محتوای الکترونیکی

دانلود پایان نامه

معلمان، کارکنان اداری، کارمندان فنی، پرسنل سیستم آموزشی، پشتیبان عملیات مدرسه هوشمند، والدین و جامعه.
3-2-13 ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس :
ابعاد طرح هوشمندسازی
دامنه اجرایی طرح هوشمند‌سازی مدارس در کشوردر این مدل جایگاه، ارکان و مؤلّفه‌های اصلی مدل توسعه مدارس هوشمند و همچنین برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی به منظور شفّافیت بهتر کل طرح ارائه شده است.
شکل 2-ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش
الگوی مفهومی:
مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومی شامل مولفه های اصلی زیر است:
زیر ساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات
محیط یادددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای
مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه
توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطلاعات
برقراری ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر
زیر ساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات:
در مدرسه هوشمند سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات و تجهیزات کمک آموزشی از جمله الزامات اصلی است و در ساخت مدرسه هوشمند باید بر اساس نیازمندی‌ها و احتیاجات فرآیند یاددهی یادگیری توسعه یابد. در مدارس هوشمند حداکثر استفاده از زیرساخت و تجهیزات موجود باید صورت ‌گیرد و وجود سخت‌افزار و نرم‌افزار به خودی خود، به معنی هوشمندشدن مدرسه نیست. در مدارس هوشمند، زیرساختی حائز اهمیت است که در ارتقای فرآیند یاددهی- یادگیری موثر باشد.
محیط یاد دهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای:
استفاده از محتوای چندرسانه‌ای و الکترونیکی در فرآیند یاددهی- یادگیری، رکن اصلی هوشمند‌سازی مدارس است.
با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای طیف وسیع‌تری از حواس دانش‌آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر شده و این فرآیند تعمیق می‌شود.
دراین مدارس محتوای الکترونیکی مبتنی بر برنامه درسی در فرآیند یاددهی- یادگیری توسط معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین دانش‌آموزان نیز در یادگیری از محتوای چندرسانه‌ای به صورت خودآموز استفاده می‌کنند.
مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه‌ای:
فناوری اطلاعات می‌تواند مدیران مدارس را در انجام ماموریت‌ها و وظایف آموزشی و اداری خود یاری نماید.
استفاده از سیستم‌های مدیریت مدرسه، باعث می‌شود مدیران مدارس از امور جاری فراغت یافته و اوقات خود را صرف برنامه‌ریزی، نظارت و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر مدارس نمایند.
اولویت مدارس هوشمند، ارتقای فرآیند یاددهی-یادگیری است. لیکن پیاده‌سازی و بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت مدرسه نیز در مسیر هوشمند سازی مدارس، باید مورد توجه قرار گیرد.
توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطلاعات:
معلمین در مدارس هوشمند باید مهارت‌های مورد نیاز را در این مدارس را فراگیرند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.