پایان نامه : منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

کشورها جهت پیشرفت توسعه حقوق بین الملل می باشد . اگر چه در بحث آکادمیک منابع حقوق بین الملل ، سخنی از قطعنامه های سازمان های بین المللی به میان نیامده است . ا ما در مواردی مشاهده می کنیم که دیوان بین المللی دادگستری از آنها در تحکیم آرای خود استناد کرده است .از جمله می توان به قضیه تنگه کورفو 1949 و نظریه مشورتی پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد 1950 اشاره کرد . اگر قطعنامه های صادره از سازمان ملل متحد را به دو دسته صادره از مجمع عمومی و شورای امنیت تقسیم نمائیم .در واقع نوع اول نشانگر خواست جهانیان و روند رو به رشد حقوق بین الملل است اگر چه دارای اثر الزام آور نیستند .اما بسته به موضوع آنها بیانگر اسنادی هستند که بسیاری در آینده به صورت معاهدات قانون ساز مورد استقبال کشورها قرار می گیرد و از رقم تصویب بالایی برخوردار می باشند . چنا نچه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و محتویات آن نظر کنیم اگر چه از لحاظ حقوقی در زمان صدور فا قد اثر الزام آور تلقی می گردید اما امروزه بسیاری مواد آن به صورت قاعده آمره در آمده است و حتی در قوانین اساسی بسیاری کشورها عینا” مواد ترجمه شده آن به صورت ا صولی از قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است . مهم این است که مفهوم و سیاق قطعنامه ها و اعلامیه های سازمانهای بین المللی به عنوان عاملی در فرایند تولید عرف و به مثابه رویه عملکرد عمومی ، محسوب می گردند. ظهور سازمانهایی مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد که آرزوی دیرینه دانشمندا نی همچون امانوئل کانت و ها نس کلسن بود با توجه به تشکیلات و ارکانی که دارا هستند ، عملا” روش مذاکره بین المللی و دیپلماسی پارلمانی را جا نشین رویه سنتی انفرادی قبلی نموده اند . یک کشور عوض اینکه دیدگاه خود را مستقیما” به چند کشور دیگر اعلام کند دارای این فرصت می باشد که از طریق یک سازمان بین المللی نظریات خود را به تمامی اعضاء ابراز نماید و بلافاصله نیز همانطور که قبلا” گفته شد در گذشته ، عملکرد ، تکرار و ا لزام به اعتقاد حقوقی که عناصر ضروری حقوق عرفی هستند نیاز به مدت زیاد و فرایند کندی داشت به طوری که قرنها طول می کشید .اما در زمان معا صر با توجه به امکانات فوق العاده ارتبا طی ، تشکیل عرف از طریق سازمانهای بین المللی بسیار آسان و با سرعت انجام میشود. به عنوان مثال موضوع عدم تبعیض نژادی که امروزه به عنوان قاعده ای از حقوق بین الملل به شمار می رود در قطعنامه های زیادی از مجمع عمومی و شورای امنیت مورد تکرار و تاکید قرار گرفته است . گاهی اوقات مفهوم قطعنامه دارای خصیصه حقوقی است و بدین ترتیب درایجاد نظام قانون مند بین المللی نقش به سزایی ایفاء می کند .در نوامبر 1961 نماینده سیلان در کمیته ششم مجمع عمومی چنین گفت : اگرچه معاهدات بین المللی بهترین منبع حقوق بین الملل هستند ولی تمامی قطعنامه های سازمان ملل متحد را نیز می توان با همین دید نگریست و در سخنرانی نوامبر 1962نماینده ایران اعلام کرد : اگر چه واقعیت این است که قطعنامه های مجمع عمومی مستقیما” جنبه الزامی ندارند ا ما به عنوان سرچشمه خواست اکثریت کشورها به شمار می روند . این اراده در معاهدات و عرف بین الملل که به عنوان منبع رسمی حقوق بین الملل هستند به طور شفاف دیده می شود .