محدودیت‌ها

دانلود پایان نامه

در توضیح این مفاهیم باید گفت که فرد از بی‌سرپرست شدن، از دست دادن آرزوها و گذشت کردن به خاطر خواسته دیگران یا فدا شدن به خاطر دیگران احساس می‌کند گذشته و آینده‌اش کلا بر باد فنا رفته و در واقع به قابلیت‌هایی که تحت عنوان یک انسان می‌توانست دست یابد دست نیافته است لذا تعریف قربانی را اینگونه مطرح می‌کند. همچنین در خصوص سلب منابع و اختیارها باید گفت فرد وقتی به اجبار کاری یا چیزی را انجام می‌دهد و یا مجبور است مطیع دستور دیگران باشد و یا به واسطه عدم‌اشتغال دچار محدودیت‌هایی می‌شود و یا به واسطه قوانین دچار محدودیت‌های ساختاری شده و یا با توجه به محدودیت‌های خانوادگی، محدودیت‌هایی که یک فرد مثل شوهر یا برادر یا پدر برایش ایجاد می‌کند؛ دچار سلب اختیارها و منابع شده و خود را قربانی آن می‌داند. از نظر چنین فردی قربانی مفهومی ‌غیر از سلب اختیارها و منابع نخواهد داشت. در بسیاری موارد نیز قربانی‌شدن مساوی با آسیب‌های حوزه جرم‌شناسی تعریف شده‌است. به‌طوری که تجاوز جنسی، تعرض‌های کلامی‌و غیر‌کلامی، مورد ظلم واقع شدن، مورد خیانت واقع شدن و آسیب دیدن به هر شکلی که فرد مقصر نباشد در آن قرار می‌گیرند.
با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت از نظر زنان قربانی کسی است که به واسطه آسیب‌های حوزه جرم‌شناسی یا سلب منابع و اختیارها شده باشد و یا به واسطه عواملی گذشته و آینده‌اش برباد رفته باشد. آنچه در تمامی‌موارد تعاریف قربانی‌شدن به وضوح مشاهده می‌شود این است که شخص قربانی در قربانی‌شدن خود مقصر نبوده است و نا خودآگاه در ورطه قربانی‌شدن افتاده است.
پس می‌توان قربانی‌شدن را از منظر زنان چنین تعریف کرد:«قربانی‌شدن یک احساس است که با فرد می‌ماند و فرد خود را آسیب‌دیده شرایطی می‌داند که خود در آن دخالتی نداشته و قصوری از وی سر‌نزده و زندگی‌اش تحت تأثیر قرار گرفته است».
جدول شماره 34. تعریف قربانی‌شدن
تعریف قربانی‌شدن از نظر زنان(نمونه تعاریف)
کد باز
آنکه طلاق می گیرد یا طلاق میدهد قربانی است،‌…..، کشته می شود قربانی است، بی سرپرست می شود قربانی است‌. به هر نحوی بی سرپرست شدن را قربانی می‌دانم(مورد شماره 22، 55 ساله همسر شهید، سبک‌زندگی محافظه‌کارانه).
بی‌سرپرست شدن
از نظر من قربانی کسی است که مجبور به کاری شود که دوست ندارد یا نباید انجام دهد. حالا هر چیزی می‌خواهد تجاوز باشد و یا اجبار همسر به کاری و یا اجبار در محل کار برای انجام دادن کاری باشد(مورد شماره 19، 21 ساله دانشجو، سبک‌زندگی جسورانه).
اجبار به کاری یا چیزی
کسی که مورد تجاوز واقع می‌شود قربانی می‏شود.حتی پسر بچه‏ها هم قربانی می شوند اصولاً بچه‏ها بیشتر قربانی می‏شوند(مورد شماره 3‌،48 ساله، خانه‌دار،سبک‌زندگی محافظه‌کارانه).
تجاوز جنسی
…کسی که نخواهد اتفاقی برایش بیافتد یا کاری انجام بشود و به زور برایش انجام بشود مثلاَ کسی که خودش را قربانی حرف مادر شوهرش می‏داند یعنی نمی‏خواهد این حرف‏ها را بشنود و می‏شنود و اقداماتی را در جهت اینکه آن اتفاقات نیافتد انجام می‏دهد ولی آن اتفاق بیافتد. یا کسی که در خیابان مورد آزار مردها قرار می‌گیرد(مورد شماره 1، 35ساله، پزشک، سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش).
تعرض‌های کلامی‌و غیر‌کلامی
وقتی دختری تحت تاثیر شرایط و جوی قرار بگیرد تحصیل کند اما نتواند در جامعه کاری کند و شغل داشته باشد قربانی شده(مورد شماره13، 23 ساله دانشجوی گرافیک، سبک‌زندگی جسورانه).
عدم‌اشتغال
آدمی که در شرایطی قرار می گیرد که آن شرایط باعث می شود در حقش ظلم شود مثلا من در محیط کارم چون خانم هستم شاید نتوانم خیلی از حرفهایم را به رئیسم بزنم من قربانی رفتار جنسیت گرای رئیسم می شوم(مورد شماره 25، 28 ساله خبرنگار، سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش).
کسی که به هر دلیلی محدود شود و نتواند آنطور که می‌خواهد زندگی کند حالا می‌خواهد این محدودیت توسط شوهرش ایجاد شده باشد و یا به خاطر داشتن بچه ایجاد شده باشد(مورد شماره 38، 28 ساله، هنرمند، سبک‌زندگی جسورانه)‌.
محدودیت فردی، جمعی، ساختاری
کسی که هدفی را برای خودش گذاشته یعنی بی هدف به دنیا نیامده و نمی‏خواهد هم از دنیا برود یک هدفی را گذاشته و کاملا هم دارد تمام تلاشش را می‏کند تا به هدفش برسد ولی در مسیر چیزهایی به وجود می‏اید که مسیر را منحرف می‏کند نمی‏گویم 180درجه اصلاً مسیر را عمود می‏کند و اصلاً نمی‏فهمد که کجا بوده‏ای یا کجا داری می‏روی و تمام هدفش و آرزوهایش برای یک آدمی که به این دنیا آمده و می توانسته بهترین مخلوق خدا باشد. کسی که نتواند به خاطرتصمیم‌گیری اطرافیانش به هدفش برسد قربانی ست(مورد شماره 10، 30 ساله، مدرس مدعو، سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش).
مطیع تصمیم دیگران بودن

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.