پایان نامه : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

بلکه تا حدی تعدیل شده و تاثیر آن بر چرخش فرهنگ با قی مانده است. عوامل داخلی و بین المللی از ابعاد جزئی و کلی راه درازی به سوی یکپارچگی بر می دارند . از آغاز دهه پایانی قرن بیستم فرایندهای اجتماعی از مرزهای کشورها عبور کرد و یکی از عوامل ، گام به سوی فرهنگ جهانی است . فرانسیس فوکویاما در سال 1992 تئوری خود را در کتاب پایان تاریخ با دو مقوله لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار چنین بیان می کند که با از بین رفتن تعارضات مذهبی و اختلافات نژادی و دیگر مسائل مشابهی که تاریخ را وحشتناک می کند توقف اینگونه رویدادها عملا” به سمت دنیای جهانی پیش خواهد رفت. از طرفی دانشمند دیگری به نام ساموئل هانینگتون نظریه برخورد تمدنها را مطرح کرد و نتیجه گرفت هر آنچه از نظر آمریکا خوبست برای جهان مفید می باشد . هانینگتون سخن از جهانی شدن تمدن را مطرح کرد از نظر او، مقابله بین تمدنها کلید فهم جهان است . یک ترتیت موقتی بین آنها و اجماع آنها به جای غلبه بر ارزشها تنها امید نظم جهان است . چند گانگی به جای یگانگی نیاز جهان را بر طرف می کند .این عقیده مورد انتقاد بسیاری واقع شد . او متهم شد که تعارض و جنگ بین تمدنها سخن یاوه ای است زیرا انتشار، پیروی و تقلید و تفسیر ارزشها به طور خلاصه از طریق گفتگو و مشارکت امکان پذیرست . کنوانسیون ا قتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که در تکمیل اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده و لازم الاجراست؛ ضامن حفظ حقوق و آزادیهای بشری است و در زمینه فرهنگی نیز نه تنها دولتها را به رعایت این حقوق ملزم می کند ، بلکه احترام جامعه جهانی را نیز به همراه دارد .همانطور که گفته شد تغییر ، ملازم با طبیعت است و تمدنها نیز در طول زمان سیر تکاملی را پیموده اند. در زمینه فرهنگی پنج فرضیه قابل ذکرست که مفهوم گرایش به فرهنگ جهانی روشن تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد: اول پذیرش کامل فرهنگ جهانی بدون هیچگونه چون و چرا .به خصوص این فرضیه برای جوانان که عاشق تغییر و تحول هستند و دوست دارند که سبک زندگی جدیدی داشته باشند ، کاملا” منطبق هست . برخی مارکها و علامتهای تجاری به خصوص در زمینه پوشاک و خوراک و سایر لوازم زندگی از سوی جوانان بسیار مورد علاقه و مجذوب است . حتی تقلید از برخی هنرپیشگان در زمینه راه رفتن و آرایش کردن نیازی به بیان ندارد.
دوم: عدم پذیرش کامل فرهنگ جهانی در این فرضیه تداوم غالب بر تغییرست . فرهنگ بومی و محلی در تمامی زمینه های زندگی شامل هنر ،اخلاق ، تعلیم و تربیت و حتی تولید حاکم است .افراد مسن در قبال هرگونه تغییر بیشتر مقاومت می کنند .این تجربه را در فرهنگهایی که در تضاد یا فرهنگ غرب هستند می توان مشاهده کرد. به قول نویسنده ای به نام بنیامین با ربر، این نوع عملکرد به عنوان جهاد یا جنگ مقدس علیه تهاجم فرهنگی گفته می شود.