به موجب ماده 25 منشور ملل متحد ”اعضای سازمان موا فقت می نمایند که تصیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند” . سوالی که مطرح می شود این است که کدامیک از قطعنامه های شورای امنیت ، مشمول الزام این ماده هستند. به خصوص اینکه ا قدامات مربوط به تهدید به صلح ، نقض صلح و تجاوز که در فصل هفتم گنجانده شده اند شورا مکلف به صدور قطعنامه ها ئیست که باعث جلوگیری از هرگونه خلل به نظم جهانی شود . در رای مشورتی نامیبیا 1971 ، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که تصمیمات شورای امنیت در تمامی مسائل اثر الزامی دارند و مندرجات ماده 25 به تمامی مصوبات شورای امنیت مربوط می شود . بالغ بر 1800 قطعنامه با اهمیت از ا بتدای تشکیل شورای امنیت به تصویب آن رسیده است . دو جنگ مهم کره 1950 و جنگ خلیج فارس 1991 به موجب مصوبات این شورا ا داره شده است و هدف آنها حفظ نظم بین المللی و اعاده صلح بوده است . برخی از قطعنامه های مهم مجمع عمومی عبارتند از : قطعنامه 1941 حق بازگشت پناهندگان فلسطین درسال 1948 و شماره 377 اتحاد برای صلح مصوب 1950 و قطعنامه 1761 در خصوص تحریم ها علیه آفریقای جنوبی مصوب 1962 و در سال 1963 قطعنامه 1962 ، ا ولین قطعنامه راجع به فضای خارج از جو ، همچنین قطعنامه 3314 مصوب 1974 در خصوص تعریف تجاوز و قطعنامه شماره 218/62 مصوب 22 دسامبر 2007 در خصوص کنوانسیون حذف همه ا شکال تبعیض علیه زنان را می توان ذکر کرد . ازجمله تشکیلات رسمی که در سازمان ملل پیرا مون تدوین حقوق بین الملل فعالیت می کنند ، می توان به کمیته ششم مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بین الملل ، کمیته ویژه مجمع عمومی پیرامون تروریسم 1997 و کمیته ویژه منشور در تقویت نقش سازمان 1975 ، کمیته منتخب مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها 2002 اشاره کرد ،همچنین کمیته منتخب کنوانسیون بین المللی علیه تولید مثل مصنوعی بشر 2002 و دیوان کیفری بین المللی 2003 را می توان نام برد. اعلامیه هزاره ملل متحد که توسط مجمع عمومی در اجلاس هزاره به تصویب رسید چالشهایی که در را بطه با جهانی شدن بود به میان آورد و به عنوان یک متن کلیدی در قبال جامعه بین المللی دولتها پدید آمد. اعلامیه ای که نقطه نظرات سران 147 کشور و دولت و در مجموع 191 ملت را که بزرگترین گرد همایی رهبران جهان است منعکس می کند .در قسمتی از آن آمده است که :«ما معتقدیم چالش ا صلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که اطمینان حاصل کنیم جهانی شدن نیرویی مثبت برای تمامی مردم جهان گردد .با وجود آنکه جهانی شدن امکاناتی عظیم ارائه می دهد، در حال حاضر عده محدودی از مزایای آن سود می برند . و این در حالی است که هزینه های آن بر دوش همگان سنگینی می کند . ما اذعان داریم که کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای ا قتصاد در حال انتقال ، در مقابل این چالش اساسی با دشوراریهای خاص مواجه هستند.» ارزشهایی که در این اعلامیه مورد تاکید قرار گرفته شامل آزادی، همبستگی ، بردباری، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک ، همگی موضوعاتی هستند که در راه رسیدن به یک نظام قانون مند از مسیر مصوبات سازمان ملل متحد امکان پذیرهستند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: روند ایجاد دموکراسی جهانی
