مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

16-1- ارزیابی در ناجا و اهداف آن:
به دنبال احساس نیاز شدید ارزیابی در سطح نیروهای مسلح و گسترش سیستم‌های ارزیابی تازه و نو در سطح ناجا روش ارزیابی ستادی در ابتدای سال 1384، دستور العمل نیروهای مسلح به ناجا ابلاغ تا در سطح یگان های انتظامی به مورد اجراء گذارده شود. دستورالعمل مذکور پس از بومی سازی در پانزدهم اسفند ماه سال 1384 جهت اجرا توسط بازرسی کل ناجا به تمامی یگانهای انتظامی استانها، شهرستان ها، هنگ ‌های مرزی در جهت چگونگی اجراء معمول و از خرداد ماه سال 1385 عملاً فرماندهی انتظامی شهرستان قوچان بعنوان اولین شهرستان در استان خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت و در تعاقب آن تا پایان سال از بیش از 90% انتظامی شهرستان ها و هنگ های مرزی معاونت های ستادی، پلیس‌های تخصصی و سایر واحدهای انتظامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی در این روش به گونه‌ای است که کلیه وظایف و مأموریت های معاونت‌های ستادی ، روسای پلیس‌های تخصصی، کلانتری ها و پاسگاه‌های انتظامی، پلیس راه‌ها، پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، گروهان‌ها و پاسگاه های مرزی در قالب چک لیست‌هائی که توسط رده‌های همنام در ناجا تهیه شده بود، پس از ارزیابی یگان ها توسط ارزیابان، بازرسان و کارشناسان زبده پلیس‌های تخصصی و معاونت‌های ستادی و بارم بندی اقدامات در خصوص هر یک از سؤال ها چک لیست از 1 الی 100 و نمره مأخوذه مدیر در باره هر سوال از 1 الی 20، مراتب در نرم افزاری که تهیه شده وارد و خروجی کار، میزان محاسن، معایب کلی و جزئی و نواقص کلی و جزئی را نشان می‌داد و در این میان نمره‌ای که یگان مربوطه در راستای انجام برنامه ها و مأموریت های ابلاغی کسب نموده بود را نشان و انحرافات احتمالی از وظایف شناسائی و نشان داده می‌شود پس از اتمام کار ارزیابی، کارنامه هر یک از یگان ها بر اساس اقداماتی که انجام داده‌اند شامل محاسن، معایب و نواقص و نیز نمره مأخوذه هر یک از آنان تهیه و نتیجه تحت عنوان کارنامه یگانی به یگان های مربوطه ابلاغ می‌شود.
17-1-یگان های ارزیابی کننده در ناجا:
1-17-1- بازرسی کل ناجا: یکی از برنامه های مهم ناجا ارزیابی از رده ها درطول سال می باشد بنا به تدبیر، مدیریت و مسئولیت برنامه ریزی ارزیابی از رده ها به بازرسی کل ناجا و یگان های متناظر واگذار گردیده است..ارزیابی عملکرد یگان ها در ناجا تحت عنوان نظارت تخصصی، توسط مرکز عملیات بازرسی کل ناجا صورت می گیرد، که از خرداد ماه سال 1385 تاکنون چهار مرحله کلیه یگان های ناجا را مورد ارزیابی قرار داده است. به نحوی که یگان ها در طی زمان برنامه پنج ساله، 3 نوبت در ابتدای برنامه، میان برنامه و خاتمه برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مرکز عملیات بازرسی کل ناجا برای ارزیابی عملکرد یگان ها از الگویی علمی پیروی نمی کند و الگوی ارزیابی دستورالعمل نظارت (بازرسی) است که شامل شاخص های ارزیابی(با توجه به شرح وظایف تخصصی هر یگان) می باشد که این دستورالعمل با امضاء سردار فرماندهی محترم ناجا به کلیه یگان های ناجا ارسال گردیده است و در پایان هر مرحله ارزیابی، اشکالات احصاء شده دستورالعمل (الگوی ارزیابی) مرتفع گردیده است. دراین الگو ورودی ها وخروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. برابر این دستورالعمل هر یگان، عملکرد یگان های زیر مجوعه خود را ارزیابی می نماید، جدول (5-1).
