منبع تحقیق با موضوع شایستگی های کانونی

دانلود پایان نامه

نشان دادن مهارت های تحلیلی حل مسأله
نشان دادن مهارتهای شفاهی و کتبی
بر اساس بررسی یاواس (1999)، مدیران در عربستان سعودی باید دارای 15 مهارت مهم برای فعالیت در محیط تجاری این کشور باشند. این توانایی ها و مهارتها عبارتند از مکاتبه به زبان عربی، برقراری ارتباط کلامی به زبان عربی، علوم اقتصادی، دارایی و حسابداری، بازاریابی، رفتار سازمانی، آمار، سیاستگذاری و تصمیم سازی، صادرات و واردات، قوانین بازاریابی، کامپیوتر، مدیریت شخصی، مدیریت تولید، مکاتبه و برقراری ارتباط کلامی به زبان انگلیسی. بررسی این مهارتها نشان می دهد به جز مهارتهایی مانند بازاریابی که برای فعالیت در یک زمینه خاص ضروری است سایر مهارتها مانند ارتباط نوشتاری و کلامی، کامپیوتر و مدیریت فردی جنبه عمومی دارند و برای فعالیت در تمامی زمینه های کاری اهمیت دارند.
محققان کشور کانادا مجموعه جدیدی از مهارتها و قابلیت های استخدامی پس از سال 2000 میلادی پیشنـهاد کرده اند. این مجموعه مهارتها در سه دسته مهارتهای پایه (ارتباط، مدیریت اطلاعات، استفاده از اعداد، تفکر و حل مسأله)، مهارتهای مدیریت فردی (نشان دادن نگرش ها و رفتارهای مثبت، مسئولیت پذیر بودن، یادگیری مستمر و سلامت کار)، و مهارتهای کار گروهی (کار کردن با دیگران، و مشارکت در پروژه ها و وظایف) قرار می گیرند (صالحی عمران، 1386).
تاورز پرین با مشارکت آی بی ام (1991) پژوهش گسترده در زمینه شایستگی های نیروی انسانی انجام دادند. این تحقیق چشم انداز وسیعی از شایستگی های نیروی انسانی را آشکار ساخت. این پژوهش گروه های مختلفی نظیر مدیران منابع انسانی، مشاوران، مدیران اجرایی و دانشگاهیان را در بر داشت. شایستگی های مشترک شناسایی شده در بین این چهار گروه عبارت بود از: مهارت های کار با رایانه، توانایی پیش بینی تغییرات، داشتن دانش جامع و بینش نیروی انسانی، میزان تحصیلات نیروی انسانی (تاورز پرین، 1991).
تعبیر بیتس و فلن (2002) از شایستگی های کانونی که نیروهای کار در رقابت جهانی بازار به آن نیاز دارند را دو گروه مهارتهای سه‌گانه بنیادی و شایستگی های کانونی پنچ گانه به شرح زیر خلاصه نمودند:
الف: مهارتهای سه‌گانه بنیادی
مهارتهای پایه: خواندن، نوشتن، محاسبات ریاضی و عددی، گوش دادن و صحبت کردن.
مهارتهای فکر کردن: تفکر خلاق، تصمیمگیری، تجسم فکری (تصور)، دانستن راه یادگیری.
کفایت شخصی: آشکار نمودن حس مسئولیت، اعتماد به نفس، جامعهگرایی، خودگردانی و امانت و صداقت.
ب: شایستگی‌های کانونی پنج گانه
منابع: شناسایی، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع.
کار با دیگران: عضو گروه بودن، مشارکت، پاسخدهی به انتظارات مشتری، تمرین رهبری، گفت و گو، تنوع در کار.
اطلاعات: تحصیل و ارزیابی اطلاعات، سازمان‌دهی و نگهداری اطلاعات، تفسیر و ارائه اطلاعات، استفاده از کامپیوتر در پردازش اطلاعات.
سیستم‌ها: فهم روابط پیچیده سیستمها، نظارت و اصلاح عملکردها و بهبود و طراحی سیستم‌ها.
تکنولوژی: انتخاب تکنولوژی و بکارگیری تکنولوژی در کار و وظیفه (نقل از صالحی عمران، 1386).