سوم: پذیرش انتخابی یا جزیی به طوری که قسمتی از فرهنگ جهانی مورد قبول و قسمتی نیز رد می شود. این مورد یکی از جالب ترین و پیچیده ترین موارد می باشد .مردم به فرهنگ و ارزشها و هنجارها و نهادهای خود وابسته هستند . اما از طرفی تمایل دارند که در زمینه مد و لباس و موسیقی و از این قبیل نیز تنوع داشته باشند. به قول هانینگتون وقتی که یک چینی یا عرا قی در حال خوردن پیتزا با یک ساندویچ مک دونالد بزرگ هستند هویت ملی خود را از دست نمی دهند .اثر جهانی سازی در این زمینه تنها اصلاح و تغییرست نه اینکه به کلی دگرگون کند .
چهارم: هیبریدیزاسیون یا پذیرش متقابل فرهنگها به عبارتی سازش بین اقوام ملل و نژادها و یگانه کردن فرهنگ جهانی سازی باعث ترویج اشکال مختلف و مفید فرهنگ به اشکال جدیدی می شود. پنجم: دوگانگی و چند گانگی فرهنگی، بدین ترتیب مردم در خلال فرهنگ جهانی از فرهنگهای محلی ، نژادی و ملی خود محروم نمی شوند .فرهنگ جهانی یک ارتباط بین المللی را پدید می آورد که به خصوص برای بازرگانی بین المللی و دنیای چند فرهنگی ضروریست. از بعد دو گانگی می توان به مردان و زنان تحصیل کرده ای اشاره کرد که از یک طرف متخصص در مظاهر فرهنگ جهانی هستند و از طرف دیگر بنیان و ریشه های خود را حفظ کرده اند . ژان ژاک روسو از این مردم به «روحهای بزرگ » یاد می کند . مثال بارز این دو گانگی را در بسیاری از مردم آمریکا می توان دید .کشورهایی که مهاجر پذیرند و اقوام و ملل مختلفی در کنار هم زندگی می کنند .با حفظ فرهنگ بومی خود از فضای گسترده تری برای زندگی برخوردار هستند . بنابراین در پذیرش چندگانگی فرهنگی تعصبی ندارند در حالی که در کشورهای اروپایی شاهد فرهنگهای اکثریت واقعیات هستیم که منطبق با دو گانگی است. تعدد فرهنگی و نژادی یکی از مهمترین عوامل نظم اجتماعی داخلی و بین المللی به شمار می رود .تعدد اقلیتهای نژادی در 200 کشور دنیا متجاوز از ده هزار یا چیزی حدود 10% جمعیت این کشورهاست .حدود 5% از این اقلیت در کشور محل تولد خود زندگی می کنند .این آمار به این معنی است که در هزاره سوم جهان با تنوع بسیاری مواجه است .تعدد فرهنگها روبه گسترش است برهمین اساس مندرجات موا فقتنامه های متعدد حقوق بشر ، حق زندگی و اجازه زندگی به دیگران و« حق متفاوت بودن » را به رسمیت شناخته اند .اتحادیه اروپا ، یونسکو و سازمان ملل در تدوین این مقررات پیشگام هستند .کسانی که ضمن مخالفت با جهانی سازی معتقدند که ماشین جهانی سازی هویت ها را از بین می برد. فرهنگ ها را ویران می سازد . تفاوتها را نابود می کند و تسلط را حاکم می نماید ، به عبارتی همه چیز آمریکایی و مکدونالدی می شود .ما معتقدیم که مسئله از این پیچیده ترست زیرا این استدلال وجود دارد که تفاوت مداری خود دقیقا” ناشی از جهانی سازی است . فرهنگ جهانی نه تنها یک پدیده جمعی است بلکه یک پدیده فردی هم هست . فرهنگ آن است که مورد پسند فرد باشد. فرهنگ جهانی نه تنها در حال ساخته شدن در دهکده جهانی است ، بلکه به همین ترتیب دهکده ای در سطح جهان به این ترتیب ساخته می شود. آیا جهانی سازی فرهنگی به معنی حاکمیت یک فرهنگ جهانی است ؟ دونظر در این خصوص وجود دارد: اول اینکه ، حتما” اینطور نیست که هرمقدار جهانی سازی بیشتر شود فرهنگ جهانی هم بیشتر می شود. زمانی که حاکمیت ملی کم رنگ می شود مرزها خطوط سمبولیک روی نقشه می مانند. فرهنگ نشانه گذاری می کند و نشانه ها مانند اثر انگشت از خود اثر به جای می گذارند. مردم خواست خود را عمل می کنند و اینجاست که هیچ اختلاطی با فرهنگ جهانی پیدا نمی کند . نتیجه می گیریم که جهانی سازی یک نیروی راهبر مطلق نیست .بنابراین به معنای غربی شدن نیست .قبایل مختلف همچنان که وجود دارند دارای جنبه های مختلفی و گذشته متفاوتی هستند .فرهنگ جهانی نیازی به اینکه فرهنگ غربی باشد ندارد و اصلا” اینچنین نیست . فرهنگ جهانی یک آمیختگی متقابل است که عناصر ریشه های متنوع را به خود جذب می کند مثلا” فرهنگ رایج و امروزی ژاپنی مشتمل بر عناصر فرهنگی هم غربی و هم شرقی است.
