کدگذاری باز

دانلود پایان نامه

5
10.86
جمع کل
46
10.86
محقق در خلال مصاحبه تلاش کرده است پس از مطرح کردن سؤالات آغازین و پاسخگویی افراد با طرح سؤال‌های تکمیلی در راستای همان سؤالات آغازین مباحث گنگ را شفاف سازی کند و از طرفی نقش یک شنونده فعال را خوب بازی کند و با بازگویی کلمات و اصطلاحات به کار گرفته شده در سخنان مصاحبه شونده بر این اصل همت گماشته است. در مواردی هم که محقق از طریق ارتباط غیر‌کلامی‌(نظیر حالت گنگی و یا تعجب در چهره) متوجه می‌شد مصاحبه شونده متوجه کلمه‌های تخصصی نشده‌است اقدام به بازگویی مطالب به زبان ساده می‌کرد. محقق در خلال انجام این پژوهش با مصاحبه‌شوندگان خندید، گریه کرد، تاسف خورد و تعجب کرد و با تکان دادن سر و گرد شدن چشمانش اظهار شگفتی کرد. تمامی‌ این مهارت‌های به کار گرفته شده نه تنها صمیمیت را بین محقق و موارد مصاحبه شونده زیاد می‌کرد که موجب تشویق ایشان جهت بازگو کردن افکارشان می‌شد. در نهایت محقق با جمع‌بندی مطالب با زبان ساده و بیان این سؤال که«اگر حرف دیگری مانده می‌توانید بگویید؟» مصاحبه را به پایان می‌برد در عین حال اینکه فضا را برای مصاحبه شونده باز می‌گذاشت که اگر چیزی از قلم افتاده بیان کند.
مهارت‌های به کار گرفته شده پس از مصاحبه
از دیگر مهارت‌هایی که محقق باید بتواند پس از مصاحبه به کار گیرد پیاده‌سازی متن، تحلیل محتوا و کدگذاری متن می‌باشد. در این پژوهش پس از پیاده‌سازی اقدام به کدگذاری و مقوله‌بندی شد. که در واقع مرحله دوم از روش گرندد تئوری است.
کدگذاری و مقوله بندی
پس از خواندن هر مصاحبه طی چند مرحله، اقدام به کد گذاری شد. کدگذاری داده‌ها در سه مرحله صورت گرفت و برای این کار از نرم افزار Atlas.ti استفاده شد. این نرم افزار در راستای روش کیفی است و محقق‌محور است و یکی از مناسبترین نرم افزارها جهت تحقیقات کیفی با رویکرد تدوین نظریه معرفی شده‌است(میرزا محمدی 1391، 19). این نرم افزار محقق محور است. در واقع ابزاری است جهت دستیابی سریع به داده‌هایی که محقق کدگذاری می‌کند تا از گم شدن در بین کاغذهای یاداشت‌ها جلوگیری کرده و سریع به متن مصاحبه، عکس، صوت و تصویر سند زده شده و کدگذاری شده در نرم افزار مورد نظر دست یابد و مورد بازبینی قرار دهد و اگر یادداشتی، متنی، رفرنس خاصی یا ویرایش نیاز دارد به متن به صورت یک یادداشت لینک داده می‌شود. تجربه محقق در استفاده از این نرم افزار ثابت کرد که محقق کیفی باید یک فرد با دقت، یک تاپیپیست حرفه‌ای، یک متن‌خوان قوی و پرحوصله باشد. همچنین از محفوظات نظری قوی برخوردار بوده و طی مطالعه در خصوص موضوع نیز محفوظات خود را از طریق مطالعه نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف در خصوص موضوع افزایش دهد. همچنین باید دایره لغات وسیعی داشته باشد. زیرا پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و خواندن خط به خط متن به صورت چند باره جهت کدگذاری باز نیاز دارد که فرد تایپیست حرفه‌ای بوده و با گوش کردن به مصحابه‌ها بتواند آن را در نرم افزار به صورت متن برگردان کند. همچنین نیاز است که بتواند با حوصله و دقت تمام متن را بخواند و از محفوظات لغت خود جهت ساخت مفاهیم برای کدگذاری‌ها استفاده کند. فرایند تفسیر با کدگذاری باز شروع شده و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرایند کد‌گذاری به مفاهیم اصلی نزدیک شده و ارتباط مفاهیم با هم در ذهن محقق نقش می‌بندد که این نرم افزار اجازه می‌دهد این مفاهیم را محقق به صورت مصور و قابل دسترس به هم ارتباط دهد و با گذاشتن یادداشت‌هایی نحوۀ و شکل ارتباط با هم را مشخص کند. حتی می‌توان مفاهیم نظری مرتبط با کدهای استخراج شده را نیز به متن به همین شکل الصاق کرد.
مصاحبه‌ها ابتدا در word به صورت متن برگردان شد که در مجموع 1656 صحفه متن بود. سپس به صورت فایل‌های RF تغییر داده شد و روی نرم افزار بارگذاری شد. با استفاده از این نرم افزار سه مرحله کدگذاری برروی متن‌های انجام شد. کدگذاری‌ها شامل موارد ذیل بود:
کدگذاری باز: طی یک فرایند تحلیلی مفاهیم شناسایی و بر اساس خصائص و ابعاد بسط داده شد. در این مرحله داده‌ها و پدیده‌ها در قالب مفاهیم ارائه شد. در این قسمت تمام مطالب گفته شده توسط مشارکت کنندگان کدهایی را به خود اختصاص دادند(جدول شماره5)‌.لازم به ذکر است کدگذاری باز در این تحقیق به روش اندیشه نگار انجام شده‌است و تمامی‌توضیحات فرد اعم از مهم و غیر مهم کد گذاری گردیده است.
جدول شماره 5. کد گذاری باز(نمونه‌ای اجمالی از کدگذاری باز)
شماره کد
متن روایت
مفاهیم کدهای باز
1
از شغلم فوق العاده زیاد رضایت دارم. به خاطر اینکه با میل خود شغلم را انتخاب کرده‌ام و شوقی که از کودکی داشتم را به آن رسیدم. مزایایش اینکه تخلیه انرژی خود و با آن به انرژی بالایی می رسم و شاد می شوم و دوستش دارم.معایب ندارد
رضایت از شغل
2
معمولاً در اوقات فراغت خود عکاسی می کنم و با دوستانم بیرون می روم به پارک،کوه بیشتر به کوه می روم البته به نگارخانه و نمایشگاه هم می رویم.
نحوۀ گذران اوقات فراغت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.