معاهدات بین المللی

دانلود پایان نامه

5 – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری ، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد .
6 – موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی ، رکن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی را صادرمی نماید . قابل ذکر است که در این موافقت نامه شورایی را پیش بینی نموده اند که این شورا نیز در مراحل اولیه اختلاف سعی دارد طرفین را از طریق مذاکره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوی نماید .
7 – در موافقت نامه ضمن تاکیدبررعایت کلیه اصول و مفاد آن ، مسائل امنیتی را استثنا دانسته است .
8 – موافقت نامه تریپس ضمن یکپارچه ساختن هنجارهای بین المللی حاکم بر حقوق مالکیت فکری ، به انعکاس قواعد مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی دیگر مانند پاریس ، برن و رم بسنده نکرده بلکه به تکمیل و بر طرف ساختن کاستی های آنها اقدام کرده است .
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط تریپس با معاهدات و کنوانسیونهای قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن
یکی از اسناد برجسته ای که در موافقت نامه تریپس مورد تاکید قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجرای مفاد آن توسط اعضا تاکید نموده است ، کنوانسیون برن ( 1971 ) می باشد . این کنوانسیون که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است مشتمل بر 38 ماده و یک ضمیمه 6 ماده ای می باشد .
موافقت نامه تریپس با قبول مفاد کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری اقدام جدیدی برای انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جدیدی که نشان از تغییرات ماهیتی در مواد کنوانسیون باشد را ارائه نکرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاکید دارد.
موافقت نامه تریپس در بند 2 ماده 2 تصریح می کند : « هیچ چیز در قسمت های 1 تا 4 موافقت نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس ، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ، در قبال یکدیگر داشته باشند ، لطمه ای وارد نخواهد آورد » . مطابق این بند ، کشورهای مختلف ممکن است بصورت مستقل ، عضو هر یک از کنوانسیون های فوق از جمله کنوانسیون برن در حمایت از اثار ادبی و هنری باشد ، اما با پیوستن به موافقت نامه تریپس ، هیچگونه خللی نباید نسبت به معاهدات که آن کشور با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون دارد ، وارد شود . یعنی الحاق به موافقت نامه تریپس ، باعث کاهش یا لغو تعهد کشور نسبت به دیگر اعضای کنوانسیون برن نخواهد گردید . اما برای الحاق کشورها به موافقت نامه تریپس هیچ ضرورتی وجود نخواهد داشت که آن کشور عضو کنوانسیون برن هم باشد . ضمن اینکه کشور متقاضی عضویت در موافقت نامه باید مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن را مطابق موافقت نامه تریپس لازم الاجرا بداند . به چه دلیل با الحاق به موافقت نامه تریپس نیاز به عضویت در کنوانسیون برن نمی باشد ؟ « موافقت نامه تریپس در مقایسه با کنوانسیون برن دارای ویژگی های خاصی است که آنها را چنین بر شمرده اند :
1 ) موافقت نامه تریپس از لحاظ گستره شمول ، وسیع تر از کنوانسیون برن بوده ، و نه تنها به مالکیت ادبی و هنری پرداخته بلکه به سایر حقوق مالکیت فکری نیز توجه داشته است .
2 ) موافقت نامه تریپس مواد متعددی را به موضوع اجرا اختصاص داده است این در حالی است که کنوانسیون برن به مسأله اجرا توجه چندانی ننموده است .
3 ) در موافقت نامه تریپس عمده مقررات پیش بینی شده را به چگونگی حمایت مؤثر از حقوق پیش بینی شده و جلوگیری از نقض حقوق مربوط در کنوانسیون های مرتبط اختصاص داده است و این امر در کنوانسیون برن مسکوت مانده است » .
4 – کنوانسیون برن حداقل حمایت را تعیین نکرده و این در حالی است که موافقت نامه تریپس حداقل استانداردهای حمایت را در موضوعات مختلف مورد حمایت ، بیان نموده است . قاعده کلی در قوانین این است که قانون گذاران تلاش دارند قوانین مصوب را نسبت به قوانین ما قبل خود کامل تر و جامع تر به تصویب برسانند و مقررات و قوانین موافقت نامه تریپس نیز از این امر مستثنی نیست . لذا موافقت نامه تریپس نه تنها خدشه ای به مواد کنوانسیون برن وارد نمی نماید ، بلکه بر اجرای صحیح و بدون قید و شرط آن نیز تاکید فراوان نموده و مرحله اجرا را نیز از مراحل اساسی کنوانسیون می داند . هم چنین تمامی اعضا ، همانطور که موظف به اجرای مواد کنوانسیون برن هستند ، متعهد به اجرای مواد ضمیمه نیز می باشند . این ضمیمه مقررات ویژه ای را برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی نموده است .
« بطور کلی می توان ارتباط بین موافقت نامه تریپس و کنوانسیون را به نحو زیر بیان نمود :
الف ) کشورهای عضو کنوانسیون برن همچنان به الزامات و مقررات آن کنوانسیون ها متعهد می باشند و موافقت نامه تریپس تعهدات ایشان را کاهش نمی دهد .
ب ) کنوانسیون برن تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند که لازم نیست کشور های عضو موافقت نامه تریپس عضو کنوانسیون برن نیز باشند .
اما این کشورها ملزم هستند تعهدات کنوانسیون برن را ( به استثنای ماده 6 مکرر در مورد حقوق معنوی ) را بپذیرد . زیرا به موجب ماده 9 موافقت نامه مزبور ، مقررات کنوانسیون برن در موافقت نامه تریپس ترکیب شده است ».
البته باید اذعان نمود که کشورهایی که عضو کنوانسیون برن هستند از این حق برخوردار نمی باشند بلکه اعضای کنوانسیون برن موظف هستند حقوق اخلاقی ذکر شده در ماده 6 مکرر را در مورد کلیه اتباع اعضای تریپس رعایت کنند حتی اگر آن کشورها عضو کنوانسیون برن نباشند .
گفتار دوم : ارتباط با کنوانسیون پاریس
طبق بند 1 ماده 2 موافقت نامه تریپس ، کلیه کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس هستند حتی اگر تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده باشند . بدین جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهانی تجارت که پیش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تریپس در نظر گرفته شده است باعث می شود هر کشور مفاد مواد فوق را مورد تایید قرار دهد .
آثار مورد حمایت به استناد بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.