فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

علاوه براین، استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی تنها بخشی از مهارت‌های مدارس هوشمند است. معلمین باید بتوانند طرح خود را برای استفاده از محتوای الکترونیکی در برنامه درسی ارائه کرده و محتوا را تالیف نمایند. آن‌ها باید مهارت طراحی برنامه درسی الکترونیکی و انتخاب اجزای محتوا برای بکارگیری در برنامه درسی را کسب نمایند.
ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با سایر مدارس:
مدارس هوشمند باید در جهت تعامل بیشتر با یکدیگر در ارتباط بوده و به اشتراک تجربیات موفق و برتر با یکدیگر بپردازند. در ارتباطات یکپارچه، معلمین مدارس هوشمند می‌توانند جدیدترین تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار داده و از تجربیات آن‌ها استفاده نمایند. به اشتراک‌گذاری محتوا و منابع آموزشی نیز از دیگر ارکان هوشمند سازی مدارس است.
3-2-14 ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند:
به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای طرح هوشمند‌سازی مدارس کار گروه‌های راهبردی و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح وزارت / استان/ شهرستان / ناحیه و منطقه تشکیل می‌گردد.
کار گروه‌های راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت
دبیرخانه و ستاد راهبری هوشمند‌سازی مدارس کشور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش
کار گروه‌های راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح استان
کار گروه‌های راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان/ ناحیه و منطقه
کارشناس هوشمند‌سازی مدارس در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها،
کارشناس هوشمند سازی مدارس در ادارات کل آموزش و پرورش ادارات آموزش و پرورش نواحی / مناطق ( به منظور پیگیری و نظارت برطرح هوشمند سازی مدارس )
مدیر واحد آموزشی توانمند در حوزه مدیریت و با تجربه و موفّق در بکارگیری فناوری اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مدارس و مجتمع‌هایی که در طرح هوشمند‌سازی مدارس قرارگرفته اند. (جهت راهبری عملیاتی طرح هوشمند‌سازی در سطح مدرسه و مجتمع ها)
معلمان توانمند در اداره کلاس‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
کادر اجرایی توانمند در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
3-2-15مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس:
معلم
معلمان در کنار دانش‌آموزان یاد می‌گیرند و به جای ارائه یک طرفه‌ی آموزش، نقش تسهیل‌کننده را در خودآموزی و یادگیری دانش‌آموزان برعهده خواهند داشت.
دانش‌آموز
با توجه به دانش‌آموز محور بودن مدرسه هوشمند، نقش دانش‌آموز مهمتر می‌باشد به طوری که:
درتعیین اهداف آموزشی، دانش‌آموز با راهنمایی معلم خود اهداف را شکل می‌دهد.
در تعیین وظایف آموزشی، به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش‌آموز تعیین می‌گردد.
در انتخاب منابع، دانش‌آموز منابع خود را در نظر می‌گیرد و از معلم در مورد آن‌ها نظر می‌خواهد.
محتوای الکترونیکی
فرایند ورود فناوری به نظام آموزشی در نهایت یک جریان نرم‌افزاری است و نه سخت‌افزاری. صرف ورود رایانه و امکانات شبکه‌ای، منجر به یک تحول بنیادین در تعلیم و تربیت نخواهد شد. حیات و پویایی سیستم یادگیری الکترونیکی به محتوای آموزشی درون آن وابسته است. اگرچه خرید تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ورود فناوری به مدارس مسئله‌ای ضروری و غیر قابل انکار است، اما در صورت نبود محتواهای آموزشی لازم، به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.