مبحث دوم: فعالیت اقتصادی در یک حوزه جهانی
گفتار اول: اقتصاد جهانگیر تکامل چند ملیتی ها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گسترش فن آوری به جهان امروز این امکان را داده است که بتواند در زمینه بین المللی فعالیت اقتصادی بازرگانان را با ابعاد وسیعتری رونق دهد .اقتصاد جهانی تجار بین المللی را در ارائه خدمات و تولیدات در سطح جهانی ، توانمند می سازد .علاوه براین توسعه همکاری اقتصادی و مشارکت بین المللی یکی از ضروریات موفقیت در بازرگانی دوران ماست . بنا بر آمار موجود قبل از جهانی شدن اقتصاد ، ایالات متحده بر اقتصاد جهانی سلطه داشت اما در سالهای اخیر سهم این کشور به 25% کاهش یافته است . دلیل این مدعا این است که ا قتصاد بسیاری کشورهای جدید صنعتی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است . منا فع ناشی از ا قتصاد جهانی منجر به عبور از موا نعی است که به شرکتها امکان بهره مندی از نیروی کار ارزان ، مواد خام و تکنولوژی را می دهد .مثلا” کشوری مانند هندوستان به بزرگترین تولید کننده نرم افزار کامپیوتری در سطح جهان تبدیل گردیده است مسلما” فواید ناشی از این روند دو سویه می باشد .ایجاد فرصت برای شرکتهای کوچکتر در جهت گسترش فعالیتهای بین المللی و داشتن حق انتخاب برای یا فتن مشتریان بهتر و مهمتر اینکه گفتگوهای بین کشورها در زمینه ا قتصادی مانع از توسل به نیروی نظامی می شود . بدین ترتیب اثر مثبت خود را بر صلح جهانی می گذارد و البته ناگفته نماند تحت الشعاع قرار گرفتن موضوعات حقوق بشر و رفاه انسانها در جهت سرمایه داری جهانی از مهمترین تئوریهای مخالفت با اقتصاد جهانی محسوب می گردد به طور کلی بازیگران جامعه ا قتصادی بین المللی را از لحاظ کلاسیک می توان به دولتها و سازمانهای بین المللی تقسیم نمود و با تحولات دنیای معا صر برخی تشکیلات و سازمانهای عمومی ملی و شرکتهای چند ملیتی قابل ذکر هستند. از گذشته تاکنون دولتها پایه گذاران و موسسین اصلی بنیادها و اصول قواعد حقوقی بین ا لمللی اجرایی بر اقتصاد بوده اند اما با وجود عهدنامه های بین المللی در زمینه پولی ، تجاری یا مالی امروزه نقش سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول ، بانک بین المللی توسعه و ترمیم و سازمان تجارت جهانی ، این نقش به سازمانهای بین المللی اقتصادی واگذار شده است. برخی از این سازمانها مانند جامعه اقتصادی اروپا جنبه منطقه ای دارند اگر چه سازمانهای بین المللی بر پایه برابری دولتها بنیاد شده اند اما اصل موازنه و تعادل دولتها در رابطه با اهمیت اقتصادی و صنعتی آنها در صندوق بین المللی پول به اجرا در آمده است . برخی از این سازمانها دارای قدرت شبه قانونگذاری و حتی شبه قضایی هستند . ا قتصاد جهانی به روشهای مختلفی می تواند تکامل یابد .