مسئولیت اخلاقی

دانلود پایان نامه

88. ملاحظه کنید اس اشوارتس شیلت، «درباب الاهیات بقای یهود،» در اثر ویراسته کلنر، در جست‌وجوی‌ آرمان‌ها، ص 97 و اس اچ برگمن، ایمان و عقل (واشنگتن دی سی: هیلل، 1961)، ص 50. درباب «همبستگی» هرمن کوهن: «همبستگی مرز باریک میان دو بی نهایت است: فلسفه عملی انسان، اطمینان وی به توانش، اطمینان او به اینکه نیازی به آسمان نیست … و دیدگاهی که برای نمونه به وسیله لوتر نشان داده شده است که انسان را دریافت‌کننده مجهول فیض الاهی می‌سازد. کوهن برای رد هر دو نهایت از اندیشه سنتی کلاسیک یهود تبعیت می‌کند.» همچنین مقایسه کنید با دیالکتیک لطف و عمل را در آثار یهودا هلوی. از دید او باید مقدمات نزول فیض، حتی برای یهودیان که از نظر متافیزیکی برای دریافت آن مجهزند، به وسیله اجرای کامل فرمان‌ها فراهم شود .
89. B.Ber.4B.
90. B.Sanh , 97 B =Ktaanit 1:1.
91. Temps Messianiques.
92. گاهی اوقات Ps.65:2 و Deut:32:3 به Ps ,51:17 اضافه می‌شوند. من تردید دارم که Ps65:2 مفهوم فرعی Ps65:3 باشد: «سکوت هم تو را ستایش می‌کند [ای خدا].» (به کار رفتن کلمه ستایش در Ps65:2 و Ps ,51:17). بنابراین گاهی اوقات عبادت در سکوت بین انسان و خدا شکل می‌گیرد که این سکوت زمینه عبادت بوده و بر آن مقدم است. (ملاحظه کنید اشوارتس شیلت، «صحبت و سکوت در برابر خداوند،» در فهم عبادت یهودی، ویراسته جی. پتوچوسکی [نیویورک، 1972]، صص 84ـ99 و 167ـ170). در واقع «هجده دعا» در انتها در نوعی سکوت محو می‌شوند که در این سکوت به صورت کلمات پایانی به آهنگی پدیدار تبدیل می‌شوند: «اجازه بده روح من ساکت باشد و همانند غبار به سوی او حرکت کند» (Shab,88B ,Tosfot , B.ber.17a) استفاده از کلمه «لبهایم» در پایان و همچنین در ابتدای عبارات به چشم می‌خورد. همچنین ملاحظه کنید آی فیرمو، «از برخوانی پروردگارا، لبانم را بگشا … یا Hamizrach 34/1-2 (120-21»؛ سپتامبر 1985)، صص 87ـ93.
93. البته این دیالکتیک‌ها به راحتی حل نمی‌شوند. انسان کارهای خودمختار انجام می‌دهد (به وسیله عبادت) اما او این عبادت را از کتاب مقدس برگرفته است که «از روی لطف» وحی شده است. در دعاها تعابیر مشابهی آمده است. برای مثال، «پدر ما، پدر مهربان ما، آن مهربان واحد، با قرار دادن آن در قلب ما به ما ترحم کرده است … تا حفظ کنیم، انجام دهیم و اجرا کنیم همه کلمات تورات تو را با عشق.»
94. طلب گذشته و آینده (بلومینگتون ، 1968)، صص 90 و 202. همچنین، همان، «یهودیت و ایده پیشرفت.» صص 83-95، و «آزادی انسان و قدرت خداوند.»
95. اخلاق اراده محض (برلین: کاسیرر، 1904)، ص 407.
96. در هر حالت در «نجات به وسیله فیض» نوعی غرور فریبنده وجود دارد: قایق‌های Eccelissa Triumphans به این نکته می بالد که او به دلیل ضعف در کارهایش نجات یافته است.
97. Midr.pss.45:3 و B.Sanh,97a. تعبیر «یا» (or) در جمله عبری را باید به نحو فراگیر [یعنی مانع الخلو] فهمید، نه انحصاری [مانع‌الجمع یا حقیقی]، یعنی باید به صورت “و/ یا” فهمیده شود. ملاحظه کنید اس اشوارتس شیلت، «از ایدئالیسم انتقادی به ایدئالیسم تأملی،» ژورنال کتاب مقدس و دین 34 (ژانویه 1966)، 65 به بعد.
98. ملاحظه کنید اس دی گوئیتین، «”ملاقات در اورشلیم”: انتظار مسیح در نامه‌های کایرو گنیزا،» AJS REVIEW 4 (1979): 55 به بعد.
99. شولم، اثر مذکور، ص 76 به بعد. (ناتان شاپیرو، در زمان اسپینوزا و شابتای).
100. پسح ب، 64 ب.
101.B.sota ، پایان دوران عقیده کتاب مقدس در خصوص این دوران به عنوان «روز وحشتناک خداوند» و عقیده حاخامی مبنی بر «درهای تولد مسیحا.» همچنین Aron Rote را ملاحظه کنید، همان‌گونه که در «صحبت و سکوت در مقابل خداوند» اشوارتس شیلت بیان شده است.
102. اشوارتس شیلت،« بقا،» ص 97.
103. سنهدرین ب، 98 ب.
104. مائورینس فریدمن، زندگی و آثار مارتین بوبر: سال‌های 1945ـ1965 (نیویورک: ای پی دو تون، 1984) ص
105. نهایتاً می‌توانیم اصول 10 و 11 را در آخرت‌شناسی ابن‌میمون تلفیق کنیم. اصل 10 بیان می‌کند که، برخلاف ارسطوییان امروز، خدا تنها برای انسان، از طریق عقل که خدا و انسان هر دارا هستند، فردیت را تقدیر کرده است. (ملاحظه کنید: راهنما،3. 17 به بعد) اصل 11 «پاداش و تنبیه» می‌تواند این نتیجه را در بر داشته باشد که پاداش شامل جاودانگی است (با توجه به پیوند روح انسان با خدا) در حالی که تنبیه شامل عدم وجود جاودانگی یا پاداش (theologia negativa) است. (ملاحظه کنید توورسکی، اثر مذکور، ص 412 – قواعد توبه 8: 5). آلبرت آموزه پاداش و تنبیه (یعنی غایی بودن مسئولیت اخلاقی) را برای یهودیت حیاتی و ضروری می‌داند و حکومت مسیحا در زمین و رستاخیز جسمانی را (درست مثل ابن میمون) فقط به این دلیل به عنوان مراحل میانی زندگی عادی و جاودانگی وارد می‌کند که جاودانگی بتواند بعد از از میان رفتن جرم/تنبه بتواند ادامه دهد. (ایکاریم 1: 23 و 31: 9).
Abstract

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.