کدگذاری انتخابی

دانلود پایان نامه

تعریف زنان از مفهوم قربانی‌شدن برگرفته از زندگی و تجربه‌های‌شان در زندگی است. به‌طوری که هر یک خود را قربانی چیزی می‌دانستند. با اینکه مواردی هم بودند که احساس قربانی‌شدن نداشتند و خود را قربانی چیزی نمی‌دانستند ولی کسانی که خود را قربانی مسائل مختلف بدانند اکثریت قریب به اتفاق مشارکت کنندگان در مصاحبه‌ها را تشکیل می‌داد. هرچند آنچه در پی می‌آید با تعریف مفهوم قربانی‌شدن توسط مشارکت کنندگان بی‌ارتباط نیست ولی نتایج به دست آمده ناشی از این سؤال است «آیا تا کنون خود یا اطرافیانتان قربانی شده‌اید؟ اگر بلی قربانی چه چیز؟». در این قسمت اقدام به کدگذاری‌های باز و انتخابی شده و شرایط علی در کدگذاری انتخابی استخراج گردید.
به طور کلی زنان خود و یا اطرافیان خود را قربانی مواردی نظیر سادگی و عدم مهارت‌های اجتماعی و شغلی، تغییر قوانین و سیاست‌های کشور، اعتیاد، افکار و عوامل غلط جامعه، پیشنهادات بی‌شرمانه، تجاوز، تصادف جاده‌ای، تصمیم دیگران، تعرض‌های کلامی‌و غیر‌کلامی‌مردان، جنگ، خیانت همسر و ارتباطات موازی(شرعی و غیر‌شرعی)، دزدیده شدن، سلطه مردانه، ارتباط با جنس مخالف، نگاه به عنوان دیگری به زنان(ابژکتیو)، طلاق، عدم‌اشتغال و درآمد، عدم اعتماد به زنان، عدم توانایی انجام نقش زنانه، عواطف مادرانه، عورت‌نمایی، کیف‌قاپی، مسائل خانوادگی، نادیده گرفته شدن و مشکلات وسایل نقلیه می‌دانند در این قسمت 30 کد باز استخراج شد.
در کد گذاری محوری و انتخابی این کدها به سه کد تقلیل یافت. به طور کلی زنان قربانی سه چیز هستند:1) نگاه جنسیتی به آن‌ها، وجود سلطه مردانه، و ساختارهای معیوب جامعه نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و ساختارهای شهری.(مراجعه شود به نمودار شماره‌37).
در نهایت مانند سایر قسمتهای این بخش در یک جعبه جمع‌بندی‌ای از ارتباط سبک‌زندگی و مصادیق قربانی‌شدن زنان ارائه شده‌است.
جدول شماره 36. قربانی‌شدن زنان در زندگی
زنان خود را قربانی موارد ذیل می‌دانند(نمونه‌ها)
کد باز
اعتقادی به قربانی شدن ندارم. بیشتر برای هیجان دادن به یک مسئله ای این لغت را استفاده می کنند(مورد شماره 37، 21 ساله، کافه دار، سبک‌زندگی جسورانه)
قربانی نشدم
بله، قربانی حرف‌هایی که درباره ام زده اند و نتوانسته ام از خودم دفاع کنم(مورد شماره 11، 19 ساله، دانشجو، سبک‌زندگی جسورانه).
سادگی ام چون خانواده بی‌شیله پیله‌ای هستیم و همه چیز را عین واقعیت مطرح می‌کنیم قربانی این شده ایم که شخص سومی که می‌آید در زندگیمان حرفشان را راست می‌گیریم و دورویی در ما نیست وشیله پیله در ما نیست متاسفانه ما قربانی سادگیمان شده‌ایم زندگی اولم قربانی سادگی‌ام شد و همه چیز را عین واقعیت می گفتیم ولی طرف اینطوری نبود(مورد شماره 31، 30 ساله، کارمند بخش خصوصی،سبک‌زندگی جسورانه).
قربانی عدم مهارتهای شغلی و اجتماعی
قربانی قانون. زمان من قانون کنکور عوض شدو من با رتبه‌ام می توانستم پزشکی قبول شوم ولی نشدم(مصاحبه شماره 41، 23 ساله، کارشناس مامایی، سبک‌زندگی محافظه‌کارانه).
تغییر قوانین و سیاستهای غلط کشور
من قربانی اعتیاد همسرم شدم. سالها به خاطر اعتیاد افتاد زندان و من مجبور شدم با مادر شوهر زندگی کنم و بچه‌ها را بزرگ کنم. کتک خوردم و آزاراهای زیادی دیدم(مورد شماره 17، 45 ساله، پرستار، سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش)
اعتیاد
ما همه قربانی افکار اطرافیانمان هستیم هرچقدر این اطرافیان به ما نزدیک تر باشند درصد قربانی بالاتر است. خیلی از اطرافیانم قربانی رفتار پدر و مادرشان و تعصب‌های بیجای خانواده و جامعه هستند(مورد شماره 38، 28ساله، هنرمند، سبک‌زندگی جسورانه).
من قربانی تابو بکارت و اینکه آگاهی لازم برای زندگی مشترک در زمینه جنسی نداشتم(مورد شماره 28، 29 ساله متأهل،مصلحت‌اندیش).
افکار و عوامل غلط جامعه
بله خانمی را در همین محله خزانه دیدم که ازم خواست بلوتوثم را روشن کنم و برایم بلوتوث سکسی می فرستاد و حتی پیشنهاد جا و مکان هم به من داد که می خواستم بلایی به سرش بیاورم که فقط به خاطر اینکه آبروی خودم نرود چیزی نگفتم. خانم قواد بوده و مشکل داشته است…….. هنوز که هنوزه اعصابم به هم می‌ریزد و با خودم فکر می‌کنم شاید من رفتاری داشتم که چنین پیشنهادی به من شده‌است(مورد شماره 13، 23 ساله دانشجوی گرافیک، سبک‌زندگی جسورانه).
پیشنهاد قوادان

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.