دیدگاه های حوزه علمی پروژه
پروژه DeSeCo (تعریف و گزینش شایستگیها) به دلایل متعددی نوع مهمی از مـهارتهای ابتکاری عمومی و اشتغالزا شناخته شده است: اول، سرو کار داشتن عمیق با مهارتهای عمومی(از بسیاری از برنامه ریزان در سیستمهای آموزش کشورها نظر خواهی شد؛ دوم، حمایتی که کشور های عضو (OECD) از آن نمودند. سوم، رویکرد بسیار متفاوتی که در این پروژه در تعریف مهارت های عمومی در مقایسه با پروژه های ملی کشور ها به کار برده شده است. در دیدگاه های پیشین بیشتر از نقطه نظرات مدیران و رهبران بنگاههای تجاری استفاده شد، ولی در این دیدگاه درباره منابع عملی و درسی مرتبط و نیز از نظر متخصصان حوزه های علمی در مورد مفهوم شایستگی و عناصر مربوط به شایستگی عمومی تحقیق به عمل آمد.
به هر حال در این دیدگاه چهار مفهوم در شایستگی های کلیدی ضروری به نظر می رسند که عبارتند از:
1- کارکرد چند گانه مهارتها: مسایل و هدفهای مختلفی را پوشش و حل کند و جنبه های اساسی هر کـار را در نـظر بگیرد.
2- مناسب و مربوط در حوزه های مختلف: کاربرد مناسب بر ای فرد در دانشگاه، محل کار، زندگی و …
3- نظم بالایی از پیچیدگی: تاکید بیشتر بر جنبه های فکری مهارتها
4- چند بعدی بودن: توجه به ترکیبی از ابعاد فرهنگی، ارتباطی، تحلیلی و اجتماعی(صالحی عمران، 1386).
جدول شماره2-5- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeCo
وینرت
کانتو و دوپوی
هیست
-تسلط کلامی و کتبی به زبان مادری
– دانش ریاضی
-صلاحیت خواندن در اکتساب سریع و درست پردازش اطلاعات نوشتاری
-تسلط بر حداقل یک زبان خارجی
– صلاحیت استفاده از رسانه ها
-راهبردهای یادگیری خود – گردان
– صلاحیت اجتماعی
-تفکر واگرا، قضاوت انتقادی و انتقاد از خود
-صلاحیت مربوط به کنار آمدن با پیچیدگی
– صلاحیت ادراک کننده
– صلاحیت تجویزی
-صلاحیت های مشارکتی
-صلاحیت روایتی و شرحی
-دریافت و تداوم ارتباطات اجتماعی
– مدیریت انگیزش، هیجان و امیال
– صلاحیت های فناورانه
– مقابله با ابهام و گوناگونی
-برقراری و نگهداری ارتباطات اجتماعی

-مدیریت انگیزش، عواطف و امیال
– کارگزاری و مسولیت پذیری
ادامه جدول شماره 2-6- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeCo نقل از ریچن و تیانا، (2004)
پرینو
لوی و مورنین
ریجوی
-توانایی شناسایی، ارزشیابی و دفاع از منابع، حقوق محدویت ها و نیازهای خود
-توانایی تدوین و اجرای پروژه ها به صورت فردی و گروهی و توسعه راهبردها
-توانایی تحلیل موقعیت ها، روبط و میدان نیروها به صورت نظام یافته
-توانایی همکاری، عمل کردن در همگرایی و مشارکت به صورت گروهی و سهم داشتن در رهبری
-توانایی ایجاد و اداره سازمان های مردمی و نظام های رفتار جمعی
-توانایی مدیریت و حل تعارض ها
– توانایی تبعیت از قانون، استفاده از آنها و بهبود بخشیدن آن
– توانایی ایجاد نظم از طریق چانه زنی، صرفنظر از تفاوت های فرهنگی
-مهارت های خواندن پایه و ریاضیات
-توانایی برقراری ارتباط موثر از طریق گفتار و نوشتار
– توانایی کار کردن مولد در گروه
– توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران
– آشنایی با کامپیوتر
– پیوستن و عمل کردن در گروه
– توانایی پذیرفتن نقش دیگران
– توانایی چانه زنی در مواجهه با علایق متضاد به منظور دستیابی به راه حل های قابل قبول دو طرف
-توانایی رفتار دموکراتیک در گروه
– خود شناسی و مدیریت عواطف
– سواد رایانه ای

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بررسی پژوهشهای انجام شده در باب شناسایی شایستگی ها کمتر پژوهشی را می توان سراغ داشت که به متغیر جنسیت نیز توجه داشته باشد. به عبارت دیگر در بحث شایستگی ها محققان به شناسایی شایستگی ها در نزد زنان علاقه چندانی نشان نداده اند. در زیر به دو نمونه پژوهش، که در آن به بررسی شایستگی ها زنان شاغل در صنعت پرداختند، اشاره می شود.
تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در صنعت پوشاک و صنعت میکروالکترونیک در کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد که تاکنون چرخه ای صادرات تولیدات پوشاک و تولیدات میکروالکترونیک از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای صنعتی، بوسیله نیروی کار زنان تحصیل کرده ولی کم مهارت چرخانده شده است. توسعه صنایع پوشاک و میکروالکترونیک در آینده، مخصوصا در کشورهای توسعه نیافته ممکن است مستلزم داشتن کارکنانی با مهارت و تحصیلات بالا باشد، که البته آمار زنان دارای این مهارتها در این کشورها بسیار ناامید کننده است.
در خصوص صنعت پوشاک، ابتکارات چشم گیر کشورهای صنعتی مخصوصا در عرصه ی مدیریت متحرک، باعث شده که این مشاغل به انحصار این کشورها یا کشورهای ساحلی که از لحاظ موقعیت جعرافیایی به بازارهای کشورهای متقاضی نزدیکترند در آید. به همین دلیل کارگران زن در کشورهای توسعه نیافته باید در مشاغلی که صنعت امروز نیازمند آنهاست، شایستگی های لازم را کسب کنند تا از دور رقابت با کشورهای پیشرفته خارج نشوند و به این وسیله بتوانند پاسخگویی نیازهای متغییر صنعت نیز باشند.
صنعت پوشاک درکشورهای توسعه نیافته نیاز به کارکنان کم، ولی مطلع به علوم رایانه را دارد. در خصوص صنایع میکرو الکترونیک نیز، سیاستهای توسعه ی کشورهای آسیای شرقی و فشار رقابتی حاکم بر کشورهای صنعتی که در این عرصه نوپا هستند، نیاز به تکنسین های با مهارت بالا و مطلع به علوم رایانه را افزایش داده و بدین طریق نیروی کار زنانی را که دارای سواد رایانه ای هستند، را در اولویت بالاتری نسبت به زنان کم مهارت در این زمینه قرار داده است (ناندا ، 2000).
این مسأله که آیا زنان باز هم قادر به استخدام و پیشرفت در این صنایع در سطح جهانی خواهند بود یا خیر بستگی به میزان کسب مهارتهای تکنیکی جدید دارد. تصویب قانون “آموزش شایستگی های مورد نیاز صنعت به زنان” در کنفرانس بین المللی زنان در سال 1995 در بیجینگ گام بزرگی در این راستا بود (همان منبع).
موضوع اصلی پژوهشهای انجام شده در 24 شرکت از صنایع الکترونیک دهلی هند بررسی مهارتهای زنان شاغل در صنعت الکترونیک و همچنین تغییرات اخیر در این مشاغل است. این تحقیقات مساله عدم شناخت کافی از مهارتهای زنان کارگر به عنوان قشری که نقش تعیین کننده ای را در مشاغل صنعتی دارند، مورد توجه قرار می دهد؛ جایی که دو نیاز اساسی یـکی نیـاز به شـاغـلـین زن دارای مـهارتها و تـواناییهای بیشتر و دیگر نیاز به تغییر مهارتهای موجود حس می شود.
صنعت الکترونیک در هند، در واکنش به آزادسازی و جهانی شدن اقتصاد هند در سال 1990 در حال نوسازی است. به همین دلیل مدیران صنایع کشور هند بر این باورند که گرایشهای اخیر در بازسازی جهانی صنایع و حرکت به سمت تولید بیشتر و با کیفیت، سوالات متعددی را در رابطه با جنسیت، انعطاف و مهارت به وجود آورده است.
کارفرمایان در این صنایع بر این باورند که شایستگی ها و دانش غیر رسمی که زنان از طریق فعالیتهای خانگی و خانوادگی خود کسب می کنند باید مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد و به این گونه شایستگی ها در محیط کار بها داده شود. هم چنین آنها بر این باورند که باید تلاش شود تا به مهارتهایی که زنان در شغل مورد نظر کسب می کنند اهمیت داده شود. حتی اگر این مهارتها از طریق آموزشهای غیر رسمی کسب شده باشند.
