فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

آماده نگاه داشتن معلمان به صورت مستمر از طریق تهیه برنامه‌های آموزشی و تمرینی برای مدارس
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک برنامه تلفیقی هم در فعالیت‌ها و برنامه‌های درسی و هم در شیوه فراگیری دانش‌آموزان و هم در شیوه تدریس معلمان و همچنین اداره امور مدرسه
استفاده از امکانات و شیوه‌های متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشی
ارتقای سطح علمی و تخصّصی و افزایش انگیزه شغلی مدیران و معلمان و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنان
بهبود نظام اطلاع رسانی و استقرار نظام اطلاعات مدیریت در مدرسه
توسعه مشارکت‌های دانش‌آموزی و حمایت از تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان
بهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری و تقویت نقش هیأت‌های امنا در اداره مدرسه
ایجاد یک فضای یاددهی – یادگیری به صورت فیزیکی و مجازی
فراهم آوردن امکانات ارتباطی برای اجرای فرآیند یاددهی – یادگیری به صورت رو در رو
برقراری تمامی ارتباطات بر مبنای شبکه (روابط اداری و آموزشی)
تغییر مبنای آموزش به یادگیری بر اساس پژوهش محوری
انجام فعالیت‌های پژوهشی به صورت تیمی
به کارگیری اتوماسیون آموزشی در کارکردهای مختلف مدرسه
وجود امکانات آموزش الکترونیکی (با توجه به مقتضیات مدرسه و منطقه) افزایش سرعت یادگیری با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
تولید دانش در این مدارس
برگزاری نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ ای با حضور مشترک بخش دولتی و بخش خصوصی
سیاست‌ها
سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند شامل سیاست‌های قانونگذاری و مقرّرات مدرسه هوشمند و همچنین عملکرد مؤثّر آن‌‌هاست تا فرآیند عملیات که به شکل زیراست، با موفقیت انجام گیرد.
شکل 1- سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند
به منظور عملیاتی کردن طرح هوشمند‌سازی مدارس سیاست‌های خاصی را باید اعمال نمود که در برگیرنده اهداف و آرمان‌های مدرسه هوشمند و سیاست‌ها و مقررات آموزشی موجود باشند. علاوه بر این برای اطمینان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح، تغییر در سیاست‌ها و مقررات موجود برای انطباق آن با مدارس هوشمند و سازماندهی سیاست‌ها و مقررات جدید در جهت بالا بردن میزان موفقیت مدارس هوشمند ضروری است. در عملیاتی کردن این سیاست‌ها، هریک از حیطه‌های طرح مدرسه هوشمندکه شامل «فرایند یاددهی – یادگیری»، « مدیریت»، «مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها» و «فناوری» مورد بحث قرار می‌گیرند:
فرایند یاددهی و یادگیری:
یاددهی و یادگیری، ارزشیابی، انتخاب وتصویب مواد یاددهی- یادگیری.
مدیریت:
امور مدیریتی مدرسه، امور دانش‌آموزی، منابع آموزشی، منابع خارجی، امورمالی، تجهیزات، منابع انسانی، امنیت و فناوری.
مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.