محتوای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

در تعریف کلی، محتوای الکترونیکی ابزار موثری برای آموزش است که با ترکیبی از متن، تصویر، صدا و فیلم بستر ارتباطی را بین دانش‌آموزان و معلمان در هرنقطه از جهان فراهم می‌کند به نحوی که بتواند زمینه آموزش نوآورانه و خلاق را برای آموزش پژوهان و دانش‌آموزان ایجاد نمود.
رعایت استانداردهای زیر در تولید محتوای الکترونیک ضرورت دارد:
محتوای الکترونیکی باید مطابق با موارد مورد اشاره در شیوه نامه هوشمند‌سازی مدارس (ضمیمه یک کتاب) مجاز باشد و به شکل منطقی سازماندهی گردد.
محتوای آموزشی با عنوان درسی و طول مدت آن متناسب باشد.
محتوا به حدکافی مطالب راپوشش دهد و هدف‌های آموزشی را ارائه کند.
از ابزارهای مناسب برای تولید محتوا استفاده گردد.
تولید محتوا می‌تواند توسط معلمان، دانش‌آموزان، اولیا، کارکنان ادارات و بخش خصوصی انجام شود. توزیع محتوای الکترونیکی می‌تواند در بسترهای مختلفی از جمله شبکه و وب، CD و DVD، گوشی‌های تلفن همراه و مواردی از این دست صورت پذیرد.
کتاب
با هوشمند سازی مدارس تکنولوژی جای کتاب محوری را می گیرد و معلمان با فناوری جدید مطالب درسی را به خوبی تدریس خواهند کرد.
کلاس
کلاس مانند یک کلاس سنتی است که با استفاده از قابلیت‌ها و ابزارهای فناوری اطلاعات تجهیز شده باشد. در این کلاس حداقل یک ابزار نمایش از جمله تخته تعاملی و یا ویدیو پروژکتور و همچنین یک عدد رایانه وجود دارد. در این کلاس معلم می‌تواند از محتوی الکترونیکی در دسترس برای ارتقای فرآیند یاددهی یادگیری استفاده کند.چون هدایت کلاس با روش‌های مختلف یاددهی – یادگیری می باشد.
مدرسه
با تقویت و پشتیبانی مقوله‌ی دانش‌آموز پژوهش‌محور و افزایش ارتباط مؤثّر و چند جانبه بین “معلم و شاگرد با مدرسه” و “مدرسه با جامعه”؛ مدرسه را به کانونی پویا، مشتاق و قوی برای پرورش نیروی انسانی خلّاق و متفکّر که قابلیت زندگی در عصر اطلاعات را دارد، تبدیل می‌کند. در چنین فضایی، دانش‌آموزان به دنبال کسب نظریه‌ها و پژوهش در آن‌ها و تولید علم هستند و شکلی از اجتماعی‌شدن را تجربه می‌کنند. این تجربه می‌تواند وَرای موقعیّت جغرافیایی و اجتماعی آن‌ها باشد.
خانواده
حضور، مشارکت و پشتیبانی کامل والدین و جامعه در فرآیند یاددهی – یادگیری و در هدایت و راهبری دانش‌آموزان به وضوح به چشم می‌خورد و در حد بالایی قرار خواهد داشت.
3-2-15ارزیابی و ارزشیابی در مدارس هوشمند:
شاخص‌هایی برای حصول اهداف و ایده‌آل‌های پویای هوشمند‌سازی مدارس فراهم می‌گردد که نشان می‌دهد کدام برنامه‌ها در رسیدن به اهداف در راستای فلسفه آموزش وپرورش موفق بوده است .برخی از ملاک‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد و یا موفقیت برنامه هوشمند‌سازی مدارس نکات زیر را در بر می‌گیرد:
پوشش گسترده نیازها واستعدادهای دانش‌آموزان از طریق برنامه درسی
افزایش مشارکت والدین
کاهش میزان افت تحصیلی
کاهش مقررات منسوخ
ثبت سال به سال پیشرفت تحصیلی
پشتیبانی آموزش از طریق سیستم ارزشیابی پویا
فرهنگ‌سازی و مساعد نمودن شرایط محیطی مدرسه برای یادگیری
توانمند سازی معلمان متخصص و شایسته

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.