مرکز عملیات بازرسی کل ناجا به منظور ارزیابی یگان ها، تیم هایی را از رده های مختلف و پلیس های تخصصی سازماندهی می نماید و پس از توجیه آنها در رابطه با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها، تدابیر ابلاغی و شاخص ها و شرح وظایف هر یگان با تهیه چک لیست (راهنمای ارزیابی، شامل شاخص ها) ارزیابان را جهت ارزیابی یگان ها اعزام می نماید و در این ارزیابی مشخص می گردد که هر یگان چند درصد در اجرای برنامه های سالیانه موفق بوده است.
یگان ها و موضوع های مورد ارزیابی توسط مرکز عملیات بازرسی کل ناجا عبارتند از:
پلیس آگاهی- پلیس پیشگیری- پلیس اطلاعات و امنیت- پلیس مبارزه با مواد مخدر- پلیس راهنمایی و رانندگی– پلیس سایبری- پلیس راه- معاونت نیروی انسانی- معاونت عملیات- معاونت تربیت و آموزش- معاونت اجتماعی- معاونت آماد و پشتیبانی- معاونت طرح و برنامه و بودجه- معاونت فن اوری و اطلاعات- بازرسی- یگان های ویژه پاسداران- بهداری- مهندسی- فوریت پلیس110- دفتر فرماندهی- امور مالی- امور حقوقی- سازمان وظیفه عمومی- پشتیبانی از امور فرهنگی و مکتبی- پشتیبانی از امور امنیتی- مدیریت کیفیت – پدافند غیر عامل – رعایت حقوق شهروندی.
جدول 4-1) انجام ارزیابی از رده ها برابر دستورالعمل ارزیابی
مسئول برنامه ریزی و
اجرای ارزیابی رده های ارزیابی شونده تعداد ارزیابی در سال
بازرسی کل ناجا معاونت و رده های تخصصی و مستقل ستاد ناجا طبق برنامه زمانبندی سالیانه
فرماندهی انتظامی استان ها طبق برنامه زمانبندی سالیانه
بازرسی استان معاونت و رده های تخصصی و مستقل ستاد استان برابر برنامه ابلاغی بازرسی کل
کلیه فرماندهی انتظامی شهرستان ها برابر برنامه ابلاغی بازرسی کل ناجا
بازرسی یگانهای مستقل و پلیس های تخصصی ستادناجا رده های متناظر استان ها برابر ابلاغ برنامه بازرسی کل ناجا
رده های متناظر شهرستان ها برابر برنامه ارزیابی بازرسی کل
بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستانها رده های ستادی فرماندهی انتظامی تهران 100% رده های زیرمجموعه فرمانده شهرستانها
بخش های انتظامی و کلانتری و پاسگاهها 100% بخشهای انتظامی و کلانتری و پاسگاهها
استانهای گروه «الف» استانهایی هستند که مجموعاً بیش از14فرماندهی انتظامی شهرستان ویا هنگ مرزی دارند. استانهای گروه «ب» استانهایی هستند که بین9 تا 13 شهرستان ویا هنگ مرزی و استانهای گروه « ج » کمتراز 9 فرماندهی انتظامی شهرستان ویا هنگ مرزی دارند. ضمناً تعداد کلانتری ها و پاسگاه ها و پاسگاههای مرزی نیز درآمایش وسطح بندی فوق تأثیر دارد.
2-17-1- معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا: در ناجا علاوه بر بازرسی کل ناجا دو یگان دیگر که معاونت طرح و برنامه و بودجه و دبیرخانه اشراف کلی فرماندهی هستند عملکرد یگان ها را ارزیابی می کنند. معاونت طرح و برنامه و بودجه و دبیرخانه اشراف کلی فرماندهی، ارزیابی را از راه دور و با توجه به گزارش عملکرد ارسالی هر یگان انجام می دهند و دقت و حساسیت ارزیابی که توسط بازرسی کل ناجا را ندارند (ارزیابی آنها از یگان ها به صورت خود اظهاری است و هر یگان اعلام می کند چند درصد از برنامه سالیانه اش را انجام داده است).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.