عرب، مرکز همکاری های پولی آمریکای لاتین، جلسه هیات اجرایی بانک های مرکزی آسیا و اقیانوس آرام، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه آسیای جنوبی برای همکاری های منطقه ای ، جامعه توسعه جنوب آفریقا و بانک های مرکزی آسیای جنوب شرقی می گردد.
شورای مشورتی آسیایی، یکی از گروه بانک های منطقه ای می باشد که بانک تسویه های بین المللی با آن ارتباط تنگاتنگی دارد.این گروه از مهم ترین گروه های منطقه ای اخیر بانک های مرکزی است که بانک تسویه های بین المللی بدان کمک می نماید. این گروه بوسیله بانک تسویه های بین المللی در 12 مارس 2001 تشکیل شد و شامل روسای بانک های مرکزی عضو بانک تسویه های بین المللی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام می باشد. هدف از آن تامین یک ابزار ارتباطاتی میان اعضای آسیایی و اقیانوس آرام بانک تسویه های بین المللی با هیئت مدیران و مدیریت بانک تسویه های بین المللی راجع به موضوعات مورد نگرانی جامعه بانکداری مرکزی آسیایی می باشد.نخستین رییس آن، یان مک فارلن، رییس بانک مرکزی استرالیا بود.دفتر نمایندگی بانک تسویه های بین المللی در هنک کنگ به عنوان میزبان جلسات سالیانه شورای مشورتی آسیایی به کار می رود.
مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی
بانک تسویه های بین المللی یک رابطه قوی در سرتاسر جهان با بانک های مرکزی ایجاد نموده است. این سازمان هم چنین ارتباطات نزدیک کاری با موسسات مالی بین المللی برقرار نموده است. این موسسات عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای مانند بانک توسعه بین آمریکایی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه. بانک مرکزی اروپا که صلاحیت آن مشتمل بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می گردد می بایستی در میان آن دسته از موسسات مالی بین المللی جای بگیرد که بانک تسویه های بین المللی با آنها رابطه همکاری برقرار نموده است. تلاش های همکاری بخش موسسات مالی بین المللی، تنظیم استانداردهای بین المللی در چندین حوزه که سیستم مالی بین المللی مورد نظر است را امکان پذیر نموده است. این حوزه ها شامل شش مورد می گردد که عبارتند از : انتشار اطلاعات، شفافیت سیاست های مالی و پولی ، تنظیم مقررات بانکداری و نظارت بر آن،تنظیم مقررات در حوزه اوراق بهادار و بیمه،حسابداری،حسابرسی و ورشکستگی بانک ها و حاکمیت سهامی.
کمیته بازل راجع به بانکداری و نظارت که در مقر بانک تسویه های بین المللی مستقر می باشد تاکنون شماری از اصول در این زمینه را ارائه نموده است.آنها شامل موافقت نامه سرمایه بازل،اصول اساسی برای نظارت موثر بانکی،رویه های سالم برای ارتباطات متقابل بانکی با موسسات رتبه بندی شده در سطوح بالا و نظارت بر بانکداری فرامرزی می شود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.