صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

Charles. G. Dawes
Calvin Coolidge
Fearon, J.D. (2011) “Bargaining, Enforcement, and International Cooperation,” International Organization, 52, 2, p269.
Ibid,p270.
Calvin Baker, James,opcit,p 67.
Ibid,p72.
Ibid, p73.
, ,’’ The Bank for International Settlements’’, North-Holland Publishing Company, 2007,p32.
Koch,  Elmar B,opcit,p65.
سیستم بانک مرکزی آمریکا که به وسیله هیئت رئیسه نمایندگی می گردد،از آغاز تاسیس بانک تسویه های بین المللی از حق به الحاق به هیئت مدیره این بانک برخوردار بوده است .با این حال، این حق تا سال 1994 از سوی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اعمال نشد. دلایل متعددی بدین منظور می تواند مطرح گردد.نخست، در زمان پیدایش بانک تسویه های بین المللی در سال های 1929-1930 میلادی،عملکرد اصلی بانک تسویه های بین المللی هماهنگی در پرداخت غرامات جنگی بود.اما بانک مرکزی آمریکا معتقد بود که برای آمریکا مقتضی نمی باشد تا عضو هیئت مدیره بانک تسویه های بین المللی گردد بدان دلیل که این کشور یک طرف تسویه غرامات آلمان نبوده است.در طول جنگ جهانی دوم،تلاش هایی به منظور به تعطیلی کشانیدن بانک تسویه های بین المللی صورت پذیرفت بنابراین بانک مرکزی آمریکا عضویت خود را در هیئت مدیره بانک تسویه های بین المللی را به تاخیر انداخت.پس از پایان جنگ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در کنفرانس برتن وودز در ایالت نیوهمپشایر آمریکا به منظور تسهیل تامین اعتباری و گسترش عملیات سازمان ملل متحد تاسیس شدند.در این زمان،مقامات ایالات متحده معتقد بودند که صلاحیت و اختیارات بانک تسویه های بین المللی می تواند تحت صلاحیت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار بگیرد.با این حال،موضع ایالات متحده راجع به این موضوع با این اعتقاد که بانک تسویه های بین المللی ممکن است قادر باشد تا در کنار صندوق بین المللی پول و یا شاید بانک جهانی به عملیات مالی سودمند بپردازد،منعطف گشت. در طول 20 سال پس از جنگ جهانی دوم نیز ،ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلفی الحاق خود به هیئت مدیره بانک تسویه های بین المللی را به تاخیر انداخت.از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: اگر ایالات متحده آمریکا به هیئت مدیره بانک تسویه های بین المللی ملحق می گشت،ممکن بود که این عمل به عنوان یک رفتار ترجیحی نسبت به بانک تسویه های بین المللی در مقابل آسیب احتمالی به اعتبار صندوق بین المللی پول مورد تلقی قرار می گرفت.دوم آنکه بانک تسویه های بین المللی عمدتا رنگ و بوی اروپایی داشته و برخی معتقد بودند که این بانک به جای انکه موسسه ای باشد که بتواند به تسهیل مسایل مالی بین المللی بر یک مبنای جهانی بپردازد،یک موسسه منطقه ای است.سوم آنکه اگر بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا درصدد عضویت در هیئت مدیره بانک تسویه های بین المللی می بود،این چنین همکاری می توانست به عنوان یک خودمحوری در عملیات بانکی با دلالت های سیاسی اقتصادی بین المللی تعبیر گردد.نهایتا ،بانک تسویه های بین المللی نقشی فعال تر در مبادلات طلا با آفریقای جنوبی-که در آن زمان رژیم آپارتاید بر آن حکم رانی می نمود-ایفاء می نمود . الحاق بانک مرکزی آمریکا به بانک تسویه های بین المللی می توانست در سایه همکاری بانک فدرال آمریکا با بانک تسویه های بین المللی،زمینه اختلال در سیاست مزبور را پدید آورد.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:
 Lindgren, Carl-Johan; Folkerts-Landau, D. F. I. ,’’ Toward a Framework for Financial Stability’’ , International Monetary Fund,2006,p42.
Calvin Baker, James,opcit,p 72.
Franklin National Banks
Bankhaus Herstatt
Ibid,p76.
Michele Sindona
Basle Committee on Banking Supervision
Peter Cooke
Basel Concordat 1975
banco ambrosiano
Khanna, Perminder;’’ Advanced Study in Money and Banking: Theory and Policy Relevance’’, Atlantic Publishers & Dist,2004,p234.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.