خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد اولاً: اثر مستقیم آن …

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن …

پایان نامه معماری :خانه کودک – بازی و خلاقیت

  محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس آموزش فعال:از آنجا که تفکر کودک پیش دبستانی تفکر عینی است پس ضرورت دارد تا با در دسترس …