دی ۲۶, ۱۳۹۹

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- …

در این مرحله نقشه جامع علمی کشور به صورت بند به بند جهت استخراج مفاهیم اولیه کدگذاری شد. این سند از بخش‌هایی مانند اهداف کلان و بخشی نظام علمی و فناوری کشور، راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور تشکیل شده است که هر کدام از این بخش‌ها بصورت بند به بند جهت استخراج مفاهیم اولیه (کدهای اولیه) کدگذاری و ۴۰۲ مفهوم (کد اولیه) بدست آمد که در جداول ۴-۹ تا ۴-۲۳ ارائه شده‌اند.
جدول ۴-۹ مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل از ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور

حاکمیت جهان‌بینی توحیدی- علم هدفمند و آخرت‌گرا- عدالت محوری در علم و فناوری- تقویت خلاقیت و نوآوری- کرامت انسانی- حقیقت‌جو- عقل‌گرا- علم‌طلب- آزاده- آزاد اندیش- تکریم علم و عالم- ارزشمندی ذاتی علم- بهره‌گیری از دستاوردهای علم بشر در چهارچوب نظام ارزشی اسلام- علم کمال آفرین- علم توانمندساز- علم ثروت‌آفرین- علم هماهنگ با سلامت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی- تحول بنیادین علوم انسانی بر اساس جهان‌بینی اسلامی (علوم انسانی اسلامی)- تعامل فعال با جهان- الهام بخش- اخلاق محور- تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی- تقویت روحیه تعاون و مشارکت- مسئولیت پذیری- احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی ایرانی- عرضه علم بر مبنای اهداف و آرمان‌های جامعه ایرانی- توجه به نیازها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی- مشارکت فعال با جهان اسلام و سایر کشورها- الگوی مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان‌ها- پژوهش محوری

جدول ۴-۱۰مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل ازتحلیل محتوای اهداف کلان و اهداف بخشی

جایگاه اول علمی در جهان اسلام- برجستگی علمی در جهان- الهام بخشی در جهان- جامعه دانش‌بنیان- جامعه عدالت محور- مرجعیت علمی در جهان- انسان‌های شایسته و فرهیخته- انسان‌های نخبه- تقویت آموزش‌های تخصصی و عمومی- تقویت اخلاق- تقویت آزاداندیشی- تقویت روحیه خلاقیت در آحاد جامعه- تولید دانش و فناوری‌‌های نوین و نافع- انتشار و انتقال فناوری‌ها و دانش نوین- به کارگیری دانش و فناوری‌های نوین در نهادهای مختلف – افزایش تولید محصولات و خدمات دنش- ارتقای سطح دانش عمومی- کسب فضایل- شناخت مسئولیت‌ها در برابر خدا، خود جامعه و خلقت- تقویت قدرت تفکر و خردورزی- حضور مسئولان در جامعه- ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی کاری کشور- کسب رتبه نخست دانشگاهی جهان- ارتقای سطح علوم انسانی بر اساس مبانی اسلامی و نیاز بومی.

جدول ۴-۱۱ مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل ازتحلیل محتوای راهبرد کلان ۱

هماهنگی با بخش‌های مختلف کشور در اجرایی کردن اهداف علم و فناوری و تعلیم و تربیت- سیاست‌گذاری و ارتقای هماهنگی با بخش‌های مختلف کشور- هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعتی و اقتصاد کشور (بویژه برنامه‌های پنج ساله)- شراکت و همکاری برای مدیریت حق مالکیت فکری- مشارکت در تعیین استانداردهای بومی علم و فناوری- همکاری در اصلاح فرآیندهاو ساختارهای نظارت و ارزیابی علم و فناوری و نوآوری ملی- ساماندهی نظام تأمین مالی- نهادینه کردن فرهنگ مهارت گرایی در دانشگاه- نهادینه کردن فرهنگ پژوهش محوری در دانشگاه- نهادینه کردن فرهنگ کارافرینی- هماهنگی با آموزش عالی و دوره‌های آموزش رسمی عمومی مشارکت با رسانه‌هاو نهادها و مراکز مؤثر بر آموزش عالی.

جدول ۴-۱۲ مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل ازتحلیل محتوای راهبرد کلان ۲

تبدیل علم به یکی از گفتمان اصلی جامعه- فرضیه قلمداد کردن علم علم‌آموزی- توسعه فرهنگ مطالعه- تتبع و تحقیق-تقویت روحیه پرسشگری- تقویت روحیه حقیقت جویی- تقویت روحیه یادگیری مادام‌العمر- کاربست یافته‌های علمی و تحقیقاتی در زندگی روزمره- نهادینه کردن روحیه تلاش برای گسترش عدالت- رفاه و سلامت جامعه در دانش‌آموختگان- مشارکت با رسانه‌ها- حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی- حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی- نقد و مناظره.

جدول ۴-۱۳ مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل ازتحلیل محتوای راهبرد کلان ۳

نوآوری-پیوند علم با اقتصاد- نقش مؤثر علم- فناوری و نوآوری در اقتصاد- ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان- فرهنگ کارآفرینی- ارتقای توانایی علمی و فناوری و مهارتی افراد- فارغ‌التحصیلان آماده پذیرش مسئولیت‌های شغلی- مهارت‌ها و توانایی‌های علمی متناسب با نیازهای جامعه- ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان- شراکت با بخش خصوصی در توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری- تعامل و همکاری با بخش‌های مختلف- تعامل با بخش‌های دیگر در شکل‌گیری نهاد تحقیقو فناوری ملی- تعامل با بخش‌های دیگر در ایجاد و گسترش مراکز انتقال و تجاری سازی علم و فناوری- همکاری با دولت در انتقال و یادگیری فناوری- ایجاد بانک اطلاعات فناوری‌ها و دانش انتقال داده شده یادگرفته شده- ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه.
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.