قراردادهای

دانلود پایان نامه

اما رایج ترین شکل پیادهسازی این است که متن به صورت موبهمو پیاده شود. متن پیاده شده شامل ویژگی‌های تعاملی گفتار مانند مکثها، خنده، تداخل با گفتار دیگران و نیز جزئیات است. (رپلی،1390: 256)
بر اساس شیوه اجرای این روش، پس از اینکه مجموعهای ضبط شده از گفتوگوها را جمعآوری کردم با توجه به گویا بودن چند نمونه را موبهمو پیاده کردم، همانگونه که سیدنل میگوید:
1. هر نمونه را در صفحه خودش کپی کنید ، به آن شماره بدهید و با مشاهداتی که مربوط به نظر میرسند حاشیهنویسی کنید.
2. دو یا سه مورد از بهترین نمونههای پدیدهای که مدنظر دارید انتخاب کنید و بر تحلیل آنها کار کنید.منظور از بهترین موارد آنهایی است که پدیده مورد بررسی در آن مشهودتر است.
3. موارد را طبق ملاکهایی که مرتبط به کار شماست، به زیرمجموعههایی تقسیم کنید. (Sidnell,2010:34)
برای نشان دادن نحوه عمل پیاده سازی با توجه به قراردادهای آن، نمونه کوتاهی از آنچه پیاده سازی کردهام در این بخش قرار میدهم:
نمونهای از پیاده سازی گفتوگوی صورت گرفته در کلاس پایه پنجمب در تاریخ 7/11/92 ، مدت زمان ضبط شده:41دقیقه، موضوع : عادلانه
ت: >خوب<.چه چیزی یهکار را عادلانه میکنه؟
علیرضا: خانو::::وم[هههه
محمدرضا: خانوم. اول. وقتی آدما بهوجود اومد:::َند برابر بودند. طی مرور زمانهه آدمایی به سطح بالا و آدمایی به سطح پایین رسیدند.(0.3)ما میتونیم انقدر تلاش کنیم که ترازویی که سرش پایینه. بیاد بالا تا دوباره مساوی بشن::ند باید کمک کنیم به سطح پایینتر بیاد به سطح مساوی ما [برسه
ت:[ تو میگی تساوی یک کار رو عادلانه میکنه؟
محمدرضا: بله خا::انوم دو تا چیز که مساوی باشند.
ت: همه الآن فقط راجع به حرف محمدرضا فکر می کنید. حتی میتونید یک کاری رو مثال بزنید که تساوی هست ولی عادلانه نیست. ((با اشاره چشم به پرهام))
پرهام: خانو:::وم. نمیشه. میگه همه چی شون تساوی باشه.[ ̊مساوی باشه باهم̊.
علیرضا:[خانوم ما اولاً با محمدرضا مخال[فیم
ت: آها چرا؟
علیرضا: با حرفش مخالفم، نمیشه که همه در یک سطح باشند چون شاید یکی لیاقتش بیشتر باشه. خانوم هرکیههه خانم هر دفعه >ما هم میگفتیم این رو.< هرکی باید اندازه لیاقتش اون چیزی که میخواد رو داشته باشه. نمیشه که. () نمیشه که یکی هستش اصلاً واقعاً کار نمیکنه. واقعاً کار نمیکنه تنبله همش نشسته تو خونه . میخوره و میخوابه خیلی کم کار میکنه اما خانوم پولش کمه بعد یکی هستش که واقعاً داره زحمت میکشه که پول داره. اینا حتماً باید مساوی ش:::َند نمیشه که . اون وقت همه خوشبخت میشن، آدم باید زحمت بکشه برای خواستههاش اینجوری باشه همه خوشبخت میشن یا همه خوشبخت میشن یا همه بدبخت میشن.
((همهمه ؛ همه افراد در حال دادن نظرات خود می باشند))
ت: هیس،گوش کنید. <دست بالا ؛ مخالف و موافق>. قانون که یادتون نرفته.دلم میخواد بازم مثال نقض برای تساوی بشنوم. ((بچهها سکوت میکنند ولی تقریباً دست هر 12 نفرشان بالاست))
مهیار: خانوم اگه همه چیبخواد مساوی باشه، دیگه چرا اصلاً خدا ما رو آفریده توی این دنیا که امتحان بشیم، یه سر میرفتیم بهشت، ((نگاه می چرخاند به سمت محمدرضا)) هممون باید مساوی باشیم دیگه ها؟
ت: میتونی شفاف کنی چرا این حرف رو میزنی؟
مهیار:خانوم من میگم اگه همه بخوان با همدیگه مساوی باشند. خوب هیچ چیزی درست پیش نمیره به خاطر اینکه یه کسی هست خیلی زحمت میکشه .(0.3) همون حرف علیرضا.(0.4)
ت: اوهوم.
مهیار: اون یکی اصن زحمت نمیکشه. این دوتا توی یک سطح بخوان باشن. اصلاً::::ان نمیتوتن باشن

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.