نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

4. 1. 1. ضرورت و اهداف
ضرورت پژوهش حاضر از این جهت است که کلام امیرالمؤمنین × از حیث بکارگیری الفاظ غریب از دیگر سخنان متمایز است به گونه‌ای که وجود الفاظ غریب از خصائص سخن حضرت بوده است و به ویژه معیار سید رضی که گزینش سخنان شاخص از حیث بلاغت است استفاده از نهج البلاغه برای آشنایان با زبان عربی دشوار می‌سازد. و از این کتاب تنها پیشگامان زبان و ادبیات عرب بهره خواهند برد حال آنکه ما معتقدیم باید شرایطی فراهم گردد که استفاده‌ی همگانی از این کتاب آسمانی میسر شود.
بررسی جامع و دقیق الفاظ غریب نهج البلاغه گامی فراتر به سوی این هدف مقدس است و پژوهشگران را با تحقیقی کافی و اغنا کننده مواجه خواهد ساخت.
5. 1. 1. پیشینه تحقیق
اولین فردی که در زمینه‌ی الفاظ نهج البلاغه کار کرده است شخص سید رضی گرد آورنده‌ی این کتاب شریف است. ایشان برخی لغات را هر چند اندک ذیل مطالب شرح داده‌اند علاوه بر آن تاکنون شروح بسیاری پیرامون این کتاب به رشته‌ی تحریر در آمده است که شیخ آقا بزرگ تهرانی نام تعداد بسیاری را همراه با مشخصات ذکرکرده‌اند. برخی از مهم‌ترین عبارتند از:
1ـ میرزا حبیب الله خویی (م 1374 ش) در منهاج البرائه تحت عنوان اللغه
2ـ شیخ محمدتقی شوشتری در بهج الصباغه با استناد به آیه و شعر و ضرب المثل
3ـ قطبالدین راوندی، در منهجاجالبراعه فی شرح نهجالبلاغه
4ـ ابنابیالحدید معتزلی، در شرح نهجالبلاغه، که گاهی برخی از لغات را به طور مشروح مورد ارزیابی قرار داده.
5ـ ابن میثم بحرانی، در شرح خود بحثهای ارزشمند لغوی دارد ولی از کاربردهای مختلف یک لغت سخنی به میان نیاورده است.
6ـ صبحیصالح، که در انتهای نهج البلاغه‌ی خود به توضیح بیش از 5000 لغت منتخب اقدام نمودهاست.
7ـ محمد عبده، که در شرح خود، معانی برخی لغات را به صورت اجمالی بیان کردهاست.
8ـ آیتالله مکارم شیرازی، برخی از لغات را به صورت پانوشت در کتاب پیام امام خود ارزیابی نمودهاست.
9ـ سید علیاکبر قرشی، در کتاب مفردات نهج البلاغه، با ریشه‌یابی لغات، معانی آن‌ها را بیان نموده است.
10ـ آقای عمران علیزاده، مؤلف کتاب واژه‌های نهج البلاغه.
11ـ آقای کریم زمانی در کتاب سیری در فرهنگ لغات نهج البلاغه، معنی، ساختار صرفی و کاربرد برخی لغات را بیان نموده است.
12ـ آقای منصور پهلوان در کتاب فرهنگ واژگان نهجالبلاغه، به بیان معانی 2000 لغت غریب نهجالبلاغه پرداخته که این اثر تعلیقات مؤلف از شرح و ترجمه‌ی تنبیه الغافلین ملا فتح الله کاشانی و تعلیقات خود ایشان بر این کتاب است.
6. 1. 1. نتایج علمی و عملی تحقیق
وجود الفاظ غریب، از خصایص سخن حضرت بوده و به ویژه معیار سید رضی که گزینش سخنان شاخص از حیث بلاغت است، استفاده از نهج البلاغه برای آشنایان با زبان عربی را دشوار می‌سازد. و از این کتاب تنها پیشگامان زبان و ادبیات عرب بهره خواهند برد حال آنکه ما معتقدیم باید شرایطی فراهم گردد که استفاده همگانی از این کتاب آسمانی میسر شود.
بررسی جامع و دقیق الفاظ غریب نهج البلاغه گامی فراتر به سوی این هدف مقدس است و پژوهشگران را با تحقیقی کافی و اغناکننده مواجه خواهد ساخت.
2. 1. مفاهیم
1. 2. 1. مفاهیم اساسی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.