منوچهر بزرگمهر

دانلود پایان نامه

2- از آنجایی که از حیث قواعد مسئولیت مدنی “هیچ ضرری نباید بلا جبران باقی بماند”، دولت به عنوان عامل اصلی ورود زیان، به هر ترتیب ممکن اعم از اعاده عین یا جبران به بدل(بدل حیلوله) به همراه کل خسارات واقعی، مکلف به جبران کامل آنهاست. اما در نحوه اجرا نیز چنانچه اقتضای اعاده حق یا عین از غیر مالک به مالک را داشته باشد و عدالت، اقتضای عدالت اصلاحی را بنماید، معتقدیم مقتضای عدالت اصلاحی در ” اجرای به تدریج ” است. یعنی چنانچه قانونگذار فرضاً در اعاده حقوق مالکین موضوع ق.ا.ک و یا مالکین املاک تجاری که تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قرار گرفته است، باید انتظارات مالک موضوع ق.ا.ک و یا مستأجر موضوع ق.ر.م.م را که متأسفانه در طول سالیان متمادی از تاریخ تصویب و اجرای آنها گذشته است، به ترتیب به عنوان ” حقوق مکتسب ” و “در حکم حقوق مکتسب ” دانسته و اجرای قانون جدید را که ناظر بر رویداد گذشته است را به تدریج و مرحله به مرحله اجرا نماید.
و الحمد لله رب العالمین
و صلی ا… علی محمد و آله الطاهرین المنتجبین
منابع و مآخذ
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
– کتب
آرن نائس، کارناپ، ترجمه منوچهر بزرگمهر (1352)، چاپ اول، انتشارات خوارزمی.
آیت ا… حائری، حاج شیخ عبدالکریم (1408 ه.ق)، در رالفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
آلتمن، اندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه جندقی، بهروز(1386)، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
آمدی، عبدالواحد (1382)، غررالحکم امیرالمومنین علیه السلام، قم، موسسه انتشاراتی امام عصر (عج).
الماسی، نجاد علی (1388)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.
امامی، سید حسن (1376)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
امام علی علیه السلام (1383)، نهج البلاغه، با ترجمه محمد دشتی، چاپ دوم، قم، انتشارات قدس.
ابراهیمزاده آملی، نبی ا…( 1377) ، حاکمیت دینی، چاپ اول، قم، نشر نمایندگی ولی فقیه در سپاه: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
مظفر، محمدرضا (1385)، اصول فقه، با ترجمه و تبیین زراعت، عباس و مسجدسرایی، حمید، جلد اول، چاپ اول، قم، انتشارات حقوق اسلامی.
بروجردی عبده، محمد(1380)، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
بشریه، حسین (1382)، دیباچهای بر فلسفه عدالت، نشریه ناقد، گرفته شده از پرتال جامع علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بینا- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1364)، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج اول، تهران، دفترانتشارات اسلامی.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.