در اوضاع آشوب زده پس از جنگ جهانی دوم ،همزمان با مصیبت و بلایایی که اکثریت جامعه بین المللی را فرا گرفته بود خرابیهای ناشی از جنگ و کشته ها و زخمی های فراوان ، هر انسانی را جریحه دار می کند. لذا ضرورت تشکیل یک سازمان بین المللی بیش از پیش احساس میشد . بشریت نظام قانونمند را از طریق صلح جستجو می کرد .برهمین اساس اولین واژه های منشور ملل متحد، ما مردم ملل متحد است . بنیاد دموکراسی را از دوران باستان می توان به دست آورد و تا ظهور مجدد آن از قرن هفدهم تا ا مروز قابل بررسی است . شهرهای سومری در عراق امروزی معتقد به شکلی از حکومت مردمی بودند به طوری که محدودیتهایی برای قدرت شاه به وجود آورده بودند و در یونان باستان نیز بسیاری دولت- شهرهای مستقل که بعدها متحد شدند. دارای پارلمان بودند همچنین در رم به گونه ای با نقش مردم مواجه می شویم . اگر چه در زمان جنگ فرماندهان دیکتاتوری انتخاب می شدند که پس از خاتمه جنگ نیز حکومت را رها نمی کردند . در تعریف دموکراسی گفته اند: شکلی از حکومت است و یک فلسفه سیاسی به شمار می رود . مفهوم کلی آن از طریق انتخابات به دست می آید .انتخاباتی که مستلزم آزادی مطبوعات و سایر آزادیهای قانونی است. برخی کشورها حقوق برابر را نیز از لوازم دموکراسی گفته اند .اما تعریف پذیرفته شده جها نی از دموکراسی وجود ندارد. با وجود انقلابها و جنبشهای آزادی بخش فراوان ، قرون هجدهم و نوزدهم نقطه عطفی در این رابطه به شمار می روند . تصویب قانون اساسی ایالات متحده در سال 1789 و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه تفکر اینکه هر شخصی بتواند با رای مخفی خود در سرنوشت خود سهیم باشد را تقویت کرد. پایان جنگ جهانی اول پیروزی موقتی برای دموکراسی در اروپا بود . به طوری که در فرانسه و آلمان بیش از هر کشوری نمود داشت .نظام «فهرست آشکار» در فنلاند برای همه شهروندان در قانون اساسی گنجانده شد .انقلاب بولشویکی در روسیه به سال 1917 چند ماهی آزادی را به این کشور به ارمغان آورد ، تا اینکه با ظهور لنین همه چیز از بین رفت .دهه 1930 در اروپا و آمریکای لاتین را دهه دیکتاتورها می گویند. با پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی ژاپن دارای قانون اساسی جدیدی شد که با رای مردم در سال 1946 به تصویب رسید .تضعیف قدرتهای استعمارگر و تقویت جنبشهای ضد استعماری در این سالها به چشم می خورد. بحران کانال سوئز در سال 1956 و حمایت اعراب از جمال عبدالنا صر ، همچنین استقلال هند در سال 1950 و با لاخره ختم استعمار تا سال 1965 تحول بزرگی را جهت تشکیل حکومتهای دموکراتیک به وجود آورد. بررسی که در این خصوص به عمل آمده نشان می دهد در سال 1990 یک دموکراسی آزاد یکسان در سطح جهان وجود نداشته است .اما در سال 2000 حدود 120 کشور از 192 ملت یا حدود 62 درصد از ملتها دارای دموکراسی مشابهی در سطح جهان بوده اند که در بسیاری موارد از یکدیگر تبعیت می کردند . آمار نشان می دهد 25 ملت که 19 درصد جمعیت دنیا را شامل بودند در سال 1900 دارای عملکرد دموکراتیک محدودی بودند ، در حالی که این رقم در سال 2000 به 16 کشور وحدود 8 درصد تقلیل یا فته است. همچنین 19 پادشاهی دیکتاتوری سال 1900 که 14% جمعیت دنیا را در خود داشته است امروزه با تغییر در قوانین اساسی خود محدودیتهایی را برای نظام پادشاهی به وجود آورده اند. امروزه دیگر ا ثری از وضعیت سابق وجود ندارد. دیگر کشورها دارای اشکال مختلفی از قوانین غیر دموکراتیک هستند .در نتیجه روند حکومتها به سمت توسعه دموکراسی در قرن بیستم حرکت می کند . چنانچه به بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد توجه کنیم یکی از مقا صد ملل متحد توسعه روابط دوستانه بین الملل بر مبنای احترام به ا صل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت و ا نجام سایر ا قدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی است .کنفرانسهای جهانی متعددی که از بدو تشکیل سازمان ملل تاکنون برپا شده است به عنوان ابزاری جهت تکامل نظم نوین جهانی ، به شمار می روند . اهدا فی که این اجلاسها دنبال می کنند : تقسیم و توزیع عادلانه قدرت یا ا فزایش توان ا قتصادی و فهماندن اینکه تجهیزات اتمی تهدیدی برای سلامتی و مسائل زیست محیطی حیات کره زمین محسوب می گردند . برای توضیح روند رو به رشد دموکراسی جهانی ابتدا به موضوعاتی می رسیم که دارای قلمرو گسترده و فراتر از یک یا چند کشور است . ظهور موضوعات حقوق بشری به عنوان محدودیتهایی برای حاکمیت وستفالی اولین پله محسوب می گردد. ا فزایش همه گیر مسائل ا قتصادی ، حرکت سریع بازارها به ا قتصاد جهانی یک موضوع با اهمیت در حیات ا قتصادی تمام کشورها محسوب می شود . از طرف دیگر تنوع زیاد فرهنگها ، اوضاع و احوال اقتصادی نهادهای سیاسی و سنتهای مختلف که بین کشورها وجود دارد ، موضوع قابل بحث دیگر است .

در مواجهه با این موضوع ا فزایش قواعد ومقررات جهانی به خصوص در زمینه های نظم اقتصادی و امنیتی همچنین ضرورت استاندارهای آزادی ملتها ، محیط زیست ، سلامت غذایی و تولیدات کشورها در نهادهای جهانی جای خود را باز کرده است . این مقررات جهانی به طرز روبه افزایشی نتیجه خود را در زمینه رفاه و رفتار با اشخاص ، شرکتها و حتی دولتها به دست می آورد . بنابراین 1- قواعد روبه تزاید جهانی 2- قواعدی که حا صل آنها رفاه بشریت است 3- بدون توجه به منبع این قاعده سازی که میتوانند دولتها ، شرکتها و سازمانهای بین المللی غیر دولتی باشند. 4- ضمانت اجرای این قواعد که ناشی از منفعت واضعان آنهاست، عملا” باعث ایجاد تعادلی در کفه ترازوی کشورها ست. بنا بر ا صول مجمع جهانی مدنی وجود یک مکان آزاد برای تبادل افکار ، بحث پیرامون عقاید شکل بندی پیشنهادات ، تبادل آزاد تجربیات و ارتباطات برای اقدامات موثر، از طریق گروهها و جنبشهای جامعه مدنی که مخالف نئولیبرالیزم و کسانی که هدف آنها سلطه جهان از طریق سرمایه داری و هرشکل امپریالیسم بر روی کره زمین می باشد .عملا” سلطه کشورها و حاکمیت آنها بر مرزهایشان را دچار تزلزل کرده است . نظم جهانی مستلزم مشترکات دیگری هم هست . موضوع زبان که اولین ابزار ارتباطات است . مسئله دیگر جمعیت روبه رشد جهان است. دموکراسی دروغینی که هیچ اساس و پایه ندارد و بر مبنای دروغ گذاشته شده است. نکته مهم دیگر که شاید سد بزرگی در راه رسیدن به هدف این روند باشد سیاست خارجی آمریکاست .به لحاظ ا قداماتی که دولت آمریکا بر خلاف آرزوهای جامعه بین المللی انجام داده است و رویه غیر دموکراتیکی در پیش گرفته است . به خصوص حمله اخیر غیرقا نونی سال 2003 به عراق را می توان ذکر کرد. به طور خلاصه باید گفت : آیا دموکراسی جهانی دست یا فتنی است؟ نقش سازمانهای بین ا لمللی غیر دولتی در این را بطه بسیار موثر است . علاوه بر این نقش اینترنت و تکنولوژی های جدید که امکان ارتباطات را در سطح جهان آسان می سازد قابل ذکر می باشد .بسیاری فعالان در این زمینه حتی راه حلهایی برای انتخابات جهانی به طور آزادانه و از طریق ا فراد را مطرح کرده اند . باید توجه داشت دموکراسی بیشتر ازیک ا بزار برای مشروعیت به حساب می آید. دموکراسی وسیله ای برای حاکمیت بشر است. سیستم اروپایی با همه پیچیدگیها و ظرافتهایی که دارد توانسته مدل بسیار روشنی برای رسیدن به یک دموکراسی جهانی باشد .ا صلاحاتی که در زمینه حقوق سیاسی در اروپا ، حقوق اقتصادی در آمریکا، حذف مجازات اعدام در مکزیک ، ا صلاح نظام انتخاباتی در گواتمالا و توجه به مسائل زیست محیطی درنیکاراگوئه صورت گرفته و بسیاری موضوعات مشابه نشانگر عزم جهانی در رسیدن به یک آرزوی واحد می باشد . آرزویی که محور آن انسان و رعایت جمیع ارزشها و حقوق متعلقه به آن است.

گفتار سوم : فراملی شدن نظام بین المللی :
سیستمهای نظم عمومی احاطه شده در یک وضعیت گسترده تر از حوادث جهان هستند ، می توان این تحول را فرایند اجتماعی کاملی از جهان نام گذاشت . فعل و انفعالات اجتماعی را نمی توان منکر شد زیرا موجودات زنده شرکای فعالی از جهان هستند . گسترش چرخه فعل و انفعالات بین ا نسانها به دورترین نقطه کره زمین می رسد. موضوعات مانند رفتن و آمدن ، خرید و فروش، نگاه کردن و گوش دادن و مواردی از این قبیل را فعل و انفعال می گوییم . با مقایسه ا فراد و مردم در می یابیم خلاصه ماجرا پیرامون موضوعاتی مانند سلامتی، امنیت و رفاه ، احترام ، مهارت ، درستکاری ، سلامتی و قدرت است که باعث می شود برخی زندگی خود را وقف شکل دادن به این ارزشها کنند. تا چند سال گذشته اروپا و آمریکای شمالی تنها مالکان علوم جدید و تکنولوژی و مسائل مربوط به فرهنگ بودند . امروزه فرهنگ و علم در حال گسترش جهانی است .با کمی دقت ملاحظه می کنیم که برخی تمدنهای باستانی در حال احیاء هستند. جوامع منزوی آسیا ، آفریقا ، آمریکای جنوبی و حوزه ا قیانوس آرام مدار صنعتی شدن و مدرنیزه را طی می کنند. حق داشتن حکومت مردمی برای همه ملتها این سوال را پیش می آورد که چگونه و چطور می توان این حق را تقویت کرد. به طوری که ممکن است حمله مسلحانه مداخله گر توسط کشورهای دیگر و از طریق سازمان ملل را پیش آورد. در این رابطه لوتر یاخت در سال 1955 ا صطلاح مداخله دیکتاتور مآبانه یک کشور در امور داخلی کشور دیگر با هدف آن

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید