قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

گفتار اول – سوابق متهم یا مهاجم احتمالی
از آنجا که صداقت گفتار متهم در اثبات دفاع مشروع امری مهم تلقی می شود لذا سوابق متهم در اثبات صدق گفتار او تاثیر دارد بعنوان مثال اظهارات یک فرد شرور یا دارای سوابق متعدد کیفری به سادگی
نمیتواند برای دادگاه مورد پذیرش واقع شود.
چنانچه گفته شد سابقه مهاجم یا مقتول بعنوان یکی از دلایل، مورد استفاده دادگاهها در تحقق دفاع مشروع می باشد.
5- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور بشماره 6-13/3/1376
سابقه شرارت مقتول و اینکه سابقه خود زنی داشته و حسب اظهار بعضی از شهود که مقتول با چاقو به متهم زده مورد استفاده دادگاه بدوی قرار گرفته است.
14- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 4-16/2/1376
بخش مذاکرات جناب آقای تدین می فرمایند « … گفته شهود اینست که در حد شیاع مقتول به فساد اخلاقی اشتهار داشته است و چه اشکالی دارد که ما بگوییم این پولی که مقتول به متهم داده اصلا زمینه سازی برای همین منظور بوده که او را آماده کند همچنانکه مقتول برای نوجوان دیگری رفته و ویدئو خریده تا فیلم سوپر و سکسی نشان بدهند؟ همه این قرائن نشان می دهد که مقتول اهل اینکار بوده متهم به قتل در مقام دفاع از عرض و آبروی خویش مقتول را کشته است.»
جناب آقای عروجی می فرمایند: «… آنچه آشنایان و مرتبطین نسبت به سوابق این آقا گفته اند دیده زمینه تجاوز هست عنایت دارید زن شکار (مقتول) قبلا مرده بود و چند سال بوده که او در این گاراژ بسر می برده و باصطلاح حالت مجردی هم داشته و آن سوابق هم (بنابر گفته اهل اطلاع) حکایت از این دارد که این آدم روبراه و در صراط مستقیم در این قضیه نبوده و در نتیجه قصد تجاوز داشته است.
بنابراین در این پرونده سوابق و فساد اخلاقی مقتول برای اثبات بی گناهی مقتول و اینکه در مقام دفاع از عرض خویش بوده بسیار موثر بوده است به نحوی که دادگاه بدوی و بعضی از روسای شعب دیوان به این امر استناد نموده اند.
گفتار دوم – ادله علمی یا شواهد پزشکی
امروزه با پیشرفتهای علمی بویژه در امر پزشکی و آزمایشگاهی با نمونه برداری از صحنه جرم و تجزیه تحلیل آنها کمک شایانی به کشف جرم و شناسایی مجرمین می نماید . این ادله علمی یا دلایل مادی و شواهد پزشکی از طریق بدست آمدن اثر انگشت خون، اسپرم، مو، اسلحه، گلوله، پوکه و امثال اینها از صحنه جرم توسط متخصصین مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنایج کارشناسی که ارائه می شود برای اقناع وجدان قاضی و حصول علم و کشف حقیقت موثرند.
17- رأی هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور شماره 18-18/10/1380
در این رأی خلاصه جریان پرونده بدنبال گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اینکه در ساعت 30/15 در میدان مطهری بین سه نفر به نامهای داود راننده پیکان و ابراهیم راننده اتوبوس و برادرش هاشم درگیری شده طرفین به بیمارستان اعزام گردیدند، داود بعلت شدت جراحات وارده فوت نموده است. مردم اظهار
داشتهاند راننده اتوبوس چاقو در دست داشت آنرا به داخل رودخانه پرت کرده، با جستجوی مامورین چاقو کشف نگردید ولی یک عدد چوب دستی یک متری خون آلود در داخل اتوبوس به سمت آمده و بلحاظ ازدحام زیاد تحقیق میسر نگردیده… پزشکی قانونی پس از معاینه جسد داود علت مرگ را پارگی و اعضا و احشا بدنبال اصابت جسم تیز و برنده اعلام کرده است که پس از تحقیقات معلوم شده که مقتول ابتدا با چوب به ابراهیم و برادرش هاشم حمله کرد و هر دو با چوب مضروب نموده که مردم چوب را از دست داود می گیرند که مجددا با چاقو حمله می کند و هاشم که در رکاب اتوبوس بوده با لگد به داود می زند که به زمین می افتد و چاقو از دستش رها می شود و هاشم چاقو را برداشته و باچاقو داود را می زند.» در اینجا اگر پزشکی قانونی با دلایل علمی موضوع و علت مرگ داود را اصابت جسم تیز بیان نمی کرد حسب اظهارات مردمی که با خطا همراه بوده گفته بودند که ابراهیم چاقو داشته است و در نتیجه قاتل شناخته
میشد اگرچه هاشم اقرار نموده که من با چاقو به داود زدم و قصد کشتن او را داشتم چون او با همسر من روابط نامشروع داشته و مستحق قتل بوده و من او راکشتم و از ناموسم دفاع کردم هرچند نهایتا هیات عمومی دیوان موضوع را از باب اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول او را کشته قتل را خطای شبه عمد تلقی نموده و از باب دفاع مشروع وارد نشده چون شرایط دفاع مشروع جمع نبوده است و چوب یک متری و خونی که از اتوبوس کشف شده متعلق به مقتول بوده است و مقتول بوسیله چوب به قتل نرسیده بلکه با چاقو به قتل رسیده است در نتیجه نظریه پزشکی قانونی در کشف حقیقت موثر بوده است.
18- رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 310-6/11/1350
خلاصه پرونده متهم حسن به اتهام قتل عمدی جعفر تحت تعقیب قرار گرفته . متهم در دفاع اظهار نموده که مقتول را با همسرش در یک فراش دیده و بدین جهت جعفر را به قتل رسانده که دادگاه عنوان دفاع را از وی نپذیرفته و بلحاظ گذشت اولیای دم و انگیزه قتل و معیل بودن او از مجازات اعدام با دو درجه تخفیف به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده واقلیت دادگاه مذکور عقیده بر معافیت متهم از مجازات بطور کلی داشته اند و قاعده فراش موضوع ماده 179 قانون مجازات عمومی ( ماده 630 ق.م.ا فعلی) را در مورد متهم ملحوظ نظر داشته اند هیات عمومی با این استدلال که قتل و با ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود و مجالی برای تدبر و تفکر نباشد و اگر فاصله وجود داشته باشد مرتکب قتل و یا ضرب از معافیت مستفید نمی گردد زیرا نمی تواند مدعی شود که بواسطه از دست دادن موازنه عقلی و عنان اختیار مرتکب جرم شده است علمای جزایی در این قسمت دو نظریه دارند به این معنی که اگر شوهر سوء ظن داشته و اسلحه تهیه کند و مرتکب جرم شود از معافیت استفاده می کند ولی اگر یقین صادق بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافیت استفاده نخواهد کرد زیرا این فرض عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است .
طبق محتویات پرونده شوهر از انحراف زن خود اطلاع داشته و برای اینکه از مرد اجنبی انتقام جوید وانمود کرده که میخواهد مسافرت کند تا آندو را با هم دید مبادرت به قتل مرد اجنبی کند مضافا به اینکه طبق تصدیق پزشک مواقعه ای صورت نگرفته است بنابراین قتل را عمدی تلقی و رای دادگاه بدوی را تایید
میشود.
7- شعبه 27 دیوانعالی کشور به شماره 3051-4/11/1373
خلاصه پرونده : شعبه 18 دادگاه کیفری یک چنین استدلال نموده با توجه به جمیع اوراق پرونده و اقاریر تمامی متهمین پرونده در جلسه دادرسی و در تحقیقات اولیه و کیفر خواست صادره و گواهی پزشکی قانونی و قبولی اتهام لواط از طرف وکیل اولیای دم و سایر شواهد و قرائن موجوده وقوع عمل لواط توسط مقتول نسبت به قاتل برای دادگاه محرز و بلاریب و بلاشک می باشد.
در این مورد نظریه پزشکی قانونی بعنوان دلیل علمی ، تجاوز مقتول با متهم را اثبات نموده که مورد نظر دادگاه واقع شده و دفاع متهم به قتل را مشروع تلقی کرده و حکم بر برائت متهم صادر کرده است.
بخش سوم

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.