مهارتها و شایستگی های که کارفرمایان در صنایع الکترونیک دهلی هند در هنگام استخدام زنان بر آن تأکید داشتند، شامل تجربه طولانی مدت در صنعت الکترونیک یا مشاغل مشابه، ثبت داده ها، دوزندگی، داشتن تحصیلات دانشگاهی و مهارتهای فنی، آموزش های غیر رسمی و میزان تجربه ای که در شغل حاضر داشتند، می شود. در حقیقت مهمترین ملاک کارفرمایان در انتخاب زنان برای تصدی شغل اپراتوری مونتاژ علاوه بر تحصیلات دانشگاهی و مـهارتهای فنی، داشتن مهارت کامل در دوزندگی می باشد. از این رو از دختران خواسته می شود تا نمونه های از کارهایشان را برای ارزیابی بیاورند. این مساله برای کارفرمایان فوق العاده مهم است. دخترانی که کارشان در دوزندگی ظریف است و به جزییات توجه می کنند، طرحـهای پیچیـده و ظریـف را خوب می دوزند، معمولا انتخاب می شوند. دلیل کارفرمایان برای کار این است که داشتن مهارت در دوزندگی گواهی است بر داشتن مهارت در مونتاژ و نـشان می دهد دخترانی که در دوزندگی مهارت کامل دارند می توانند کار مونتاژ را با کیفیت و دقت بیشتری انجام دهند. هم چنین کارفرمایان بر این عقیده اند که این افراد از توانایی بیشتری برای تمرکز کردن برخوردارند (چاچی، 1999).
2-6-2- تحقیقات داخلی
مظفری، جوادی، نادریان، در پژوهشی به تعیین مهارت ها و شایستگی ها مدیران سازمان تربیت بدنی پرداختند. که برای بعد مهارت، 35 شاخص و برای سنجش بعد شایستگی مدیران 36 شاخص به شرح زیر در نظر گرفتند.
شاخصهای مطرح در الگوی شایستگی مدیران:
مجموعه دانش عمومی و تخصصی: امور مالی و بودجه، اصول تجارت و بازار یابی، امور حقوقی، نظریه های مدیریت و رهبری و اصول فلسفه تربیت بدنی و ورزش، جامعه شناسی ورزش، روان شناسی ورزش، سازمان و مدیریت مدیریت مسابقات مدیریت تاسیسات، آموزش مهارت های ورزشی، برنامه ریزی تمرینات و زبان بین المللی
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری: انعطاف پذیری، اجتماعی بودن و گشاده رویی، میل به مدیریت، ثبات فکری، حساسیت، صداقت، کار گروهی
ویژگیهای فردی: اصول مدیریت عمومی داشتن انرژی سلامت جسمانی و آمادگی جسمانی، تجربه مدیریتی، داشتن مدرک تحصیلی، توان ذهنی (بهره هوشی بالا)، جذابیت و شادابی، اعتماد به نفس
شاخصهای مطرح در الگوی مهارت مدیران:
مهارت ادراکی: مهارت تجزیه و تحلیل، مهارت تشخیص، مهارت نگرش سیستمی، مهارت طراحی و حل مسئله، مهارت سیاسی، مهارت برنامه ریزی، مهارت تفویض اختیار
مهارت انسانی: مهارت ایجاد انگیزش، مهارت برقراری روابط متقابل شخصی، مهارت ارزیابی صحیح عملکرد، مهارت شنود موثر، مهارت سخنرانی و فن بیان
مهارت فنی: مهارت کار با کامپیوتر، مهارت نوشتن، مهارت کار با وسائل و تجهیزات، مهارت کنترل، مهارت سازماندهی، مهارت امورمالی، مهارت حرفه ای.
نتایج تحقیق نشان داد که میان میزان مهارت انسانی مورد نیاز مدیران سطوح عالی، میانی و عملیاتی تفاوت معنادار وجود دارد. از دیدگاه مدیران پاسخ دهنده، مدیران عملیاتی نسبت به مدیران سطوح میانی و عالی نیاز بیشتری به مهارت انسانی دارند. مهارت انسانی عمدتا بر رفتارها و اعمالی تاکید می کند که به صورت رودررو و در تعامل نزدیک مدیران با سایر افراد به کار می رود و به پیشرفت و رسیدن به اهداف سازمانی کمک می کند. از آنجایی که مدیران عملیاتی از طریق ارتباط نزدیک، کارها و فعالیت های کارکنان عملیاتی و نیـروهای متخصـص را هــدایت و رهبـری می کنند و مستقیما بر فعالیت ها و تلاش افرادی که انجام دهنده کار هستند نظارت دارند. لذا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید