کارگردان

دانلود پایان نامه

* «پنزر خنزره. توپ داغونم نمیکنه، چش شیطون کر، توپ توپم، این مال و منال مفتی همچی هلو برو تو گلو گیر نیومده، حاصل یه عمر جوب گردیه، آقامون ظروفچی بود، خودمون شدیم جوبچی، جوبچی، آقا مجید ظروفچی جوبچی، هه هه هه میخ زنگ زده، زنجیر زنگ زده، تارزان زنگ زده، ساعت زنگ زده، حواستو ضرب کن، جمع کن، حواستو ضرب کن، جمع کن، ساعت زنگ زده، دیگه زنگ نمیزنه، چون زنگاشو زده، داداش حبیب، ما داداشیم، از یه خمیریم، اما تنورمون علیحده است، تنور شما عقدی بود، مال ما تیغهای صیغهای، کلهی شماها شد عینهو نون تافتون گرد و تلمبه قلمبه، کلهی ما شد عینهو نون سنگک. خوب شد بربری نشدیم… آقا مجید. تافتونیا، اون طرفیا، اون وریا، همونایی که بعد از چلهی آقات تورو انداختن تو این اتاق یه دری، همهی این ثروتو ضبط میکنن.» (مجموعه آثار علی حاتمی: 576)
نمونهای دیگر از عبارتهای آهنگین را در زیر از زبان «فروغالزمان» میآوریم:
* «فروغ: شما حرومم کردین، من که دربند حروم و حلالش نبودم، دربند اَن کَهدِ آقام نبودم، مهر شما به دلوم بود و کلوم خدا به لبوم، حبیبالله، بذارین، بذارین یکیام باکره یائسه بشه، امروزم که پاشدم، دست کردم حافظو از سر بخاری ورداشتم، فال گرفتم، این غزل دراومد:
ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
حافظ دروغم نمیگه، همشهریمه، همدردومه، از وقتی قدوم به سر طاقچه رسید، سر طاقچه یه قرآن دیدم، یه حافظ، حالا دستمو دراز میکنم، اونور طاقچه.» (مجموعه آثار علی حاتمی: 605)
6. تکرار: یکی دیگر از ویژگیهای سبکی فیلمنامهی سوتهدلان در حوزهی زبانی، تکرار مطلب واحد، در جملههایی دیگر، به شکل متفاوت، است. این تکرار که بلافاصله پس از مطلب موردنظر صورت میپذیرد، معمولاً برای تأکید بر مطلب نخست به کار میرود. در زیر نمونههایی از این تکرار را میآوریم:
* «فروغ: … میگن میخوادت، میگم من باید بخوام که میخوام، خواستن او دیگه حکایت خودشه و دلش.»(579)
«فروغ الزمان» جملهی دوم را برای تأکید بر جملهی اول خود به کار برده است؛ یعنی تنها چیزی که مهم است، خواستن او است.
* «فروغ: اگه تو بخوای، من به خوبی تو و بدی اون میسازم، تر و خشکش میکنم، اگه بخواد سرشم میجورم.»(580)
جملات دوم و سوم بر جملهی اول، یعنی اعلام آمادگی «فروغ الزمان» برای سازش با شرایط بد «مجید»، تأکید میکنند.
* «حبیب: تنهایی تو و اون توفیر داره، مثل تنهایی من و خدا، خدام تنهاست.»(580)
تأکید بر تفاوت تنهایی مجید با تنهایی فروغ الزمان.
* «اقدس: تو که گفتی با دم نرم و نازکم میزنم، این بود دم نرم و نازکت،….»(594)
تأکید بر دروغ گفتن و مرتکب خطا شدن «مجید».
* «زینت: اصلاً شما طایفگی همه یه تختهتون کمه، اون داداش سهکلّهات یه جور دیوونهاس،
شماهام یه جور.»(595)
* «دکتر: کلام خداست، خدا میگه بهترین زینت واسه زن نجابته،…
دکتر دستش خیلی سبکه، خیلیها رو فرستاده خونه شوهر، تو اولی نیستی،…»(598)
* «فروغ: هیچکس نیاد بدرقه، نه شما، نه آقازاده خانوم، نه زینتسادات، میرم ولات غربت.»(605)
«حاجی واشنگتن»
فیلم «حاجی واشنگتن» در سال 1360 ساخته شد. نویسندگی، کارگردانی و طراحی صحنه و لباس این فیلم سینمایی را «علی حاتمی» بر عهده داشت. وی در سال 1360 دست به کار ساخت فیلم «حاجی واشنگتن» برای شبکۀ اول سیما میشود و در این فیلم از عوامل تهیۀ مجموعۀ تلویزیونی «جادۀ ابریشم» (هزاردستان) که مدتی در روند ساختش وقفه ایجاد شده بود، استفاده نمود؛ عواملی همچون «مهرداد فخیمی» (فیلمبردار)، «اتللو فاوا» (چهرهپرداز)، گروه صحنه و لباس و استاد «عزتالله انتظامی» در نقش «حاج حسینقلیخان صدرالسلطنه» که بازی در این فیلم از جمله درخششهای تحسین برانگیز در کارنامۀ بازیگری او به شمار میرود. «حاجی واشنگتن» به صورت فیلم سیاه و سفید و به مدت 82 دقیقه برای نخستین بار در سال 1361 در جشنوارۀ فیلم فجر به نمایش درآمد.
«خلاصهی داستان»

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.