عربستان سعودی

دانلود پایان نامه

دوم : تدوین کتب آموزشی و حتی احداث تعدادی زیادی از مدارس توسط کشورهای خارجی بخصوص ترکیه و عربستان انجام می شود. برای نمونه وزیر آموزش این کشور در کنفرانس خبری در بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 2006 اعلام داشد : «از زمان شروع احداث 288 مدرسه جدید برای 102 هزار و 89 نفر دانش آموز در سال 2006 ، حدود 142 مدرسه براساس برنامه های دولت و 92 مدرسه توسط بنیاد حیدرعلی اف و 5 مدرسه توسط صندوق توسعه عربستان سعودی و 49 مدرسه دیگر نیز توسط سایر منابع که نامشان به دلایل نامعلوم اعلام نشده است، احداث می شود »
سوم : تحریفات حقایق تاریخی همچنان جزو سیاستهای آموزشی حکومت این کشور قرار گرفته است. « در کتابهای درسی به ویژه کتابهای تاریخ این اندیشه نادرست تبلیغ می شود که آذربایجان به اصطلاح شمالی و جنوبی تا قبل از تقسیم آن توسط روسها در جنگهای ایران و روس یک ملت و یک سرزمین داشته است و ایران و روسیه با همدستی یکدیگر سرزمین آذربایجان و ملت آذری را دو تکه کرده اند. شخصیتهایی چون گنجوی، خاقانی، خواجه نصیر، شهریار، ستار خان، خیابانی بصورت مجزا به عنوان شخصیتهای آذربایجان و شهرهایی همچون تبریز ، اردبیل و زنجان به عنوان شهرهای آذربایجان مورد توجه قرار گرفته است»
چهارم : آموزشهای دینی در حاشیه قرار گرفته است و به آن توجهی نمی شود. حکومت با ابزارهای مختلف در صدد از خود بیگانه نمودن مردم می باشد. تاثیر نیروهای سیاسی – اجتماعی و فرهنگی خارجی در این خصوص مشهود می باشد
پنجم: مهمتر اینکه محدودیتهای بسیاری برای حضور دختران محجبه در کلاسهای درس ایجاد و یا ممنوعیت درست شده است. تعدادی از دختران بخاطر این محدودیتها از آموزش محروم می شوند. اخراج از مدرسه ، برخوردهای سیاسی و اجتماعی از عواقب این محدودیتها بوده است.
جدول شماره (8) تعداد مدارس کل کشور در طول سالهای تحصیلی2001 الی 2008
سال 2000-2001 2002-2003 2003- 2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
کل مدارس 4561 4555 4565 4553 4559 4538 4562
روزانه 4542 4548 4553 4544 4550 4529 4555
دولتی 4548 4533 4542 4533 4538 4516 4538
غیر دولتی — 9 11 11 12 13 17
غیابی 13 13 12 9 9 9 7
جدول شماره (9) جمعیت دانش آموزان و معلمان کشور درطول سالهای تحصیلی2001 الی 2008
سال 2001-2002 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
کل دانش آموزان 1686429 1689676 1634341 1586222 1537273 1490152
روزانه 1658570 1680424 1631567 1583628 1534580 1487477
دولتی 1658570 1676196 1627057 1578579 1528533 1480636
غیر دولتی — 4228 4510 5049 6047 6841
غیابی 27859 9252 2774 2594 2693 2675
تعداد معلمان 169280 171763 173819 175154 177978 173012
دولتی 169280 171081 173088 174291 176981 171807
غیر دولتی — 682 731 863 997 1205
2-3. آموزش عالی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.