ارتباط آنچنانی هم با موقعیت جغرافیایی روی کره زمین پیدا نمی کند زیرا دایره گستردگی آن فراتر از قاره هاست . مثلا” سرمایه گذاری در قطب جنوب یا حتی کره مریخ و ماه نیز برخی سوداگران را وسوسه نموده است . ضرورت ایجاد نظم و کنترل بر معاملات تجاری بین المللی ناشی از سوء استفاده هایی است که برخی گروههای ما فیایی در قاچاق اسلحه ، مواد مخدر و حتی انسان و بالاخره کالاهای بازار سیاه معاملات غیر قانونی انجام می دهند. گسترش تجارت در سطح جهان منجر به پدید آمدن شرکتهای چنید ملیتی شده است در تعریف آنها گفته می شود: یک شرکت یا موسسه مالی است که به انجام فعالیت های ا قتصادی در بیش از یک کشور می پردازد و دفتر مرکزی آن در یک کشور معین واقع است و در یک یا چند کشور دیگر از طریق شعب خود فعالیت می کند. این شرکتها دارای تاثیر قوی بر روابط بین الملل و ا قتصاد ملی کشورها هستند . آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد ، الف: شرکتهای چند ملیتی ا فقی که دارای تولیدات مشابهی در کشورهای مختلف هستند مانند مک دونالد ب: شرکتهای چند ملیتی عمودی که مواد خام را از یک یا چند کشور تهیه می کنند تا در کشور یا کشورهای دیگر به تولید بپردازند مثلا” آدیداس چنین شرکتی است . ج: شرکتهای چند ملیتی متنوع که به تولیداتی می پردازند که اختصاص به هیچ محل خاص یا کشور خاصی ندارد و از طرفی به همه کشورها نیز ارتباط پیدا می کند مثلا” مایکرو سافت اینگونه عمل می کند . فن آوری اطلاعاتی که در آمریکا بخش پیشتاز است همه جا در حال دگرگونی نظام اقتصادی است . در ا واسط دهه 1990 که سرمایه گذاری در کامپیوتر و نرم افزار سه چهارم از کل ا فزایش سرمایه گذاری های تجاری را در بر گرفته بود. دسترسی عموم به شبکه جهانی اینترنت موجب ساده شدن خرید و فروش، ا فزایش رقابت به نفع خریداران و ایجاد بازارهای گسترده تر بالقوه فروشندگان شد گفته می شود که شرکتهای چند ملیتی ( MNC) قدرتمند ترین نهاد در دنیای امروزی هستند .در عمل نیز فرایند جهانی سازی که به طور بنیا نی در حال دگرگونی وضعیت جهان است قسمت عمده آن با رشد سریع و گسترش این شرکتها محقق می شود . از سال 1991 با پایان جنگ سرد تقریبا” همه ملتهای جهان نقش دولت در اقتصاد را کم کردند و بدین ترتیب باعث رونق حرکت بین المللی کالا ، خدمات ، سرمایه ، وتکنولوی شدند . بدین ترتیب شرکتهای چند ملیتی نیز در جستجوی بازارهای جدید و عوامل تولید تلاش خود را ا فزایش دادند .می توان گفت این شرکتها به دو طریق از مرزهای ملی فراتر رفتند: یکی تجارت و دیگری سرمایه گذاری خارجی مستقیم که هر کدام باعث ثبات و منافع مداوم برای اقتصاد جهانی است. امروزه جهانی سازی تحت فشار فزاینده ای از سوی بالا توسط دولت – ملتهاست و از سوی پائین تحت فشار جامعه مدنی قرار دارد . نتیجه این مبارزه معلوم نیست نقش کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی بیشتر از قبل می شود . چنانچه جنگ جهانی اول را نقطه عطفی در این خصوص بدانیم می توان گفت نقش جهان سومی ها از سال 1914 -1848 به مراتب در سالهای 1973 تا کنون در اقتصاد جهانی