رسانه‌های جمعی

دانلود پایان نامه

۱ – اشباع رسانه‌ای
امروزه جهان شاهد تنوع و تکثر رسانه‌ای است و به زبان دیگر رسانه‌ها به تعداد مخاطبان تکثر یافته‌اند. هرروز و هرساعت مخاطبان را بمباران اطلاعاتی می‌کنند به همین جهت بهترین شیوه حفظ استقلال بهره‌مندی از تفکر انتقادی که از طریق اشاعه سواد رسانه‌ای میسر است.
۲ – نفوذ رسانه‌ها
میزان تاثیرگذاری رسانه‌ها از کم تا خیلی زیاد در نوسان است. هرچه مخاطبان از دانش و سواد رسانه‌ای بیشتری بهره‌مند باشند تاثیرات منفی کمتری را می پذیرند و بالعکس.
۳ – دستکاری اطلاعات
بسیاری از مفسران به این مهم رسیده‌اند که اطلاعات به‌صورت بسته‌بندی شده برای ترغیب مردم در جهت منافع، مواضع و به‌نفع اهداف خاص است به همین جهت نمی‌توان انتظار داشت که بدون سواد رسانه‌ای بالا انتخابی فکورانه، دقیق و آگاه تحقق یابد.
۴ – افزایش خصوصی‌سازی اطلاعات :
شکاف فن‌آوری و شکاف آگاهی باعث پیدایش دو طبقه غنی اطلاعاتی و فقیر اطلاعاتی شده است. شکافی که بخشی از آن تابع متغیرهای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی است و با افزایش سواد رسانه‌ای می توان از این شکاف کاست .
۵ – نفوذ رسانه‌ها و تاثیر بر آینده:
جهان فردا بیش از پیش در سلطه رسانه‌های جمعی و ارتباطی قرار می گیرد، مسلما آن کسی که توانایی دسترسی، ارزیابی و تحلیل انتقادی پیام‌های ارتباطی را داشته باشد، بهتر می‌تواند به این درک برسد، درکی که تنها از رهگذر سواد رسانه‌ای تحقق می‌یابد.
2-1-21 18 اصل حاکم بر آموزش رسانه‌ای (سواد رسانه‌ای):
لن مسترمن 18 اصل حاکم بر آموزش رسانه‌ای را تشریح می‌کند. وی ترجیح می‌دهد از عبارت آموزش رسانه‌ای به جای اصطلاح سواد رسانه‌ای استفاده کند.
آموزش رسانه‌ای یک تلاش مهم و جدی است. بافت اصلی این آموزش در خدمت تقویت اکثریت و قدرت بخشی به ساختارهای دموکراتیک جامعه است.
مفهوم مرکزی و وحدت بخشی آموزش رسانه‌ای «باز نمود» است. رسانه، رسانه سازی می‌کنند، آنها واقعیت را بازتاب نمی‌دهند، بلکه باز نمودی از واقعیت را ارائه می‌کنند.
آموزش رسانه‌ای یک فرایند مادام‌العمر است.
هدف آموزشی رسانه‌ای تقویت خود مختاری انتقادی است.
آموزش رسانه‌ای بار تحقیق دارد.
آموزش رسانه‌ای موضع‌گرا و فرصت‌گرا است.
مفاهیم کلیدی آموزشی سرانه‌ای، ابزارهایی تحلیلی هستند.
محتوا در آموزش رسانه‌ای ابزار یک هدف است و آن هدف چیزی جز توسعه ابزارهای تحلیل قابل انتقال نیست.
در شرایط مطلوب، ارزیابی آموزشی رسانه‌ای چیزی جز ارزیابی خود دانشجویانی نیست.
آموزش رسانه‌ای، بررسی‌های خود را از طریق گفتگو به پیش می‌برد.
آموزش رسانه‌ای اساساً فعال و مبتنی بر مشارکت است.
آموزش رسانه‌ای با آموزش مبتنی بر همکاری سر و کار دارد و در واقع متمرکز بر گروه است.
آینده‌ای از نقد عملی و عمل منتقدانه است و بر تفوق نقد فرهنگی بر باز تولید فرهنگی تاکید می‌ ورزد.
یک فرآیند کل گرایانه است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.