افزایش داشته است . یک شرکت چند ملیتی دارای شخصیت حقوقی جدای از سهامدارانش است و به همین ترتیب از لحاظ حقوقی عملکرد آن نیز جدای از صاحبا نش به حساب می آید . تولیدات پیچیده امروزی مانند کامپیوترهای شخصی یا اتومبیل نیازمند برنامه ریزی متفاوتی، چون طراحی ، بازار یابی و تولید ، همچنین مواد مختلفی مانند استیل ، مس و شیشه و تعداد زیادی عوامل تولید مانند کارگران ، ماشین آلات ، ارتباط با مشتریان و از این مواردست که همه اینها باید با سازماندهی باشد . برای ساختن یک هواپیما موضوع مفصل ترست . در خاتمه این گفتار به آماری اشاره می کنم که خود گویای مطلب است. تولیدات شرکتهای چند ملیتی تقریبا” یک چهارم تولید جهان است .پنجاه و یک درصد از بزرگترین موسسات ا قتصادی جهان شرکتهای چند ملیتی هستند نه کشورها . ارزش کل فروش خارجی این شرکتها شامل خدمات ، صادرات کالا و تجارت داخلی آنها یک سوم تجارت دنیاست. در حال حاضر تقریبا” 63000 شرکت چند ملیتی وجود دارد که دارای /000/690 موسسه خارجی وابسته هستند در سال 1997 این شرکتها 21 تریلیون دلار سرمایه خارجی داشتند و حدود سی میلیون کارگر در استخدام داشتند و خلاصه اینکه عواید آنها 915 تریلیون دلار بوده است .رقمی که بیش از GDP ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپاست.

گفتار دوم: بحران توسعه:
دو نظر مختلف در رابطه با جهانی سازی وکشورهای در حال توسعه وجود دارد. برخی ناظران معتقدند که جهانی سازی موفقیت وپیشرفت سریعی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به وجود می آورد در حالی که گروه دیگر عقیده دارند جهانی سازی نیازهای کشورهای بزرگتر را برطرف می کند در حالی که هزینه آن به دوش کشورهای کوچکتر خواهد بود .اقتصاد بین الملل در هزاره سوم تغییرات مهمی را به خصوص پس از خاتمه جنگ سرد وتاسیس سازمانهای جدیدی مانند سازمان تجارت جهانی تجربه می کند . مسائلی که در گذشته فاصله کشورهای شمال به جنوب را هر چه بیشتر می کرد امروزه در جهت همکاری وهماهنگی پیرامون تولیدات تعرفه ها ، عملیات بانکداری ،سوبسیدها واز این قبیل مسائل است. ما دراینجا در پی بررسی از دیدگاه اقتصادی موضوع نیستیم بلکه ارتباط آن را پیرامون ابعاد حقوقی و بین المللی و ضرورت ایجاد یک نظم اقتصادی جهت نیل به صلح جهانی بررسی می کنیم .پذیرش اینکه دهکده جهانی به مجموعه ای از قوانین نیاز دارد به معنای آن نیست که این قوانین مورد نظر سرمایه فراملیتی و به ضرر کارگران و محیط زیست باشد . برخی از قوانین مانند ساختارهای نظارتی و شیوه های اجرای آن باید مورد توافق قرار گیرند تا در زمان اختلاف سرمایه خارجی با مقامات محلی مبنایی برای داوری باشند . به موجب قطعنامه مصوب کشورهای عضو اتحادیه بین ا لمجا لس تا قبل از هزاره جدید ، قروض کشورهای فقیر از 7/37 در صد تولید ناخالص ملی آنها به 42 در صد افزایش یافته است و البته

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید